Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj Podravska, Ormož, Podgorci, Cena: 44.999,00

ogledan: 12.560
Shranjeni oglasi Shrani

Osnovni podatki

Cena:
44.999,00 
transakcija:
prodaja
šifra:
TZagorjeNSV
vrsta objekta:
počitniški objekt
tip:
hiša
država:
Slovenija
lokacija:
Podravska, Ormož, Podgorci
področje podrobno:
Vinogradniško področje Prlekije
leto izgradnje:
1980
nadstropje:
K+P
velikost:
51,00 m²
parcela:
2.776,00 m²
oprema:
ogrevanje na drva, vrt
ostalo:
atrij, terasa, parkirno mesto, več parkirnih mest, zemljiška knjiga

Kontaktni podatki

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telefon:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Pošlji povpraševanje

E-mail je uspešno poslan!

Pošlji
Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije)
Posest

1 od 28

Prejšnja slika Naslednja slika
Galerija
Posest - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Vikend hiša z vinogradom - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Hiša s kletjo in vinogradom - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Wine cottage - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Vineyard - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Vikend - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Pogled - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Butana viničarija - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Okolica - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Weingarten - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Grapes - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Property plan - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Cottage - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Haus - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Stairs - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Zidanica - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Soba - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Room - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Soba za druženje - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Kuhinja - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Shramba - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Wine cellar - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Stranišče - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Vinska klet v butani viničarski hišici - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Okolica 1 - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Okolica 2 - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije) Okolica 3 - Čudovita zidanica z vinogradom naprodaj, Podravska, Ormož, Podgorci (Vinogradniško področje Prlekije)

Opis

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! V kraju Zagorje, ki se nahaja v občini Sveti Tomaž, prodamo vikend hišo z ločeno in obnovljeno viničarsko hišico ter večjim vinogradom. Posest se nahaja na vrhu vinogradniškega hriba z zemljiščem(vinogradom), ki se razprostira po južnem pobočju vinogradniškega brega. Parcela ima velikost 2.776 m2 in ima urejen dostop do javnega cestišča. Stavbi se nahajata nekaj metrov drug od druge in sicer na severno-vzhodnem delu zemljišča. Stara viničarska hišica je bila zgrajena 1761 leta in je bila pred leti popolnoma obnovljena ter se sedaj uporablja kot prostor za hranjene vina. Ima prijeten starinski (rustikalni) izgled in je prava paša za oči. Velikost objekta je 14 m2. Vikend hiša je bila zgrajena leta 1980 in vsebuje klet ter nadstropje. Do kleti je moč z vozili dostopati direktno z javnega cestišča saj je stavba vkopana v zemljišče zato smo tudi napisali, da ima stavba klet in nadstropje. Dejstvo pa je da je vrh predmetnega zemljišča višji kot je pod njo javno cestišče zato ima parcela še en dostop po rahlem klančku od ceste do vrha zemljišča kjer se tudi nahaja že omenjena viničarska hišica. V tem primeru ima vikend hiša pritlično etažo saj se vhod v hiša nahaja ravno na tem delu zemljišča. Ta etaža vsebuje kuhinjo, stranišče in sobo. Do kleti se z višjega dela zemljišča dostopa preko zunanjega betonskega stopnišča. Kletna etaža ima vinsko klet in shrambo. Posamezna etaža ima velikost 51 m2. Objekt se lahko predela v manjšo bivalno vikend hišo v kolikor se povežeta etaži in se kletna etaža predela v bivalne enote z okni na severno in vzhodno stran. Vikend hiša je priključena na električno in vodovodno omrežje. Ob objektu je vkopana greznica. Ob javnem cestišču se nahaja neaktivni priključek na optično omrežje. Ostrešje kakor tudi kritina sta v solidnem stanju. Skratka, stavba je vzdrževana in statično solidna. Kot smo že omenili večji del zemljišča obsega vinograd in ta znaša 1200 trsov. Vinograd je star okoli 16 let in je sestavljen iz okoli 600 trsov rumenega muškata in preostalih 600 trsov renskega reislinga. Letni davek na nepremičnine znaša okoli 30€. Vse se prodaja po sistemu "videno-kupljeno". Zemljišča so bremen prosta. Možnost dokupa dodatnih, sosednjih, zemljišč. Ker je večji del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno zemljišče, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plačata obe strani po 50 odstotkov. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

In the village of Zagorje, located in the municipality of Sveti Tomaž, we are selling a cottage with a separate and renovated winery and a large vineyard. The estate is located at the top of a vineyard hill with land (a vineyard) that extends along the southern slope of the vineyard slope. The plot is 2,776 m2 and has  access to the public road. The buildings are located a few meters from each other in the north-eastern part of the land. The old winery was built in 1761 and was completely renovated years ago and is now used as a place for a wine storage. It has a nice antique (rustic) look and is a real eye-catcher. The size of the building is 14 m2. The cottage was built in 1980 and features a basement and a floor. The basement can be accessed by vehicles directly from the public road since the building is set into the land, so that is why we wrote that the building has a basement and a floor. The fact is, however, that the top of the land in reality is higher than the public road below it, so the plot has another access down a slight slope from the road to the top of the land where the aforementioned winery is located. In this case the cottage has a ground floor as the entrance to the house is located on this part of the land. This floor contains a kitchen, toilet and further room. The basement can be accessed from the higher part of the land via an external concrete staircase. The basement has a wine cellar and storage room. Each floor is 51 m2. The facility can be converted into a smaller cottage if the floors are connected and the basement floor is converted into living units with windows to the north and east. The cottage is connected to the electricity and water supply. A septic tank is dug near the building. Along the public roadway there is an inactive connection to the optical network. The roof is in good condition. In short, the building is maintained and structurally solid. As mentioned above, most of the land is covered by a vineyard, which comprises 1,200 vines. The vineyard is about 16 years old and consists of about 600 vines of yellow Muscat and the remaining 600 vines of Rhine Riesling. The annual property tax is around € 30. Everything is sold under the "seen-bought" system. It is is unencumbered. There is the possibility of buying additional, adjacent, land. As most of the land is classified as agricultural land, the entire land, in agreement with the buyer, must first be offered to the pre-emptive beneficiaries. The offer is valid for 30 days at the competent UE, and if none of the pre-emptive beneficiaries registers for the redemption offer, there are no obstacles to buying the property for the interested party. The seller agrees to pay the costs of the real estate agency and all taxes on the transfer of ownership. The cost of the transcript, charged by the notary or the lawyer for the preparation of all the documentation, is paid by both parties at 50 percent. For additional questions or questions. view please contact the listed real estate agent.

Im Dorf Zagorje in der Gemeinde Sveti Tomaž verkaufen wir ein Ferienhaus mit einem separaten und renovierten Weingut und einem großen Weinberg. Das Weingut befindet sich auf einem Weinberg mit Land (einem Weinberg), das sich entlang des Südhangs des Weinberges erstreckt. Das Grundstück ist 2.776 m2 groß und hat Zugang zur öffentlichen Straße. Die Gebäude liegen im Nordosten des Landes nur wenige Meter voneinander entfernt. Das alte Weingut wurde 1761 erbaut und vor Jahren komplett renoviert. Heute dient es als Weinlager. Es hat einen schönen antiken (rustikalen) Look und ist ein echter Hingucker. Die Größe des Gebäudes beträgt 14 m2. Das Haus wurde 1980 erbaut und verfügt über einen Keller und eine Etage. Der Keller kann mit Fahrzeugen direkt von der öffentlichen Straße aus betreten werden, da das Gebäude in das Grundstück eingebettet ist. Deshalb haben wir geschrieben, dass das Gebäude einen Keller und einen Boden hat. Tatsache ist jedoch, dass die Landspitze in Wirklichkeit höher ist als die öffentliche Straße darunter, so dass das Grundstück einen weiteren Zugang von der Straße zur Landspitze hinunter hat, auf der sich das oben genannte Weingut befindet. In diesem Fall hat das Haus ein Erdgeschoss, da sich der Eingang zum Haus auf diesem Teil des Landes befindet. Diese Etage enthält eine Küche, eine Toilette und einen weiteren Raum. Der Keller ist vom oberen Teil des Grundstücks über eine Außentreppe aus Beton zugänglich. Der Keller verfügt über einen Weinkeller und einen Abstellraum. Jede Etage ist 51 m2 groß. Die Einrichtung kann in ein kleineres Häuschen umgewandelt werden, wenn die Etagen verbunden sind und das Untergeschoss in Wohneinheiten mit Fenstern nach Norden und Osten umgewandelt wird. Das Ferienhaus ist an die Strom- und Wasserversorgung angeschlossen. In der Nähe des Gebäudes wird eine Klärgrube ausgehoben. Entlang der öffentlichen Straße besteht eine inaktive Verbindung zum optischen Netz. Das Dach ist in gutem Zustand. Kurz gesagt, das Gebäude ist instand gehalten und baulich solide. Wie oben erwähnt, ist das meiste Land von einem Weinberg bedeckt, der 1.200 Rebstöcke umfasst. Der Weinberg ist ca. 16 Jahre alt und besteht aus ca. 600 Rebstöcken des gelben Muskatellers und den restlichen 600 Rebstöcken des Rheinrieslings. Die jährliche Grundsteuer beträgt ca. 30 €. Alles wird im "Gekauften" System verkauft. Es ist unbelastet. Es besteht die Möglichkeit, zusätzliches angrenzendes Land zu kaufen. Da der größte Teil des Landes als landwirtschaftlich genutztes Land eingestuft wird, muss das gesamte Land im Einvernehmen mit dem Käufer zunächst den Bezugsberechtigten angeboten werden. Das Angebot ist 30 Tage bei der zuständigen UE gültig, und wenn sich keiner der Vorkaufsberechtigten für das Rücknahmeangebot anmeldet, gibt es keine Hindernisse für den Kauf der Immobilie für den Interessenten. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern auf die Eigentumsübertragung zu tragen. Die Kosten der Niederschrift, die vom Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen erhoben werden, werden von beiden Parteien zu 50 Prozent übernommen. Für zusätzliche Fragen oder Fragen. Bitte wenden Sie sich an den gelisteten Immobilienmakler.

В деревне Zagorje, расположенной в муниципалитете Свети Томаж, мы продаем коттедж с отдельной отремонтированной винодельней и большим виноградником. Он расположен на вершине виноградного холма с землей (виноградником), которая простирается вдоль южного склона. Участок 2776 м2 и имеет доступ к общественной дороге. Здания расположены в нескольких метрах друг от друга в северо-восточной части земли. Старая винодельня была построена в 1761 году и была полностью отремонтирована несколько лет назад, а сейчас используется как место для хранения вина. У неё приятный старомодный вид,и это просто загляденье для любителей старины! Размер объекта -14 м2. Коттедж был построен в 1980 году и имеет подвал и 1 этаж. В подвал можно попасть на автомашинах прямо с дороги общего пользования, так как здание находится склоне холма и частично врыто в землю, поэтому мы написали, что в здании есть подвал и этаж. Но дело в том, что уровень рассматриваемой земли выше, чем общественная дорога под ней, поэтому участок имеет другой доступ по небольшому склону от дороги наверх, где находится вышеупомянутая винодельня. Таким образом можно сказать,что дом имеет 1 этаж, потому что вход в дом находится прямо здесь, на этой части участка.  Этот этаж содержит кухню, туалет и  комнату. В подвал можно попасть с более высокой части земли по внешней бетонной лестнице. В подвале есть винный погреб и кладовая. Каждый этаж 51 м2. Объект может быть преобразован в небольшой коттедж, если этажи соединить, а цокольный этаж превратить в жилые единицы с окнами на север и восток. Коттедж подключен к электричеству и водопроводу. Септик вырыт возле здания. Вдоль дороги общего пользования существует неактивное соединение с оптической сетью. Крыша в хорошем состоянии. Короче говоря, здание поддерживается и является структурно прочным. Как упоминалось выше, большая часть земли покрыта виноградником, который состоит из 1200 лоз. Винограднику около 16 лет и состоит из около 600 лоз желтого муската и оставшихся 600 лоз рейнского рислинга. Ежегодный налог на недвижимость составляет около 30 евро. Все продается по системе «купленных». Это не обременено. Существует возможность покупки дополнительных, прилегающих, земельных участков. Поскольку большая часть земли классифицируется как сельскохозяйственная земля, вся земля, по согласованию с покупателем, должна быть сначала предложена преимущественным бенефициарам. Предложение действительно в течение 30 дней в компетентном УП, и если ни один из преимущественных бенефициаров не регистрируется для предложения о выкупе, нет никаких препятствий для покупки недвижимости для заинтересованной стороны. Продавец соглашается оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги на передачу права собственности. Стоимость стенограммы, взимаемой нотариусом или адвокатом за подготовку всей документации, оплачивается обеими сторонами в размере 50 процентов. Для дополнительных вопросов или вопросов. Для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.