Javni razpis za izbiro izvajalca za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid

Vir: MO Koper

Nepremičnine Si21

Razpisi

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008) v nadaljevanju ZJN-2A) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2A, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v naselju Zazid. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 12.05.2008 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.


Kontaktna oseba naročnika je ga. Tatjana Lečič, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 474, elektronski naslov: tatjana.lecic@koper.si .

 

 

Župan
Boris Popovič

Nepremičnine Si21

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: