Energetske izkaznice - ključni instrument za energetsko učinkovitost nepremičnin

Nepremičnine Si21

Članki 2 min. branje

Energetske izkaznice

V današnjem času, ko je trajnostni razvoj na vrhu agende številnih držav, so energetske izkaznice postale nepogrešljivo orodje pri prodaji in najemu nepremičnin.

Te javne listine ne le ocenjujejo energetsko učinkovitost stavb, ampak tudi ščitijo kupce in najemnike, saj jim nudijo dragocene informacije o energetskem stanju nepremičnine ter predlagajo izboljšave za povečanje energetske učinkovitosti.

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica je dokument, ki prikazuje energetsko učinkovitost stavbe. Vsebuje podatke o porabi energije ter priporočila za izboljšanje energetske učinkovitosti. Izkaznica tako omogoča primerjavo različnih nepremičnin na podlagi njihove energetske porabe in pomaga kupcem ter najemnikom pri odločitvah glede potencialnih stroškov za energetsko prenovo.

Pravni okvir in obveznosti

V Sloveniji je izdajo energetskih izkaznic urejal Energetski zakon (EZ-1), sprejet februarja 2014. Zakon določa, da morajo lastniki nepremičnin pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe ali pri oddaji nepremičnine v najem za obdobje enega leta ali več, kupcem oziroma najemnikom predložiti veljavno energetsko izkaznico. Od 1. januarja 2015 je tudi pri oglaševanju nepremičnin obvezno navajanje energijskih kazalnikov iz izkaznice, pri čemer so inšpektorji začeli izrekati kazni za neupoštevanje te zahteve.

Izjeme in posebnosti

Energetska izkaznica ni obvezna za nekatere vrste stavb, kot so stavbe, ki so zaščitene kot kulturna dediščina, industrijske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, ki niso ogrevane, ter enostavne in nezahtevne objekte z manj kot 50 m² uporabne površine. Prav tako izkaznice niso potrebne pri oddaji nepremičnine za manj kot eno leto, prodaji zaradi javne koristi, prodaji v postopku izvršbe ali stečaja in v primeru, ko je nepremičnina v lasti države ali lokalne skupnosti.

Vrste energetskih izkaznic

V Sloveniji se uporabljata dve glavni vrsti energetskih izkaznic: računska energetska izkaznica (rEI) in merjena energetska izkaznica (mEI). Obe imata specifične namene in metode izračuna, prilagojene različnim vrstam stavb in potrebam uporabnikov.

Računska energetska izkaznica (rEI)

 • Opis in namen: Računska energetska izkaznica se lahko izda za vse vrste stavb, tako stanovanjske kot nestanovanjske, vključno z novogradnjami in obstoječimi objekti. Namenjena je predvsem objektivnemu ocenjevanju energetske učinkovitosti stavbe, ne glede na dejansko rabo energije s strani trenutnih uporabnikov.
 • Metodologija: Pri računski energetski izkaznici se energetska učinkovitost stavbe izračunava na podlagi standardiziranih pogojev. To pomeni, da se za vse stavbe predpostavlja enaka notranja temperatura (20°C za stanovanjske stavbe) in enaka raba energije, kar omogoča primerjavo različnih stavb med seboj ne glede na dejanske razmere uporabe. Metodologija temelji na računalniških modelih, ki vključujejo parametre, kot so izolacija, tipi ogrevalnih sistemov, okna, in drugi konstrukcijski elementi.
 • Obveznost: Računska energetska izkaznica je obvezna za vse novogradnje in stanovanjske stavbe. Pri tem se uporablja tudi za izdajo gradbenega dovoljenja, saj zagotavlja skladnost z zahtevami za energetsko učinkovitost.

Merjena energetska izkaznica (mEI)

Opis in namen: Merjena energetska izkaznica je specifična za obstoječe nestanovanjske stavbe. Osredotoča se na dejansko porabo energije v preteklih treh letih, kar omogoča natančnejši vpogled v dejanske energetske potrebe stavbe.

 • Metodologija: Pri merjeni energetski izkaznici se uporabljajo podatki iz računov za energijo (elektrika, plin, kurilno olje ipd.) za zadnja tri leta. Ti podatki odražajo realno porabo energije in tako ponujajo natančno sliko o energetski učinkovitosti stavbe v praksi. Ta metoda je posebej primerna za nestanovanjske stavbe, kjer se način uporabe ne spreminja bistveno s spremembo lastnika ali najemnika (na primer pisarne, hoteli, šole, trgovski centri).
 • Obveznost: Merjena energetska izkaznica ni obvezna za stanovanjske stavbe, saj se pri teh lahko bistveno spreminja način uporabe z novim lastnikom. Za stanovanjske stavbe je zato predpisana izključno računska energetska izkaznica.

Primerjava obeh vrst

Računska energetska izkaznica (rEI):

 • Primernost: Za vse vrste stavb (stanovanjske in nestanovanjske, novogradnje in obstoječe).
 • Metodologija: Standardni izračuni pod fiksnimi pogoji.
 • Prednosti: Omogoča primerjavo različnih stavb, neodvisno od trenutne rabe.
 • Obveznost: Obvezna za novogradnje in stanovanjske stavbe.

Merjena energetska izkaznica (mEI):

 • Primernost: Samo za obstoječe nestanovanjske stavbe.
 • Metodologija: Dejanska poraba energije na podlagi računov za zadnja tri leta.
 • Prednosti: Natančen vpogled v dejansko energetsko učinkovitost glede na specifično rabo.
 • Obveznost: Ni predpisana za stanovanjske stavbe.

Obe vrsti energetskih izkaznic igrata ključno vlogo pri izboljševanju energetske učinkovitosti stavb v Sloveniji, vsaka s svojim specifičnim pristopom in namenoma.

Vloga neodvisnih strokovnjakov

Izdelavo energetskih izkaznic izvajajo neodvisni strokovnjaki z licenco, ki jo podeli pristojno ministrstvo po uspešno opravljenem usposabljanju. Do danes je bilo v Sloveniji izdanih več kot 250 licenc za te strokovnjake. Njihova naloga je zagotavljanje natančnih in zanesljivih ocen energetske učinkovitosti ter predlaganje ustreznih ukrepov za izboljšanje.

Pomembnost za kupce in najemnike

Energetske izkaznice so ključnega pomena za kupce in najemnike, saj jim omogočajo vpogled v prihodnje stroške energije in morebitne potrebne investicije v energetsko prenovo. S tem prispevajo k večji preglednosti trga nepremičnin in spodbujajo trajnostno rabo energije. Poleg tega priporočila za izboljšave, ki jih vsebuje izkaznica, lastnikom stavb pomagajo pri načrtovanju energetsko učinkovitih ukrepov, kar dolgoročno prinaša prihranke in zmanjšuje emisije CO2

Primer pri oglasih
Primer pri oglasih

Z uvedbo obveznih energetskih izkaznic je Slovenija sledila evropskim smernicam in s tem naredila pomemben korak k izboljšanju energetske učinkovitosti stavb. Kljub začetnim izzivom in visokim stroškom izdelave izkaznic, se dolgoročni učinki na energetsko učinkovitost in trajnostno rabo nepremičnin že kažejo.

Energetske izkaznice tako ostajajo ključno orodje v prizadevanjih za zmanjšanje energetske porabe in varovanje okolja.

Vpliv na ceno nepremičnine

Boljši rezultat energetske izkaznice lahko bistveno vpliva na ceno nepremičnine in ima številne pomembne koristi za bodoče lastnike. Tu je nekaj ključnih točk:

Vpliv na ceno nepremičnine:

 1. Višja vrednost nepremičnine: Nepremičnine z boljšimi rezultati energetske izkaznice imajo običajno višjo tržno vrednost. To je posledica več dejavnikov, vključno z nižjimi stroški energije, izboljšanim udobjem bivanja ter boljšo skladnostjo z okoljskimi standardi.

 2. Večja privlačnost za kupce: Bodoči kupci so pogosto bolj naklonjeni nakupu energetsko učinkovitih stavb, saj se zavedajo dolgoročnih finančnih in okoljskih koristi. To lahko privede do večje konkurenčnosti med ponudniki in posledično do višjih cen.

 3. Manjši stroški financiranja: Če je stavba energetsko učinkovita, lahko to prinese tudi nižje stroške financiranja pri pridobivanju hipotekarnega posojila ali drugih oblik financiranja.

Pomembnost pri odločitvi za nakup:

 1. Manjši stroški vzdrževanja: Bolj učinkovita stavba pomeni običajno manjše stroške energije za ogrevanje, hlajenje in osvetlitev. To lahko v prihodnosti prinese znatne prihranke pri mesečnih računih in bolj stabilne stroške bivanja.

 2. Povečano udobje bivanja: Energetsko učinkovite stavbe ponavadi zagotavljajo bolj enakomerno temperaturo in zmanjšano vlago, kar vodi v bolj udobno in zdravo bivalno okolje.

 3. Okoljska trajnost: Z nakupom energetsko učinkovite stavbe prispevate k zmanjšanju ogljičnega odtisa in varovanju okolja.

 4. Dolgoročna naložba: Nakup energetsko učinkovite nepremičnine je dolgoročna naložba v vašo prihodnost, ki lahko prinese tako finančne kot okoljske koristi v daljšem časovnem obdobju.

Zaradi teh pomembnih razlogov je ključno imeti podatke o energetski učinkovitosti stavbe preden se odločite za nakup. Ti podatki vam omogočajo bolj informirano odločitev, ki bo vplivala na vaše finančno stanje in kakovost bivanja v prihodnosti.

FAQ- Pogosta vprašanja energetske izkaznice

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: