Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci, Cena: 24.999,00

ogledan: 13.148
Shranjeni oglasi Shrani

Osnovni podatki

Cena:
24.999,00 
transakcija:
prodaja
šifra:
TPFokovciNSV
vrsta objekta:
zemljišče
tip:
zazidljivo
država:
Slovenija
lokacija:
Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci
velikost:
4.553,00 m²

Kontaktni podatki

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telefon:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Pošlji povpraševanje

E-mail je uspešno poslan!

Pošlji
Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci
Investicija

1 od 26

Prejšnja slika Naslednja slika
Galerija
Investicija - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Gradbena parcela - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Zemljišče - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Za gradnjo hiš - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Za gradnjo hotela - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacija - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Za gradnjo vikend hišk - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Okolica - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Za gradnjo gostišča z nastanitvijo - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Gradbeni del z izsekom parcel, ki so naprodaj - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Gradbena pacela - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Naklon - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Investicija - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Sosed - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Zemljišče - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacijska informacija 1 - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacijska informacija 2 - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacijska informacija 3 - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacijska informacija 4 - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacijska informacija 5 - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacijska informacija 6 - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacijska informacija 7 - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacijska informacija 8 - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacijska informacija 9 - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci Lokacijska informacija 10 - Na Goričkem naprodaj velika gradbena parcela, Pomurska, Moravske Toplice, Fokovci

Opis

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! V občini Moravske Toplice in sicer v kraju Fokovci, ki se nahaja na enemu od najvišjih točk v Krajinskem Parku Goričko, prodamo fantastično parcelo, idealno kot investicijo za gradnjo objektov različnih namembnosti. Zemljišče vsebuje dve parcelni številki in sicer 1351 in 1352, obe k.o. Fokovci in leži na zahodnem pobočju rahlega brega s prekrasnimi, prostimi, razgledi na okoliške gozdove in brege. Dostop z javnega cestišča je, sicer trenutno po poljski poti, urejen in je dolg približno 20 metrov. Ponujeno zemljišče je s komunalno infrastrukturo neopremljeno se pa infrastruktura nahaja na sosednjih zemljiščih. Po namenski rabi OPN M. Toplice je zemljišče št. 1351, okoli 90% stavbno in okoli 10% kmetijsko zemljišče. Zemljišče št. 1352 pa je okoli 61% opredeljeno kot gozdno zemljišče in okoli 39% kot kmetijsko zemljišče. Podrobnejši dopustni posegi v gradbeno parcelo so:

 • Stanovanjske hiše, kmečke hiše in druge podeželske hiše, podobne enostanovanjske stavbe in dvojčki s pomožnimi objekti, dvostanovanjske stavbe v smislu samostojne hiše z dvema stanovanjema ter nazadnje tudi počitniške hišice.
 • Dom za ostarele in stavbe z oskrbnimi stanovanji.
 • Poslovne in upravne stavbe.
 • Trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti.
 • Gostinske stavbe (penzioni, gostišča in podobne stavbe za nastanitev, kmetije z nastanitvijo, turistične kmetije z ali brez restavracij, kampi, šotorišča, gostilne, restavracije in točilnice, mladinska prenočišča, počitniški domovi...)
 • Vinski objekti in zidanice pod pogojem, da ima lastnik v lasti ali v izkazanem najemu vinograd ali sadovnjak velikosti 3000 m2

Več o merilih in pogojih za graditev objektov in izvedbo drugih del lahko izveste na podlagi izkazanega interesa in vzpostavitvijo kontakta z nepremičninskim agentom.

Območje varovanj in omejitev:

 • Erozija (zaht. zašč. ukr.).
 • Krajinski park Goričko.
 • Natura 2000
 • Ekološko pomembno območje

Ker sta zemljišči deloma opredeljeni kot kmetijsko zemljišče in kot gozdno zemljišče je potrebno celotno posest, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup nepremičnine za zainteresirano stranko, več ni. Istočasno se mora ponuditi v odkup državi Sloveniji po zakonu o krajinskem parku. Ta ponavadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranost. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

Im Dorf Moravske Toplice in Fokovci, einem der höchsten Punkte des Goričko-Landschaftsparks, verkaufen wir ein fantastisches Grundstück, das sich ideal als Investition für den Bau verschiedener Zwecke eignet. Das Land besteht aus zwei Parzellen mit den Nummern 1351 und 1352, Fokovci, und liegt am Westhang eines sanften Hanges mit wunderschönem, offenem Blick auf die umliegenden Wälder und die Landschaft. Die Zufahrt von der öffentlichen Straße ist derzeit über einen Feldweg geregelt und etwa 20 Meter lang.

Das angebotene Land hat keine Hauptleitungen, aber sie befinden sich auf dem Nachbarland. Land mit nein. 1351 besteht zu 90% aus Baugrundstücken und zu 10% aus landwirtschaftlichen Nutzflächen. Land Nr. 1352 sind ca. 61% als Waldfläche und ca. 39% als landwirtschaftliche Nutzfläche eingestuft. Detaillierte Zertifikate von könnten dort gebaut werden, sagt, dass es möglich ist zu bauen:

    Wohnungen, Bauernhäuser und andere Landhäuser, ähnliche Ein- und Zweifamilienhäuser mit Nebeneinrichtungen, Zweifamilienhäuser im Sinne eines freistehenden Zweifamilienhauses und schließlich Ferienhäuser.
    Pflegeheim- und Pflegeheimgebäude.
    Gewerbe- und Bürogebäude.
    Gewerbe- und Dienstleistungsgebäude.
    Verpflegungsgebäude (Pensionen, Gasthöfe und ähnliche Unterkünfte, Bauernhöfe mit Unterkunft, touristische Bauernhöfe mit oder ohne Restaurants, Campingplätze, Zelte, Gasthöfe, Restaurants und Bars, Jugendherbergen, Ferienhäuser ...)
    Weinkellereien und Weinberghütten, sofern der Eigentümer einen 3000 m2 großen Weinberg oder Obstgarten besitzt oder vermietet

Weitere Informationen zu den Kriterien und Bedingungen für den Bau von Gebäuden und die Ausführung anderer Arbeiten erhalten Sie auf der Grundlage Ihres ausdrücklichen Interesses und des Kontakts mit einem Immobilienmakler.

Schutzmaßnahmen und Einschränkungen:

    Erosion (Schutz erforderlich).
    Goričko Landschaftspark.
    Natura 2000
    Ökologisch wichtiges Gebiet

Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern auf die Eigentumsübertragung zu tragen. Die Kosten der Niederschrift, die vom Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen erhoben werden, trägt der Käufer. Für zusätzliche Fragen oder Fragen. Bitte wenden Sie sich an den gelisteten Immobilienmakler.

In the village of Moravske Toplice, in Fokovci, one of the highest points in Goričko Landscape Park, we are selling a fantastic plot, ideal as an investment for the construction of various purposes. The land contains two parcel numbers 1351 and 1352,  Fokovci and lies on the western slope of a gentle slope with beautiful, open, views of the surrounding forests and countryside. The access from the public road is currently regulated along a field path and is approximately 20 meters long.

The offered land has no mains services but they are located on neighbouring land. Land with no. 1351 is about 90% building land and about 10% agricultural land. Land no.  1352 is about 61% is classified as forest land and about 39% as agricultural land. Detailed allowances of might be constructed there says that is possible to build:

 • Dwellings, farmhouses and other country houses, similar one-dwelling and twin houses with ancillary facilities, two-dwelling dwellings in the sense of a detached two-dwelling house and, lastly, holiday homes.
 • Nursing home and residential care buildings.
 • Commercial and office buildings.
 • Commercial and service buildings.
 • Catering buildings (boarding houses, inns and similar accommodation, farms with accommodation, tourist farms with or without restaurants, camps, tents, inns, restaurants and bars, youth hostels, holiday homes ...)
 • Wine establishments and vineyard cottages, provided that the owner owns or rents a 3000 m2 vineyard or orchard

You can find out more about the criteria and conditions for the construction of buildings and the execution of other works based on your expressed interest and contact with a real estate agent.

Safeguards and Restrictions:

 • Erosion (protection required).
 • Goričko Landscape Park.
 • Natura 2000
 • Ecologically important area

The seller agrees to pay the costs of the real estate agency and all taxes on the transfer of ownership. The cost of the transcript, which is charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation, is paid by the buyer. For additional questions or questions. view please contact the listed real estate agent.

В деревне Моравске Топлице, в Фоковцах, одной из самых высоких точек ландшафтного парка Горичко, мы продаем фантастический участок, идеальный в качестве инвестиции для строительства различного назначения. Земля содержит два участка № 1351 и 1352, Fokovci и лежит на западном склоне пологого холма с красивым, открытым видом на окружающие леса и сельскую местность. Доступ с дороги общего пользования в настоящее время регулируется проложенной тропинкой и составляет около 20 метров в длину. Предлагаемая земля не имеет подклучений к гор.коммуникациям , но они расположены на соседнем участке. Земля с номером 1351 составляет около 90% земли под застройку и около 10% земли сельскохозяйственного назначения. Земля № 1352 составляет около 61% классифицируется как лесные угодья и около 39% как сельскохозяйственные угодья. Подробные допущения о возможном построении там говорят о том, что можно построить:

   Фермерские дома и другие загородные дома, аналогичные одноквартирные и сдвоенные дома с подсобными помещениями, отдельные двухквартирные дома и, наконец, дома отдыха.
    Дом престарелых и квартиры для них.
    Коммерческие и офисные здания.
    Торговые и сервисные здания.
    Здания общественного питания (пансионаты, гостиницы и аналогичные помещения, фермы с проживанием, туристические фермы с ресторанами или без, лагеря, палатки, гостиницы, рестораны и бары, молодежные общежития, дома отдыха ...)
    Винные заведения и виноградники, при условии, что владелец владеет или арендует виноградник или фруктовый сад площадью 3000 м2

Вы можете узнать больше о критериях и условиях для строительства зданий и выполнения других работ при наличии вашего интереса и контакта с агентом по недвижимости.

Меры предосторожности и ограничения:
    Эрозия (требуется защита).
    Горичко Ландшафтный парк.
    Натура 2000
    Экологически важная область

Продавец соглашается оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги на передачу права собственности. Стоимость стенограммы, которую взимает нотариус или адвокат за подготовку всей документации, оплачивает покупатель. Для дополнительных вопросов или вопросов. Для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.