Naselje Požeg - Ješenca Slovenija, Podravska, Rače - Fram

Opis

V občini Rače - Fram nastaja novo naselje s samostojnimi hišami ter dvojčki. Občina Rače - Fram ima 51 km2 površine in spada med srednje velike slovenske občine. Zajema dve popolnoma različni območji - na vzhodu se občina naslanja na ravnico Dravskega polja, medtem ko v zahodnem delu pretežno kmečke domačije uporno kljubujejo industriji in krasijo zelene gozdove framskega Pohorja. 
Nižinski del občine z občinskim središčem Rače je že v preteklosti zaznamoval zametek razvoja industrije, staro jedro naselja Rače in ostala nižinska naselja (Podova, Brezula ter Zgornja in Spodnja Gorica) sicer še kažejo odsev nekdanje močne kmečke sile rodovitnega Dravskega polja, vendar s porastom prebivalstva in spremenjenim načinom življenja vse bolj izgubljajo svoj prvotni pomen. 
Tako kot je nižinskemu delu dala pečat industrija špirita, so Fram in obronke Pohorja v preteklosti zaznamovale stiskalnice olja, vodni mlini, žage in lesna industrija. Razen treh oljarn in zasebnega mlina danes ostalih, nekdaj zelo pomembnih dejavnosti, skorajda ne zasledimo več. Na Pohorju je sicer še več zasebnih, manjših žag, lesarske delavnice pa so se ohranile v zelo majhnem številu. 
Kmečki značaj višinskega področja v zadnjem času vse bolj spremlja turistični razcvet. Ponudbi vasice Planica, ki, oddaljena od vrveža, ponuja pristno domačnost, lepoto kraja in tipičnost pohorskih kulinaričnih dobrot, se z uvedbo vinsko turistične ceste pridružujejo tudi ostala območja framskega Pohorja (Kopivnik, Ranče, Morje, Loka pri Framu). 
Poseben pečat daje videzu občine ohranjena in po območju celotne lokalne skupnosti enakomerno razporejena kulturna dediščina - med številnimi naravnimi in kulturnimi izročili naših prednikov naj izpostavimo nekdaj mogočen “otoški“ in “vodni“ grad Rače iz druge polovice 16. stoletja, znan po svoji baročni, gotski in renesančni arhitekturi. 
Preden se popeljemo po Pohorju ali povzpnemo po markirani planinski poti na pobočja Pohorja, se pred nami razprostre pogled na staro vaško naselbinsko jedro Fram - urbanistični spomenik s cerkvijo sv. Ane, z neoromanskimi motivi v samem središču. Od gradu v Framu, zgrajenem v letu 1200, je mogoče videti le še ostanke. Pomemben pomnik zgodovine predstavlja “zlati studenec”, izvir pitne vode za rimsko Poetovio. 
Urejanje kolesarskih, planinskih in peš poti ter postopno urejanje Krajinskega parka Rački ribniki - Požeg predstavlja pomemben korak k približevanju novemu, naravnejšemu načinu življenja. Vsa prizadevanja v tej smeri bodo pripomogla k širšemu razvoju turistične dejavnosti ter posledično gospodarskemu razvoju občine Rače - Fram. 

Novo naselje sestavljeno iz 33 nizkoenergetskih moderno zasnovanih enostanovanjskih hiš ter dvojčkov nastaja v občini Rače – Fram, cca 2 km od AC priključka. Zagotavlja vam hiter dostop tako v smeri proti Ljubljani kot tudi proti Avstriji, zaradi česar je primeren za vse, ki ne želite izgubljati časa v prometnih konicah.

Naselje Požeg - Ješenca - Slovenija, Podravska, Rače - Fram

1 od 6

Prejšnja slika Naslednja slika
Galerija