Trend rasti cen na nepremičninskem trgu:

Kje so meje in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti?

Nepremičnine Si21

Članki 4 min. branje

Trend rasti cen na nepremičninskem trgu:

Stanovanjske nepremičnine so doživele dvig cen tako na četrtletni kot na letni ravni. Po podatkih iz SiStata, kjer so bili nedavno objavljeni revidirani podatki za leto 2022, je bila rast cen na četrtletni ravni 1,6 %, medtem ko je na letni ravni znašala kar 8,8 %.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin na četrtletni ravni neprenehoma rastejo že več kot tri leta

Podatki kažejo, da so cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin na četrtletni ravni še naprej v vzponu, kar je trend, ki se vztrajno nadaljuje že več kot tri leta. Po zadnjih podatkih so se cene rabljenih stanovanj in hiš na splošno dvignile za 2,5 %. Vendar pa je pomembno opozoriti, da so se cene rabljenih družinskih hiš zvišale za 6,4 %, medtem ko so se cene rabljenih stanovanj povečale za 0,2 %.

Zanimivo je opaziti tudi regionalne razlike v gibanju cen. V Mariboru so se cene rabljenih stanovanj najizraziteje podražile, in sicer za 5,6 %. Nasprotno pa so se v Ljubljani in preostali Sloveniji cene rabljenih stanovanj znižale, za 1,8 % oz. 0,3 %.

Ta trend stalnega dviga cen rabljenih stanovanjskih nepremičnin na četrtletni ravni lahko odraža rast povpraševanja, omejeno ponudbo ali kombinacijo obeh dejavnikov. Kljub morebitnim regionalnim nihanjem je splošno stanje na trgu nakazuje na nadaljnjo rast cen rabljenih stanovanj in hiš v prihodnosti. To je pomembno upoštevati pri načrtovanju nakupa ali prodaje nepremičnine ter pri sprejemanju odločitev na nepremičninskem trgu.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin po treh zaporednih četrtletnih zvišanjih tokrat znova nižjeNove stanovanjske nepremičnine (nova stanovanja in nove družinske hiše skupaj) so bile v primerjavi s prejšnjim četrtletjem cenejše za 8,4 %. Cene novih stanovanj so se znižale za 12,5 %, cene novih družinskih hiš pa zvišale za 5,9 %.

Na letni ravni rast cen višja pri rabljenih stanovanjskih nepremičninah

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 8,8-odstotna. Najizrazitejši dvig smo zaznali pri rabljenih družinskih hišah (dražje za 13,7 %); sledile so podražitve rabljenih stanovanj (za 6,5 %), novih stanovanj (za 4,0 %) in novih družinskih hiš (za 2,9 %).

Koliko stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih in po kolikšni vrednosti?

Skupna vrednost vseh v 1. četrtletju 2023 prodanih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji je bila 336,8 milijona EUR. To je bilo za približno desetino manj od skupne vrednosti vseh prodaj v zadnjem četrtletju 2022 (380,6 milijona EUR) in za četrtino vrednosti prodaj manj kot v istem četrtletju prejšnjega leta (451,5 milijona EUR).

Skupno je bilo prodanih 2.548 stanovanjskih nepremičnin oz. za približno desetino manj kot v četrtletju prej.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin se je zmanjšalo peto četrtletje zapored. Prodanih je bilo 2.474 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 321,4 milijona EUR.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 74, skupna vrednost prodaje 15,4 milijona EUR. To je bilo za približno 60 % manj kot četrtletje prej (36,1 milijona EUR) in za skoraj polovico manj kot pred enim letom (28,9 milijona EUR).


Objavljeni revidirani podatki o stanovanjskih nepremičninah za 2022


Od Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) smo naknadno pridobili podatke o večjem številu prodaj novih stanovanjskih nepremičnin za 2022, zato smo izvedli t. i. nenačrtovano revizijo Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, Indeksov cen stanovanjskih nepremičnin, v katerih bivajo lastniki, ter podatkov o številu in vrednosti prodaje stanovanjskih nepremičnin. Podrobni revidirani podatki so objavljeni v podatkovni bazi SiStat.

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se lani zvišale za 8,0 % (po prvotni objavi za 5,1 %); nova stanovanja so se podražila za 9,5 % (po prvotno objavljenem podatku za 5,7 %), nove družinske hiše pa za 1,0 % (po prvotno objavljenem podatku za 2,4 %).

Skupna vrednost vseh v prejšnjem letu prodanih novih stanovanjskih nepremičnin je bila 135,4 milijona EUR (po prvotno objavljenem podatku okrog 53,2 milijona EUR), prodanih pa je bilo 571 novih stanovanjskih nepremičnin (po prvotni objavi 211).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Vir: stat.si

Cene nepremičnin

Število prodaj stanovanjskih nepremičnin, Slovenija

Cene nepremičnin

Vrednost prodaje novih stanovanjskih nepremičnin v mio EUR, Slovenija

Cene nepremičnin

METODOLOŠKO OPOZORILO

V 1. četrtletju 2023 smo podobno kot v prejšnjih letih izvedli nekatere metodološke spremembe; spremenili smo uteži ter pojasnjevalne spremenljivke v regresijskem modelu za nova stanovanja. 
Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.

Vir: SURS

Kljub temu pa je zanimivo opaziti, da se je število prodaj nepremičnin gibalo pod ravnijo lanskega povprečja. Vendar pa je treba poudariti, da so se v analizo vključili tudi dodatni podatki o prodaji novih stanovanj in hiš, ki smo jih naknadno pridobili od GURS-a. Ta vpogled nam omogoča bolj celovito sliko o stanju na trgu in lahko vpliva na razumevanje gibanja cen ter trendov na nepremičninskem trgu v letu 2022.

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: