Sreda, 28. marec 2007

Dražba za 96 tisočakov

Vir: Primorske novice

Občinski svet je na zadnji seji podprl predlog občinske uprave o prodaji stavbe nekdanjega Avto moto društva v Gubčevi ulici. Stavba, ki je v zelo slabem stanju, je tako rekoč prazna, saj je AMD Ivan Brozina Slovan, kot se je društvo imenovalo, prenehalo obstajati in je njegova lastnina prešla na občino.

To dokaj veliko hišo starejši Bistričani pomnijo kot nekdanjo vojaško pekarno, potem pa je postala last AMD. Občinski svet, ki je že prej sprejel načrt prodaje občinskega premoženja v letošnjem letu, je na zadnji seji potrdil sklep, da bo občina na ponovni javni dražbi za izklicno ceno nekaj manj kot 96.000 evrov (23 milijonov tolarjev) poskušala prodati stavbo in pripadajoče zemljišče.

Občina je namreč v začetku februarja že poskušala prodati to stavbo za omenjeno izklicno ceno, vendar se zanjo ni zanimal nihče, zato bodo dražbo ponovili. V primeru, če ne bo uspešna tudi druga dražba, bodo z isto ceno poskusili še tretjič.

V tej stavbi je trenutno uskladiščena oprema radio kluba “Snežnik”, sicer pa je hiša prazna. Občinski svet pa je na isti seji sklenil, da bo dala občina radioamaterjem v najem druge prostore v eni od zgradb nekdanje vojašnice slovenske vojske v Bistrici.

Medtem ko je odbor občinskega sveta za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore podprl namero občine, da ponovno poskusi prodati stavbo AMD, je svetnik Rok Jenko (Forum Šajeta) predlagal, naj občinska uprava počaka, ker da se bo morebiti oblikovala samostojna krajevna skupnost Trnovo in bi v tej hiši lahko dobila svoje prostore.

Drugačnega mnenja pa je bil Igor Batista (LDS), ki je poudaril, da je treba objekt prodati čim prej, ker gre za zelo iztrošeno zgradbo. Obenem pa je hiša nefunkcionalna in bi bila njena obnova zelo draga. Po njegovem mnenju za delovanje KS - če se bo ta sploh oblikovala - ni primerna. Danilo Pugelj (SLS) pa je dejal, da KS Trnovo še ni in če se bo ustanovila, ne bo imela denarja za obnovo hiše.

Župan Anton Šenkinc je spomnil, da občina pričakuje od države polovico Doma na Vidmu, kjer bo KS Trnovo lahko dobila svoje prostore. Na koncu so izglasovali sklep o ponovni dražbi za izklicno ceno 23 milijonov tolarjev. TŠ

  • Iskalnik
  • Hitri iskalnik
Išči
Javne dražbe Zadnjih 100 nepremičnin

Moj kotiček