Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2023

Nepremičnine Si21

Članki 41 min. branje

Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2023

Geodetska uprava Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh objavila obsežno Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2023. Analiza kaže na nadaljevanje trenda upadanja kupoprodaj nepremičnin, ki se je začel že v letu 2022, medtem ko cene nepremičnin še naprej naraščajo.

Upad števila kupoprodaj

Leto 2023 je zaznamoval znaten upad števila kupoprodaj stanovanjskih nepremičnin. Eden glavnih razlogov za ta pojav je bil dvig obrestnih mer, kar je povzročilo zmanjšanje povpraševanja po stanovanjskih posojilih. Na ravni države se je število tržnih prodaj stanovanj v večstanovanjskih stavbah zmanjšalo za 15 do 20 odstotkov, medtem ko je število prodaj stanovanjskih hiš upadlo za 20 do 25 odstotkov.

Trend upadanja zazidljivih zemljišč

Še bolj izrazit je bil trend upadanja prodaje zemljišč za gradnjo stavb. V primerjavi z letom 2022 se je število prodaj zazidljivih zemljišč zmanjšalo za 20 do 25 odstotkov, kar predstavlja kar 40-odstotni upad v primerjavi z letom 2021.

Rast cen kljub zmanjšanemu povpraševanju

Kljub zmanjšanemu številu transakcij so cene stanovanjskih nepremičnin in zemljišč za njihovo gradnjo v letu 2023 še naprej rasle, čeprav ne tako izrazito kot v rekordnem letu 2022. Na državni ravni so cene stanovanjskih hiš zrasle za devet odstotkov, cene stanovanj v večstanovanjskih stavbah za šest odstotkov, medtem ko so cene zemljišč za gradnjo stanovanjskih stavb narasle za osem odstotkov.

Pričakovano ohlajanje trga

Ob upadanju števila transakcij in rekordnih cenah nepremičnin ter zemljišč za njihovo gradnjo, se zdi, da smo dosegli vrh nepremičninskega cikla. Strokovnjaki napovedujejo, da trg prehaja v fazo upočasnitve oziroma ohlajanja na ravni celotne države.

Geodetska uprava bo še naprej spremljala dogajanje na nepremičninskem trgu in objavljala redna poročila, ki bodo v pomoč tako investitorjem kot tudi kupcem in prodajalcem pri njihovih odločitvah.

Deleži prometa po vrstah nepremičnin, Slovenija, leto 2023
Deleži prometa po vrstah nepremičnin, Slovenija, leto 2023 Avtor: GURS

Poročilo o Slovenskem nepremičninskem trgu v letu 2023

Po intenzivni rasti prodaje nepremičnin v letu 2020, ki je sledila pandemiji, se je število prodaj stanovanjskih in poslovnih nepremičnin v Sloveniji v letu 2023 že drugo leto zapored zmanjšalo.

Stanovanjske nepremičnine

Na podlagi začasnih podatkov ocenjujemo, da je bilo v letu 2023 v Sloveniji prodanih približno 8.000 stanovanj v večstanovanjskih stavbah in okoli 5.500 stanovanjskih hiš. V primerjavi z letom 2022 se je število prodaj stanovanj zmanjšalo za 15 do 20 odstotkov, medtem ko je v primerjavi z letom 2021 upadlo za 25 do 30 odstotkov. Število prodaj stanovanjskih hiš je upadlo še bolj, saj je v primerjavi z letom 2022 padlo za 20 do 25 odstotkov, v primerjavi z letom 2021 pa prav tako za 25 do 30 odstotkov. V primerjavi z letom 2020 je bilo število prodaj stanovanj manjše za približno 15 odstotkov, število prodaj hiš pa za okoli 10 odstotkov.

Poslovne nepremičnine

V letu 2023 je bilo na ravni države sklenjenih okoli 900 kupoprodajnih poslov za pisarne in približno 600 za lokale. Število prodaj pisarn in lokalov se je v primerjavi z letom 2022 zmanjšalo za 20 do 25 odstotkov, v primerjavi z letom 2021 pa za 30 do 35 odstotkov. V primerjavi z letom 2020 je bilo število prodaj pisarn manjše za 15 do 20 odstotkov, število prodaj lokalov pa za 5 do 10 odstotkov.

Parkirni prostori

Po ocenah je bilo v letu 2023 prodanih nekaj manj kot 1.900 različnih vrst garaž in približno 2.000 parkirnih prostorov v skupnih garažah. Število prodaj garaž se je v primerjavi z letom 2022 zmanjšalo za približno 15 odstotkov, v primerjavi z letom 2021 za približno 25 odstotkov, in v primerjavi z letom 2020 za približno 15 odstotkov. V nasprotju s splošnim trendom upadanja je število prodaj parkirnih prostorov v garažah v primerjavi z letom 2022 naraslo za približno 25 odstotkov, kar je predvsem posledica velikega, več kot 30-odstotnega padca števila prodaj v letu 2022. Kljub tej rasti je bilo število prodaj parkirnih prostorov v garažah v primerjavi z letom 2021 manjše za 10 do 15 odstotkov.

Podatki za leto 2023 kažejo na nadaljevanje trenda upadanja števila prodaj stanovanjskih in poslovnih nepremičnin, ki se je začel že v letu 2022. Čeprav se cene nepremičnin še naprej zvišujejo, upadanje števila transakcij nakazuje na morebitno ohlajanje trga v prihodnjih letih. Geodetska uprava bo nadaljevala z rednim spremljanjem tržnih gibanj in zagotavljanjem aktualnih podatkov za vse deležnike na trgu nepremičnin.

Prenesi

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: