Evidenca delovnega časa za nepremičninske agencije

Nepremičnine Si21

Novice 3 min. branje

Evidenca delovnega časa za nepremičninske agencije

Od 20. novembra 2023 bo treba delovni čas podrobneje evidentirati za vse zaposlene in tudi nekatere zunanje izvajalce.

Sprememba izhaja iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se začne 20. novembra 2023, šest mesecev po uveljavitvi.

Nova zakonodaja prinaša nekaj ključnih sprememb v načinu vodenja evidenc delovnega časa za nepremičninske agencije ter druge delodajalce. Delodajalci morajo voditi natančne evidence o zaposlenih delavcih, stroških dela, izrabi delovnega časa ter oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu. Vse evidence je treba za vsakega delavca voditi od dneva, ko sklene pogodbo o zaposlitvi, pa vse do dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Delavci imajo pravico kadarkoli vpogledati v svoje osebne podatke, ki jih vodi delodajalec, vključno z njihovo evidenco izrabe delovnega časa.

Pomembna novost po novem zakonu je, da zaposleni lahko enkrat tedensko zahtevajo pisno obvestilo o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa. Mesečno pa je obveznost delodajalca, da pisno obvesti zaposlenega o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za prejšnji mesec, in sicer do konca plačilnega dne. Ta obveznost se lahko izpolni tudi s tem, da delavec dobi neposreden elektronski dostop do evidence o izrabi delovnega časa, ki ga zagotavlja delodajalec.

Voditi evidenco o izrabi delovnega časa po novi zakonodaji ni zgolj stvar beleženja števila opravljenih ur dela. Delodajalci bodo morali zdaj poleg števila opravljenih ur dela v evidence vpisovati tudi čas prihoda in odhoda delavca z dela, izrabo in trajanje odmorov med delovnim časom ter opravljene ure v različnih posebnih pogojih dela, kot so nočno, nedeljsko, izmensko, praznično delo, delo v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa. Prav tako bo treba voditi evidence o izrabi delovnega časa za neenakomerno razporejen delovni čas in za začasno prerazporejen delovni čas.

Zakon določa tudi, da mora delodajalec voditi evidenco o izrabi delovnega časa za direktorja, ne glede na to, ali je zaposlen po individualni pogodbi ali si lahko delovni čas razporeja samostojno.

Kar se tiče načina vodenja evidenc, zakon ne določa izrecno, kako naj se to izvaja. Tisti delodajalci, ki trenutno ne uporabljajo elektronskega sistema za evidentiranje delovnega časa, ga tudi po novi zakonodaji ne bodo morali vpeljati. Evidence bo mogoče še naprej voditi ročno ali elektronsko. Izjema so kršitelji delovnopravne zakonodaje, za katere bo obvezno elektronsko vodenje evidenc.

Poleg tega so določene sankcije za kršitelje zakona. Odgovorne osebe, ki ne bodo ustrezno vodile evidenc, se lahko kaznuje z globo od 150 do 2 tisoč EUR. Prav tako se predlaga, da se za prekrške po tem zakonu lahko izreče globo tudi v višjem znesku od najnižje predpisane. Delodajalce pa bodo kaznovali z globami v razponu od 300 do 8 tisoč EUR za manjše delodajalce in od 150 do 1.200 EUR za delodajalce posameznike.

Nova zakonodaja tudi določa, da morajo delodajalci evidenco o izrabi delovnega časa in pripadajočo dokumentacijo hraniti na svojem sedežu ali na kraju opravljanja dela.

Vsekakor je pomembno, da nepremičninske agencije in druge delodajalce skrbno upoštevajo to novo zakonodajo in poskrbijo za ustrezno evidentiranje delovnega časa svojih zaposlenih ter zunanje izvajalce. S tem bodo zagotovili spoštovanje zakonskih določb ter preprečili morebitne kazni in sankcije.

Imamo odlično novico za vse nepremičninske agencije, ki so naši uporabniki!

Predstavljamo vam priložnost za brezplačno uporabo sistema Kabi evidenca delovnega časa za naslednjih 6 mesecev. Z našim naprednim sistemom za evidenco delovnega časa boste lažje sledili zahtevam nove zakonodaje, ki vam nalaga natančno evidentiranje delovnega časa zaposlenih in zunanjih izvajalcev.

Naša enostavna in učinkovita platforma vam bo pomagala zmanjšati administrativno breme ter zagotoviti skladnost s predpisi. Ne zamudite te priložnosti za brezplačno uporabo sistema Kabi, ki bo vašemu podjetju olajšal upravljanje evidenc delovnega časa v tem prehodnem obdobju.

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: