Razpis ugodnih posojil občanom za naložbe v stanovanjske objekte in naprave, poškodovane v lanskem neurju s poplavami

Uradni list Republike Slovenije, št. 95/07

EKO SKLAD

Razpisi

Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov na območjih, prizadetih v neurju (z oznako 37OB07B), ki je bil objavljen 19. oktobra lani z veljavnostjo do 31. marca letos, je podaljšan do 30. junija 2008.

Razpisana so brezobrestna posojila z oprostitvijo plačila stroškov, povezanih s kreditom, za občane, ki nameravajo izvesti eno od okoljskih naložb v stanovanjske objekte in naprave, poškodovane v lanski ujmi s poplavami. Nastanek in obseg škode se ugotavlja na podlagi Ocene delne škode (Obr. 4), predložene s strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Posojilo se lahko odobri največ do trikratnika tako izkazane škode in ne več, kot znašajo priznani stroški naložbe. Najvišji znesek kredita je 20.000 EUR, najnižji pa 2.000 EUR, z odplačilno dobo do 10 let.

Posojilo lahko pridobi občan, ki ima stalno prebivališče na naslovu objekta, kjer se bo naložba izvedla, in je njegov lastnik, ali pa ožji družinski član oziroma najemnik, z lastnikovim soglasjem.

Naložbe, ki jih lahko upravičenec izvede s pomočjo tega posojila, so:

  • vgradnja solarnih sistemov ali sistemov na lesno biomaso, za ogrevanje prostorov oziroma sanitarne vode
  • priklop na omrežje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
  • vgradnja oken in vrat z ustrezno nizko toplotno prehodnostjo
  • ustrezna toplotna izolacija zunanje lupine stanovanjskih objektov
  • nakup energijsko učinkovitih velikih gospodinjskih aparatov
  • namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode
  • zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, kjer javna oskrba ni predvidena.
     

Polno besedilo razpisa (pdf, 114 KB)
Razpisne pole za vlogo (pdf, 205 KB)

 

EKO SKLAD

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: