Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju Pomurska, Gornji Petrovci, Cena: 49.990,00

ogledan: 4.613
Shranjeni oglasi Shrani

Osnovni podatki

Cena:
49.990,00 
transakcija:
prodaja
šifra:
TPGornjiPNSV
vrsta objekta:
zemljišče
tip:
zazidljivo
država:
Slovenija
lokacija:
Pomurska, Gornji Petrovci
področje podrobno:
Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje
velikost:
8.647,00 m²
oprema:
ograjeni vrt
ostalo:
terasa, več parkirnih mest, zemljiška knjiga

Kontaktni podatki

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telefon:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Pošlji povpraševanje

E-mail je uspešno poslan!

Pošlji
Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje)
Gradbena parcela

1 od 21

Prejšnja slika Naslednja slika
Galerija
Gradbena parcela - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Zemljišče - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Investicija - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Posest - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Zračni posnetek - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Sosednja zemljišča - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Regija - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Mapna kopija - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Dostop z okolico - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Investicijsko zemljišče - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Spodnji del zemljišča - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Razgledi - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Zgornji del zemljišča - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Notranjost brunarice - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Bočni del brunarice - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Terasa - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Brunarica - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Veranda - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Žar - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje) Amazing area - Velika gradbena parcela naprodaj v Prekmurju, Pomurska, Gornji Petrovci, Gornji Petrovci (Goričko - Krajinski Park, vinogradniško pobočje)

Opis

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! V celoti gradbena parcela velikosti 8.647 m2 se nahaja na rahlem vinogradniškem pobočju in sega od vrha do spodnje ceste in ima urejen dostop iz obeh točk zemljišča. Leži na zahodnem pobočju in je skoraj ves dan obsijana s soncem. Na zgornji točki parcele leži mala lesena brunarica z žarom. Zgornji del parcele je ožji in se na sredini pobočja razširi v širši del parcele. Zgornji, ožji del zemljišča, je ograjen in redno košen. Na njem rastejo sadna drevja. Spodnji del trenutno predstavlja predvsem travnik, ki se ga nekajkrat letno kosi. Zemljišče ima naklon vendar nikakor ni strmo. Brunarica ima urejen priklop na javni vodovod in električno omrežje. V tem pogledu je zemljišče delno komunalno urejeno. Ostali komunalni priključki so dosegljivi ob dostopnem cestišču oziroma na sosednjih zemljiščih. Osnovna namenska raba: ureditveno (poselitveno) območje - OBMOČJE MEŠANE GRADNJE. Za podrobnejše informacije o variantah gradnje objektov je potrebno naročiti s strani Občine Gornji Petrovci dokument z naslovom Lokacijska informacija za gradnjo oz. obnovo. Videno-kupljeno. Elektro Maribor ima na zemljišču vpisano služnost dostopa zaradi vzdrževanja elektro omrežja. Posest ima fantastične razglede. Lokacija je mirna in primerna za vse tiste ljudi, ki iščete naravo, spokojnost, odmaknjenost... Odlična investicijska priložnost v gradnjo manjših stanovanjskih hiš ali pa kot manjših turistično-nastanitvenih objektov. Krajinski Park Goričko je zavarovan slovenski nacionalni park z bogato floro in favno. Do prekmurskega središča Murska Sobota traja vožnje z avtomobilom približno 15 minut. Enako velja tudi do najbližjega termalnega zdravilišča. Avtocestni priključek je dosegljiv v 20 minutah vožnje. Madžarska meja je oddaljena nekaj km stran, avstrijska meja pa okoli 20 minut vožnje z osebnim avtomobilom. Prekmurska regija je vedno bolj prepoznavna s svojimi prijaznimi in gostoljubnimi ljudmi, neokrnjeno naravo, termalnimi zdravilišči, prečudovito jedačo in pijačo in kot odskočna deska za obisk sosednjih držav z bogato zgodovino. Ker se zemljišče nahaja v Krajinskem Parku Goričko je posest potrebno, na podlagi zakona o krajinskem parku, najprej ponuditi v odkup R. Sloveniji.  Ta po navadi ne uveljavlja predkupne pravice in že v desetih dneh po predstavljeni ponudbi odgovori s pismom o nezainteresiranosti. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec. Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

The entire building plot of 8,647 sq m is located on a slight vineyard slope and extends from the top to the bottom road and has arranged road access from both points of the land. It lies on the western slope and most of the day “covered” with sun.  At the top of the plot lies a small wooden log cabin with a barbecue. The upper part of the plot is narrower and extends into the wider part of the plot in the middle of the slope. The upper, narrower part of the land, is fenced and regularly mowed. Fruit trees grow on it. The lower part is currently mainly a meadow, which is mowed several times a year. The land has a slope but is not steep. The log cabin is connected to the public mains water supply and mains electricity network. Other municipal mains connections are accessible along the access road or on adjacent land. Municipality documents regarding construction and building area says - AREA OF MIXED CONSTRUCTION. For more detailed information on the variants of construction of facilities, it is necessary to order a document from the Municipality of Gornji Petrovci entitled Location information for construction or renovation of the buildings. The property is for sale by the Principe “sold as seen”. The electrical mains company “Elektro Maribor” has an easement of access on the land due to the maintenance of the electricity network. The property has fantastic views. The location is quiet and suitable for all those people who are looking for nature, tranquillity, remoteness, etc.  An excellent investment opportunity in the construction of smaller residential houses or as smaller tourist accommodation facilities. Goričko Landscape Park is a protected Slovenian national park with a rich flora and fauna. The Murska Sobota center in Prekmurje takes about 15 minutes by car. The same goes for the nearest thermal spa. The motorway connection is within a 20-minute drive. The Hungarian border is a few km away and the Austrian border is about a 20-minute drive away. The Prekmurje region is increasingly recognizable for its friendly and hospitable people, unspoiled nature, thermal spas, wonderful food and drink and as a springboard for visiting neighbouring countries with a rich history. Since the land is located in the Goričko Landscape Park, the property must first be offered for purchase to the Republic of Slovenia on the basis of the Landscape Park Act. He usually does not exercise the pre-emption right and replies with a letter of disinterest within ten days of the offer being submitted. The seller undertakes to pay the costs of the real estate agency and all taxes upon the transfer of ownership. The costs of the transcript, which are charged by the notary or lawyer for the preparation of all documentation, are paid by the buyer. For additional questions or viewing please contact the listed real estate agent.

Das gesamte Baugrundstück von 8.647 m2 befindet sich an einem leichten Weinberghang und erstreckt sich von der oberen bis zur unteren Straße und hat von beiden Punkten des Landes aus einen Straßenzugang eingerichtet. Es liegt am Westhang und ist den größten Teil des Tages mit Sonne „bedeckt“. Oben auf dem Grundstück befindet sich eine kleine Holzblockhütte mit Grill. Der obere Teil des Grundstücks ist schmaler und erstreckt sich in den breiteren Teil des Grundstücks in der Mitte des Abhangs. Der obere, schmalere Teil des Landes ist eingezäunt und wird regelmäßig gemäht. Darauf wachsen Obstbäume. Der untere Teil ist derzeit hauptsächlich eine Wiese, die mehrmals im Jahr gemäht wird. Das Land hat einen Hang, ist aber nicht steil. Das Blockhaus ist an die öffentliche Wasserversorgung und das Stromnetz angeschlossen. Andere kommunale Netzanschlüsse sind entlang der Zufahrtsstraße oder auf angrenzendem Land zugänglich. In den Gemeindedokumenten zu Bau und Baufläche heißt es: BEREICH DES GEMISCHTEN BAUES. Für detailliertere Informationen zu den Varianten des Baus von Einrichtungen muss bei der Gemeinde Gornji Petrovci ein Dokument mit dem Titel Standortinformationen für den Bau oder die Renovierung der Gebäude bestellt werden. Die Immobilie wird von der Principe „verkauft wie gesehen“ zum Verkauf angeboten. Das Stromnetzunternehmen „Elektro Maribor“ hat aufgrund der Instandhaltung des Stromnetzes eine Erleichterung des Zugangs zum Land. Das Anwesen hat eine fantastische Aussicht. Die Lage ist ruhig und für alle Menschen geeignet, die Natur, Ruhe, Abgeschiedenheit usw. suchen. Eine ausgezeichnete Investitionsmöglichkeit beim Bau kleinerer Wohnhäuser oder als kleinere Touristenunterkünfte. Der Landschaftspark Goričko ist ein geschützter slowenischer Nationalpark mit einer reichen Flora und Fauna. Das Murska Sobota Zentrum in Prekmurje dauert ungefähr 15 Minuten mit dem Auto. Gleiches gilt für das nächste Thermalbad. Die Autobahnverbindung erreichen Sie innerhalb von 20 Fahrminuten. Die ungarische Grenze ist nur wenige Kilometer entfernt und die österreichische Grenze ist etwa 20 Autominuten entfernt. Die Region Prekmurje ist zunehmend bekannt für ihre freundlichen und gastfreundlichen Menschen, ihre unberührte Natur, ihre Thermalbäder, ihr wunderbares Essen und Trinken und als Sprungbrett für Besuche in Nachbarländern mit einer reichen Geschichte. Da sich das Grundstück im Landschaftspark Goričko befindet, muss das Grundstück zunächst der Republik Slowenien auf der Grundlage des Landschaftsparkgesetzes zum Kauf angeboten werden. In der Regel übt er das Vorkaufsrecht nicht aus und antwortet innerhalb von zehn Tagen nach Abgabe des Angebots mit einem Desinteressensschreiben. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Kosten der Immobilienagentur und alle Steuern bei Eigentumsübergang zu tragen. Die Kosten für die Niederschrift, die der Notar oder Anwalt für die Erstellung aller Unterlagen in Rechnung stellt, trägt der Käufer. Für weitere Fragen oder Besichtigungen wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler.

Весь строительный участок площадью 8 647 м2 расположен на небольшом склоне виноградника и простирается от верхней к нижней дороге и имеет подъездные пути с обеих точек земли. Он расположен на западном склоне и большую часть дня «залит» солнцем. Вверху участка находится небольшой деревянный бревенчатый домик с мангалом. Верхняя часть участка более узкая и переходит в более широкую часть участка посередине склона. Верхняя, более узкая часть участка огорожена и регулярно скашивается. На нем растут фруктовые деревья. Нижняя часть в настоящее время в основном представляет собой луг, который косят несколько раз в год. Земля имеет уклон, но не крутой. Бревенчатый коттедж подключен к общей сети водоснабжения и электросети. Другие муниципальные магистрали доступны вдоль подъездной дороги или на прилегающей территории. В муниципальных документах относительно строительства и площади застройки указано - ПЛОЩАДЬ СМЕШАННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. Для получения более подробной информации о вариантах строительства объектов необходимо заказать в Муниципалитете Горни Петровци документ под названием «Информация о местонахождении для строительства или ремонта зданий». Недвижимость продается Principe «как видно». Компания электроснабжения «Электро Марибор» имеет облегченный доступ на землю в связи с обслуживанием электросети. Недвижимость имеет фантастический вид. Место тихое и подходит для всех тех, кто ищет природу, спокойствие, удаленность и т. Д. Отличная возможность для инвестиций в строительство небольших жилых домов или небольших объектов размещения туристов. Ландшафтный парк Горичко - это охраняемый словенский национальный парк с богатой флорой и фауной. Поездка на автомобиле до центра Мурска-Собота в Прекмурье занимает около 15 минут. То же самое и с ближайшим термальным курортом. Автомагистраль находится в 20 минутах езды. Венгерская граница находится в нескольких км, а австрийская граница - примерно в 20 минутах езды. Прекмурский регион становится все более узнаваемым благодаря своим дружелюбным и гостеприимным людям, нетронутой природе, термальным курортам, прекрасной еде и напиткам, а также как плацдарм для посещения соседних стран с богатой историей. Поскольку земля находится в ландшафтном парке Горичко, недвижимость сначала должна быть предложена для покупки Республике Словения на основании Закона о ландшафтных парках. Обычно он не пользуется преимущественным правом покупки и отвечает письмом о незаинтересованности в течение десяти дней с момента подачи предложения. Продавец обязуется оплатить расходы агентства недвижимости и все налоги при переходе права собственности. Затраты на расшифровку стенограммы, которые взимаются нотариусом или юристом за подготовку всей документации, оплачиваются покупателем. Для дополнительных вопросов или просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.