Javni stanovanjski sklad MOL je decembra lani objavil 14. javni razpis za dodelitev okvirno 450 neprofitnih stanovanj v najem.

Neprofitna stanovanja bodo predvidoma vseljiva v letih 2011-2013.

Javni stanovanjski sklad MOL

Razpisi

Razpisi/mol

Besedilo razpisa (z obrazcem vloge) je dosegljivo na spletni strani JSS MOL in spletnem portalu MOL ter na oglasni deski Javnega stanovanjskega sklada MOL na Zarnikovi 3, Ljubljana.

V slabem mesecu od objave razpisa so prosilci na sedežu JSS MOL osebno prevzeli (posameznik lahko dobi le en izvod) preko 2.100 obrazcev za prijavo na razpis, prejeli pa smo okoli 300 vlog prosilcev.

Glede na izkušnje preteklih razpisov, ko so prosilci v zadnjih dneh razpisa oddali skoraj polovico vlog (v veliki večini tudi nepopolnih) ali celo zamudili rok za oddajo in je njihova vloga bila s sklepom zavržena, opozarjamo zainteresirano javnost, da je sprejem vlog le do vključno ponedeljka, 31. januarja 2011.

V razpisu je navedeno, da so stanovanja predvidena v novogradnji Polje II kot tudi izpraznjena starejša stanovanja na posameznih drugih lokacijah na območju MOL in Vrhniki.

Na podlagi telefonskih klicev smo zaznali precejšnjo zainteresiranost občanov drugih občin po kandidiranju na 14. javni razpis za dodelitev okvirno 450 neprofitnih stanovanj v najem. Zato opozarjamo, da so upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem popolno poslovno sposobni državljani Republike Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani drugih članic Evropske unije. Za oboje velja, da morajo imeti stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana ter da izpolnjujejo dohodkovni kriterij, ki je opredeljen v razpisu glede na število družinskih članov.

Javni stanovanjski sklad MOL

Javni stanovanjski sklad MOL

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: