Vse, kar morate vedeti o zemljiški knjigi

Nepremičnine Si21

Članki 3 min. branje

Vse, kar morate vedeti o zemljiški knjigi

Nakup ali prodaja nepremičnine je ena največjih in najpomembnejših odločitev v življenju.

Za zagotovitev uspešnega in varnega posla je ključno poznavanje in razumevanje Zemljiške knjige. Ta evidenca ima ključno vlogo pri urejanju lastništva in pravic na nepremičninah ter zagotavljanju transparentnosti in pravne varnosti.

Kaj je zemljiška knjiga?

Zemljiška knjiga je javna evidenca, v kateri se zbirajo podatki o stvarnih in obligacijskih pravicah na nepremičninah. Sodišče vodi to evidenco, ki je dostopna preko elektronskega dostopa e-ZK ali fizično na sodišču. Vsaka nepremičnina je vpisana v Zemljiško knjigo, kar omogoča sledljivost lastništva, pravic, in drugih pomembnih informacij.

Zakaj je zemljiška knjiga pomembna?

Zemljiška knjiga je ključna za lastnike nepremičnin, kupce, prodajalce, cenilce in druge vpletene strani. Pomaga pri pridobivanju jasnega vpogleda v lastniško strukturo, morebitne obremenitve nepremičnine, in druge pomembne pravne vidike. Transparentnost, ki jo nudi Zemljiška knjiga, je ključna za zaščito pravic lastnikov in varno izvedbo nepremičninskih transakcij.

Kako pridobiti izpis iz zemljiške knjige?

Elektronski Dostop:

Izpis iz Zemljiške knjige lahko pridobite preko elektronskega dostopa e-ZK. Ta možnost omogoča hiter in enostaven dostop do podatkov o nepremičnini.

V elektronsko zemljiško knjigo lahko vpogledate tudi na nekaterih okrajnih sodiščih, ki imajo nameščene vpogledne računalnike, t.i. kioske, v času uradnih ur.

Portal eSodstvo - Zemljiška knjiga

Dostop preko spleta je varen in hiter, tako da ste lahko brez skrbi. Potrebujete le elektronski naslov in vnos podatkov za iskano nepremičnino.

Na spletni strani sodišča lahko dostopate do elektronske zemljiške knjige, in sicer na naslovu https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/.

Po brezplačni registraciji boste prišli v sistem, kjer imate možnost vpogleda ter javni izpis iz elektronske zemljiške knjige. Pri elektronskem poslovanju imate dve možnosti. V pdf obliki se vam bo po vnesenih podatkih odprl izpisek. Tako boste dobili informacijo kdo je lastnik, ali so na nepremičnini vpisane kakšne druge pravice, služnosti, hipoteke. Če želite imeti overjen izpisek pa morate oddati zahtevek po elektronski poti, vi pa boste prejeli uradni overjen dokument/izpisek po navadni pošti na naslov, ki ga boste navedli.

Kaj potrebujete za izpis

Za izpisek iz zemljiške knjige potrebujete podatke o nepremičnini:

  • za zemljiško parcelo: katastrsko občino in parcelo,
  • za posamezni del stavbe v etažni lastnini: katastrsko občino, številko stavbe, številko posameznega dela.
  • Če podatke o nepremičnini zapišemo v obliki št.-št.-št., dobimo ID-znak.

Primer: Katastrska občina 1434 Šiška, parcela 325/4 --->> ID-znak: parcela 1434 325/4.

Fizični Izpis:

Izpis lahko pridobite tudi fizično na sodišču. To je priporočljivo storiti v primeru, ko želite podrobneje pregledati dokumentacijo. 

Overjen izpis

Vsakdo lahko zahteva tudi, da mu sodišče izda overjen izpis iz zemljiške knjige, za katerega je treba plačati sodno takso. Zahtevo lahko podate na sodišču (pisno ali osebno), ne morete pa je oddati prek portala eSodstvo. Izpisek lahko izda vsako okrajno sodišče ne glede na to, na območju katerega sodišča je nepremičnina, vsak notar in vsaka upravna enota.

Če za uveljavljanje svojih pravic potrebujete overjen prepis ene od listin, ki je bila podlaga za odločanje (vpis) v ZK v prejšnjih postopkih (in je sedaj vložena v zbirki listin), je treba vložiti obrazloženo pisno zahtevo in izkazati upravičen interes (sodišču pisno pojasnite, zakaj oziroma v katerem postopku potrebujete listino). O tem, ali ste upravičeni do pridobitve listine, bo odločal sodnik. Za overjen prepis je treba plačati sodno takso. Pisna zahteva se pošlje po pošti. Lahko se odda tudi v sprejemni pisarni (vložišču) sodišča.

Če se listina nahaja v informatizirani zbirki listin, jo mora izdati katerokoli sodišče, če pa je listina v ročni zbirki (gre za postopke, začete pred 1. 5. 2011), pa jo lahko izda le sodišče, ki vodi ročno zbirko listin.

Notar ali odvetnik:

Pri nakupu ali prodaji nepremičnine je priporočljivo sodelovati z notarjem ali odvetnikom, ki lahko pridobi izpis in zagotovi pravilno interpretacijo podatkov.

Kaj vsebuje izpis iz zemljiške knjige?

Izpis iz Zemljiške knjige vsebuje številne ključne informacije:

Podatki o nepremičnini: Katastrska občina, parcelna številka, stavba, posamezni del stavbe, in druge tehnične informacije.

Podatki o lastništvu: Ime in priimek ali firma lastnika, naslov, idealni delež.

Pravice in obremenitve: Stvarne pravice (hipoteka, služnost), obligacijske pravice (najemna pravica, predkupna pravica), in druge pravne obremenitve.

Zgodovina nepremičnine: Zgodovinski podatki, ki omogočajo razumevanje preteklega stanja nepremičnine.

Postopek vpisa v zemljiško knjigo

Zemljiškoknjižni Predlog:

Za vpis v Zemljiško knjigo je potrebno vložiti zemljiškoknjižni predlog. Ta se lahko vloži elektronsko ali osebno na sodišču.

Preverjanje Popolnosti Predloga:

Sodišče preveri popolnost predloga, pri čemer je ključno, da so priložene vse potrebne listine.

Odločitev o Vpisu:

Sodišče odloča o vpisu po prejetju predloga. Če je predlog popoln, sodišče izda sklep o vpisu.

Pravnomočnost Sklepa:

Stranke imajo nato 8 dni časa za ugovor. Če ugovora ni, postane sklep pravnomočen, in vpis je viden v Zemljiški knjigi.

Zemljiška knjiga je ključni vir informacij pri nakupu ali prodaji nepremičnin. Poznavanje postopkov vpisa, interpretacija izpisa in razumevanje pravic so ključnega pomena za uspešno izvedbo nepremičninske transakcije. S sledenjem pravilom in nasvetom lahko vsak posameznik učinkovito izkoristi Zemljiško knjigo in zagotovi pravno varnost svoje nepremičnine.

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: