Naravovarstvena akcija varstva dvoživk ob Večni poti

Vir: MOL

Nepremičnine Si21

Novice

V okviru naravovarstvene akcije varstva dvoživk, je Komunalno podjetje Ljubljana, d.d. danes pričelo postavljati zaščitno ograjo ob Večni poti, ki bo preprečila prehod dvoživk čez cesto.

Tako v svetu kot v Sloveniji so dvoživke ena najbolj ogroženih živalskih skupin. Prav vse so uvrščene na rdeči seznam ogroženih živalskih vrst Slovenije in so zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Dvoživke so izredno občutljiv indikator stanja okolja. V primeru, da popolnoma izginejo je to znak, da je z okoljem nekaj zelo narobe, v primeru, da se populacije zmanjšujejo pa je potrebno ugotoviti vzrok in ukrepati. Vzroki za izginjanje dvoživk so: nenadzorovana urbanizacija - predvsem razpršena poselitev, uporaba pesticidov v kmetijstvu, razvoj infrastrukture (ceste, železnice), melioracije, zasipavanje in izsuševanje mokrišč, uničevanje mlak, onesnaževanje voda, tujerodne vrste, klimatske spremembe.

Med zelo pomembnimi vzroki za izginjanje dvoživk so prometnice, ki so prekrižale ustaljene selitvene poti. Spomladi, ko se le te selijo iz prezimovališč na območja, ki so primerna za reprodukcijo, se dogajajo pravi pomori celih populacij. Več takšnih črnih točk je tudi v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in sicer na Večni poti. Na Oddelku za varstvo okolja MU MOL smo v letošnjem letu sklenili postaviti začasno ograjo, ki bo preprečila prehod preko ceste, hkrati pa bomo potem lahko natančno govorili o številu oseb, ki na tem mestu skušajo prečkati cesto. Na podlagi rezultatov bo razvidno ali je potrebno urediti trajno prepreko in prehod, ki bi bil tudi eden izmed ukrepov, opredeljenih v načrtu upravljanja za krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki je v pripravi.

Strokovni nadzor postavitve zaščitne ograje, natančno oceno števila dvoživk in predlog ukrepov, bo pripravil Center za kartografijo favne in flore, ki je v Sloveniji že izvedel podobne akcije. Pri ozaveščanju mimoidočih in predvsem šolske populacije bo sodelovalo tudi Društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev Slovenije. Društvo bo sodelovalo tudi s prostovoljnim prenašanjem dvoživk preko cestišča.

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: