Ponedeljek, 21. maj 2012

Da bi meščanke in meščani na preprost način ločili čim več odpadkov tam, kjer ti nastanejo, Javno podjetje Snaga, d.o.o., uvaja spremenjen način zbiranja in odvoza odpadkov.

Vir: MOL

Vsaka hiša (ali blok ali poslovna stavba) v mestni občini Ljubljana in devetih primestnih občinah bo zato brez dodatnega plačila dobila dodatne zabojnike za odpadke.

V ponedeljek, 21. maja 2012, bo Snaga uporabnikom začela razdeljevati (dodatne) zabojnike za embalažo, kasneje (predvidoma novembra) pa bo Snaga v Ljubljani razdelila tudi zabojnike za papir.

 

Po novem bodo pri vsaki stavbi največ štirje različni tipi zabojnikov in to je: za biološke odpadke, za embalažo, za papir in za preostanek odpadkov.

Zabojnike za embalažo bodo dobili vsi uporabniki Snaginih storitev (vsaka hiša, blok, šola, vrtec, zdravstveni dom, knjižnica itd.) v MOL in devetih primestnih občinah (Brezovica, Vodice, Ig, Dol pri Ljubljani, Medvode, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Škofljica ter Velike Lašče). Tam, kjer zabojnik za embalažo že imajo, dobijo še dodatne.

 

Zabojnike za embalažo bo Snaga razdeljevala postopoma, in sicer bo 21. maja 2012 začela z razdeljevanjem v Šiški, Dravljah, na Šmarni gori in v Šentvidu. Ko bodo z (dodatnimi) zabojniki za embalažo »opremljeni« vsi uporabniki v Šiški in Vodicah, bodo nadaljevali za Bežigradom, v Mostah in tako naprej. Zabojnik boste dobili pred hišo oz. stavbo. Poleg zabojnika pa bo sporočilo s ključnimi informacijami (kdaj začne veljati spremenjen urnik ipd.).

 

Okvirni urnik razdeljevanja zabojnikov za embalažo po četrtnih skupnostih in v primestnih občinah:

  •     Četrtna skupnost (ČS) Dravlje, Šiška, Šmarna gora, Šentvid: 21.5.−14.6.
  •     ČS Bežigrad, Črnuče, Posavje: 11.6.−11.7.
  •     ČS Moste, Polje, Sostro, Jarše, Golovec: 2.7.−27.7.
  •     ČS Vič, Rudnik, Trnovo, Rožnik: 23.7.−18.8.
  •     Občine Vodice, Medvode, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Velike Lašče, Ig, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul: 23.7.−10.9.

 

Uporabniki dobijo »svoje« zabojnike za embalažo iz več razlogov, najpomembnejši pa so trije:

  •     Mestna občina Ljubljana in javno podjetje Snaga uporabnike spodbujata k ločevanju odpadkov, saj bo do leta 2020 treba reciklirati kar 50 odstotkov zbranih odpadkov;
  •     ločevanje odpadkov bo še bolj preprosto in priročno, saj bodo zabojniki za večino uporabnikov dobesedno pred njihovim pragom. Nekateri uporabniki so ločeno zbrane odpadke v zbiralnice vozili z avtomobili, poleg tega so bili zabojniki za embalažo včasih zelo hitro napolnjeni;
  •     zmanjšali bomo količino odpadkov, ki konča na odlagališču.

 

Uporabnikom Snaga razdeljuje dve velikosti zabojnika za embalažo, in sicer 240- in 1100-litrskega. Za ti dve velikosti smo se odločili na podlagi spremljanja vedenja naših uporabnikov in glede na primere dobrih praks drugod po EU.

 

Glavna sprememba bo manj odvozov preostanka odpadkov. Spremembe odvoza odpadkov bodo korenite predvsem za individualne hiše, saj bo Snaga preostanek odpadkov v naseljih s pretežno individualnimi hišami v prehodnem obdobju (predvidoma do 1. marca 2013) odvažala enkrat na vsakih štirinajst dni, kasneje pa enkrat na vsake tri tedne. Enako pogosto bo Snaga odvažala tudi embalažo (in kasneje v Ljubljani papir). S področij blokovnih gradenj in izpred blokov pa bo Snaga vsako od teh frakcij odvažala enkrat na teden, tako da za blokovske soseske ta razlika v pogostnosti odvoza ne bo tako velika (iz dvakrat tedensko na enkrat tedensko).

 

Dnevi odvoza odpadkov se na posameznem območju z novim načinom zbiranja ne bodo spremenili. Če pri uporabniku preostanek odpadkov odpeljemo dvakrat na teden (npr. ob torkih in petkih), bomo po novem vsako vrsto odpadka odpeljali enkrat tedensko. Ob prvem odvozu v tednu (torek) bomo odpeljali embalažo, ob drugem tedenskem odvozu (v petek) pa preostanek odpadkov. Tam, kjer zabojnike za preostanek odpadkov praznimo enkrat na teden, bomo zabojnike še naprej praznili ob istih dnevih, in sicer bomo po novem vsako vrsto odpadka odpeljali enkrat na 14 dni (npr. ob sodih tednih embalažo, ob lihih pa papir).

 

Urnik praznjenja zabojnikov za biološke odpadke ostane nespremenjen.

Cena, ki jo uporabnik plačuje za Snagine storitve, ostane enaka. Na položnici bo še naprej zapisano število praznjenj zabojnika za preostanek odpadkov (mešani komunalni odpadki), čeprav bo število praznjenj po novem seštevek praznjenja zabojnika za preostanek in zabojnikov za embalažo.

 

Primer: zdaj na uporabnikovi položnici piše, da ima 1 zabojnik za preostanek odpadkov in 9 praznjenj, za kar plačuje x evrov. Po novem bo imel še zabojnik za embalažo in skupaj 9 praznjenj. Še naprej boste plačeval x evrov. S plačilom tega zneska uporabnik med drugim krije storitve zbiranja in prevoza vseh vaših odpadkov (preostanek, embalaža, biološki, kosovni ter delovanje zbirnih centrov in premične zbiralnice za zbiranje nevarnih odpadkov itd.) ter odlaganje preostanka na odlagališču.

 

Ključno dejstvo je, da mora Snaga zbrati in odpeljati vse komunalne odpadke, ki pa jih zaradi ločevanja seveda ni nič manj. Količina odpadkov ostaja enaka, z njihovim ločevanjem pa vsi skupaj izpolnjujemo obveze, ki nam jih nalaga zakonodaja, ohranjamo surovine in zmanjšujemo količino odloženih odpadkov.

Več o odpadkih in ločevanju le teh si lahko preberete na spletni strani Moji odpadki, več o tem kaj prinaša nov Odlok o zbiranju in prevozu odpadkov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 11. maja 2012, in primerjavo glob/kazni za fizične osebe po starem in novem Odloku pa v pripetih dokumentih.

 

Snaga, d.o.o.

 

 

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček