Stavbna parcela naprodaj na Goričkem Pomurska, Šalovci, Dolenci, Cena: 14.999,00

ogledan: 8.887
Shranjeni oglasi Shrani

Osnovni podatki

Cena:
14.999,00 
transakcija:
prodaja
šifra:
TPDolenjci2NSV
vrsta objekta:
zemljišče
tip:
zazidljivo
država:
Slovenija
lokacija:
Pomurska, Šalovci, Dolenci
velikost:
2.188,00 m²
parcela:
2.188,00 m²
oprema:
telefon, optika, vrt
ostalo:
parkirno mesto, več parkirnih mest, zemljiška knjiga

Kontaktni podatki

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telefon:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Pošlji povpraševanje

E-mail je uspešno poslan!

Pošlji
Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci
Situacija iz zraka 1

1 od 17

Prejšnja slika Naslednja slika
Galerija
Situacija iz zraka 1 - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Zemlja - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Gründstuck - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Property - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Arial - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Map of the plot - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Situacija iz zraka 2 - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Parcela - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Zračni posnetek okolice 1 - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Zračni posnetek okolice 2 - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Zračni posnetek okolice 3 - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Zračni posnetek okolice 4 - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Zračni posnetek okolice 5 - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Zračni posnetek okolice 6 - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci Vodovodni priključek - Stavbna parcela naprodaj na Goričkem, Pomurska, Šalovci, Dolenci

Opis

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! V kraju Dolenjci, ki se nahaja na SV delu Krajinskega parka Goričko, prodamo ravno zemljišče primerno za izgradnjo stanovanjske hiše s pomožnimi objekti ali pa preprosto počitniško hišo. Deloma komunalno opremljena parcela se nahaja v dolini in ima asfaltni dostop. Je sončna in j ne ogrožajo nobeni hudourniki, plazovi in podobno.  V neposredni bližini ni nikakršnih stavb, prve stavbe so oddaljene okoli 300 metrov. Gradbeni del celotnega zemljišča, ki ima velikost 2.188 m2, obsega okoli 500 m2, ostali del zemljišča je opredeljen kot kmetijsko zemljišče. Sedanji lastnik je imel s strani UE Murska Sobota že izdano gradbeno dovoljenje št. 351-159/2015-10(0307), ki je bil v letu 2017 že enkrat podaljšan, sedaj pa je pretekel. Lastnik zemljišča je podjetje iz Ljubljane, ki se je odločilo, da zaradi prezasedenosti s poslom in oddaljenosti zemljišča ne investira v izgradnjo objekta po že izdanem gr. dovoljenju. V primeru interesa za že izdelan projekt Vas lahko povežemo s prodajalcem in se potem sami odločite, ali bi Vas njihov projekt nadaljnje interesiral. Na parceli stoji vodnjak. Prav tako smo opazili elektro omarico. Po zagotovilih lastnika zemljišča obstaja še priključek na javni pomurski vodovod in priključek na optično omrežje. Zemljišče ima v Zemljiški knjigi vpisano služnost hoje in vožnje in služnost dostopa do elektro priključka podjetja Elektro Maribor. Vas Dolenjci se nahaja v občini Šalovci. V kraju Šalovci je vsa potrebna infrastruktura (pošta, restavracija, bencinska črpalka...) Naslednji večji kraj Gornji Petrovci pa ima še več infrastrukture. Kraja imata avtobusno in železniško povezavo z preostalim delom države. Parcela je oddaljena okoli 8 minut vožnje z osebnim avtomobilom od kraja Šalovci. Okolica parcele je spektakularna s čudovitimi gozdovi, njivami in nepopisno tišino. Do madžarskega Monoštra je 15 minut vožnje, kjer se nahajajo pred kratkim obnovljene terme in veliko restavracij z okusno hrano in pijačo po bistveno nižjih cenah kot v Sloveniji. Regija je znana po neokrenjeni naravi, po prijaznih ljudeh, po raznovrstnih kolesarskih poteh, po termalnih zdraviliščih..., skratka zemljišče vredno ogleda in nakupa. Ker je del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno celotno zemljišče, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni UE 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Istočasno se mora ponuditi v odkup državi Sloveniji po zakonu o krajinskem parku. Ta po navadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

In the village Dolenjci, located in the NE part of the Goričko Landscape Park, we are selling a beautiful and sunny flat land suitable for the construction of a residential house with auxiliary facilities or for a simple holiday home. The plot is located in the valley and has an asphalt access road.  There are no buildings in the immediate vicinity, the first buildings are about 300 meters away. The building plot of the entire land, which has a size of 2,188 m2, covers about 500 m2, the rest of the land is defined as agricultural land. The current owner had already issued a building permit no. 351-159 / 2015-10 (0307), which was renewed once in 2017 and has now expired. The owner of the land is a company from Ljubljana, which has decided not to invest in the construction of the building according to the already issued planning permission. In case of interest in an already prepared project, we can connect you with the seller and then you decide for yourself whether you would be further interested in their project. There is a well on the plot. We also noticed an electrical municipality main connection. According to the assurances of the landowner, there is also a connection to the public water supply system (main) and a connection to the optical network. The land has the easement of walking and driving and the easement of access to the electrical connection of the company Elektro Maribor entered in the Land Register. The village of Dolenjci is located in the municipality of Šalovci. Šalovci has all the necessary utilities (post office, restaurant, gas station ...) The next larger village Gornji Petrovci has even more infrastructure. The places have a bus and train connection with the rest of the country. The plot is about 8 minutes away by car from Šalovci. The surroundings of the plot are spectacular with beautiful forests, fields and indescribable peace and tranquillity. It is a 15-minute drive to city Monošter, Hungary, where there are recently renovated spas located and many restaurants with delicious food and drinks at significantly lower prices than in Slovenia. The region is known for its unspoiled nature, friendly people, various cycling routes, thermal spas ..., in short, the land is worth seeing and buying. As part of the land is defined as agricultural land, the entire land, in agreement with the buyer on the purchase, must first be offered to pre-emption beneficiaries for purchase. The offer remains with the competent UE for 30 days and if none of the pre-emption beneficiaries applies for the purchase offer, there are no more obstacles for the purchase of the property for the interested party. At the same time, it must be offered for purchase to the state of Slovenia in accordance with the Landscape Park Act. The latter usually does not exercise the pre-emption right and replies with a letter of disinterest within ten days of the offer being submitted. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The purchase cots, which is charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation, are paid by the buyer. For additional questions or to view this property, please contact the listed real estate agent.

Im Dorf Dolenjci im nordöstlichen Teil des Landschaftsparks Goričko verkaufen wir ein schönes und sonniges Flachland, das für den Bau eines Wohnhauses mit Nebeneinrichtungen oder für ein einfaches Ferienhaus geeignet ist. Das Grundstück befindet sich im Tal und hat eine asphaltierte Zufahrtsstraße. In unmittelbarer Nähe befinden sich keine Gebäude, die ersten Gebäude sind ca. 300 m entfernt. Das Baugrundstück des gesamten Landes mit einer Größe von 2.188 m2 umfasst ca. 500 m2, der Rest des Landes wird als landwirtschaftliches Land definiert. Der jetzige Eigentümer hatte bereits eine Baugenehmigung Nr. 351-159 / 2015-10 (0307), die 2017 einmal erneuert wurde und nun abgelaufen ist. Eigentümer des Grundstücks ist ein Unternehmen aus Ljubljana, das beschlossen hat, gemäß der bereits erteilten Baugenehmigung nicht in den Bau des Gebäudes zu investieren. Bei Interesse an einem bereits vorbereiteten Projekt können wir Sie mit dem Verkäufer verbinden und Sie entscheiden dann selbst, ob Sie weiter an dessen Projekt interessiert sind. Es gibt einen Brunnen auf dem Grundstück. Wir bemerkten auch einen Hauptanschluss der elektrischen Gemeinde. Nach den Zusicherungen des Grundbesitzers besteht auch eine Verbindung zum öffentlichen Wasserversorgungssystem (Haupt) und eine Verbindung zum optischen Netz. Das Land hat die Erleichterung des Gehens und Fahrens und die Erleichterung des Zugangs zum elektrischen Anschluss der im Grundbuch eingetragenen Firma Elektro Maribor. Das Dorf Dolenjci liegt in der Gemeinde Šalovci. Šalovci verfügt über alle notwendigen Einrichtungen (Post, Restaurant, Tankstelle ...). Das nächst größere Dorf Gornji Petrovci verfügt über noch mehr Infrastruktur. Die Orte haben eine Bus- und Zugverbindung mit dem Rest des Landes. Das Grundstück ist ca. 8 Autominuten von Šalovci entfernt. Die Umgebung des Grundstücks ist spektakulär mit wunderschönen Wäldern, Feldern und unbeschreiblicher Ruhe und Beschaulichkeit. Es ist eine 15-minütige Fahrt in die ungarische Stadt Monošter, wo sich kürzlich renovierte Spas und viele Restaurants mit köstlichen Speisen und Getränken zu deutlich niedrigeren Preisen als in Slowenien befinden. Die Region ist bekannt für ihre unberührte Natur, freundliche Menschen, verschiedene Radwege, Thermalbäder ... kurz gesagt, das Land ist sehenswert und kaufenswert. Da ein Teil des Landes als landwirtschaftliches Land definiert ist, muss das gesamte Land in Absprache mit dem Käufer beim Kauf zunächst den Vorkaufsempfängern zum Kauf angeboten werden. Das Angebot verbleibt 30 Tage bei der zuständigen UE. Wenn keiner der Vorkaufsempfänger das Kaufangebot beantragt, gibt es keine Hindernisse mehr für den Kauf der Immobilie für den Interessenten. Gleichzeitig muss es dem slowenischen Staat gemäß dem Landschaftsparkgesetz zum Kauf angeboten werden. Letzterer übt in der Regel kein Vorkaufsrecht aus und antwortet innerhalb von zehn Tagen nach Abgabe des Angebots mit einem Desinteressensschreiben. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Die Kaufbetten, die vom Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen in Rechnung gestellt werden, werden vom Käufer bezahlt. Für weitere Fragen oder um diese Immobilie anzusehen, wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler.

В деревне Доленьцы, расположенной в северо-восточной части ландшафтного парка Горичко, мы продаем красивый и солнечный участок земли, подходящий для строительства жилого дома со вспомогательными объектами или для простого дома для отдыха. Участок находится в долине и имеет асфальтовую подъездную дорогу. В непосредственной близости нет зданий, первые здания находятся примерно в 300 метрах. Строительный участок всей земли, который имеет размер 2188 м2, занимает около 500 м2, остальная часть земли определяется как сельскохозяйственная земля. Нынешний владелец уже выдал разрешение на строительство №. 351-159 / 2015-10 (0307), который был обновлен один раз в 2017 году, а срок его действия истек. Владельцем земли является компания из Любляны, которая решила не инвестировать в строительство здания в соответствии с уже выданным разрешением на строительство. В случае заинтересованности в уже подготовленном проекте, мы можем связать вас с продавцом, и тогда вы сами решите, будет ли вас больше интересовать их проект. На участке есть колодец. Мы также заметили электрическое соединение муниципалитета. Согласно заверениям землевладельца, есть также подключение к коммунальной системе водоснабжения (основной) и подключение к оптической сети. На земельном участке есть удобство ходьбы и вождения, а также доступ к электрическому соединению компании Elektro Maribor, внесенной в Земельную книгу. Деревня Доленьци находится в муниципалитете Шаловци. В Шаловцах есть все необходимые коммунальные услуги (почта, ресторан, автозаправочная станция ...). Следующая крупная деревня Горни Петровцы имеет еще больше инфраструктуры. Места имеют автобусное и железнодорожное сообщение с остальной частью страны. Участок около 8 минут езды на машине от Шаловци. Окрестности участка впечатляют красивыми лесами, полями и неописуемым миром и спокойствием. Он находится в 15 минутах езды от города Моноштер, Венгрия, где находятся недавно отремонтированные спа-салоны и множество ресторанов с вкусной едой и напитками по значительно более низким ценам, чем в Словении. Регион известен своей нетронутой природой, дружелюбными людьми, различными велосипедными маршрутами, термальными курортами ... короче говоря, землю стоит посмотреть и купить. Поскольку часть земли определяется как сельскохозяйственная земля, вся земля, по согласованию с покупателем о покупке, должна сначала быть предложена бенефициарам с преимущественным правом на покупку. Предложение остается в компетентном UE в течение 30 дней, и если ни один из бенефициаров с преимущественным правом не подает заявку на покупку, больше нет препятствий для покупки недвижимости для заинтересованной стороны. В то же время он должен быть предложен для покупки в Словении в соответствии с Законом о ландшафтных парках. Последний обычно не пользуется преимущественным правом и отвечает письмом о неинтересности в течение десяти дней с момента подачи предложения. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при передаче права собственности. Покупка детских кроваток, взимаемая нотариусом или адвокатом за подготовку всей документации, оплачивается покупателем. Для дополнительных вопросов или для просмотра этой собственности, пожалуйста, свяжитесь с перечисленным агентом по недвижимости.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.