Toplotno izolacijski material iz kosmičev tekstilnih ostankov

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str.

Toplotna in zvočna zaščita

Toplotna_in_zvocna_zascita/image

Tekstilne ostanke, ki jih dobimo pri krojenju avtomobilskih prevlek in vzglavnikov, lahko koristno uporabimo za toplotno in zvočno izolacijo predelnih montažnih sten, tal, stropov in podstrešij. Izolacijo uporabljamo tudi pri kovinskih kritinah. V nočnem času in jasnem nebu se površine na spodnji strani kritine precej podhladijo, zato prihaja do pojava kondenza, ki lahko povzroči propadanje lesenega ostrešja. Da se to prepreči, je na spodnji strani pločevine nanesena izolacija debeline 10 do 20 mm. Na sli 1 je prikazana izolacija iz tekstilnih ostankov v razsutem stanju.

Za povečanje obstojnosti in požarne odpornosti so toplotni izolaciji iz tekstilnih ostankov dodajajo različne snovi. Izolacija se v medprostor (predena stena, leseni strop ali tla) vpihuje, zapolni vse pore in vogale ter prekrije instalacijske cevi. Toplotna in zvočna izolacija ni nikjer prekinjena in je brez stikov, zato se na pojavljajo toplotni in zvočni mostovi. Izolacija je prepustna za vodno paro, dobro sprejema in oddaja vlago, v primerni debelini omogoča dobro akumulacijo toplote, dušenje temperature in ugoden fazni zamik. Z vpihovanjem lahko uravnavamo gostoto in tesnost vpihane izolacije glede na različne zahteve gradbene konstrukcije, ki jo nameravamo toplotno in zvočno izolirati. Za zagotavljanje ustreznih lastnosti in preprečevanja posedanja, se pri vgradnji uporabljajo različne gostote vpihane izolacije:

 • þ = 50 - 60 kg/m3 za predelne montažne stene
 • þ = 30 - 50 kg/m3 za suho montažno izvedbo izolacije tal
 • þ = 40 - 60 kg/m3 za izolacijo ostrešij in tal

1. Lastnosti izolacije iz tekstilnih ostankov

Lastnosti izolacije iz tekstilnih ostankov so sledeče:

 • gostota vpihane izolacije: þ = 50 - 60 kg/m3
 • granulacija: 5 - 8 mm
 • toplotna prevodnost (SIST EN 12667) lD = 0,038 W/mK
 • zvočna izolacija (SIST EN ISO 140 - 3/1997) R = 49 dB (sestava notranje stene: dve mavčno. – kart. plošči deb. 12,5 mm, debelina izolacije 7,5 cm)
 • posedanje (ISO/CD 18393 metoda C, sinus. vzbujanje z def. pospeškom): 1mm/m
 • difuzijska upornost vodni pari (SIST EN 12086, vzorec v razsutem stanju) m = 4
 • linearna obstojnost zračenemu toku (SIST EN 29053): 1 kNs/m4
 • odziv materiala na ogenj (SIST EN 1350 - 1, razred E, omejen čas plamtenja, ni plamtečih kapelj/delcev)
 • obstojnost na vremenske vplive - preizkušena po standardu EN ISO 105 - B02 in ISO 105 - B04

2. Izolacija predelne stene

Pri predelnih montažnih stenah je v primeru, da so v prostoru temperature enake, zvočna izolacija pomembnejša od toplotne izolacije.

Nosilno konstrukcijo predelne stene najprej pritrdimo v tla, strop in steno, stike pa zatesnimo s tesnilnim trakom. Nato vgradimo mavčno kartonski plošči, ter tik pod vrhom v plošče zvrtamo luknje, skozi katere vpihujemo izolacijo v posamezne prekate stene. Primerna gostota izolacije se doseže s pravilnim razmerjem tlaka vpihovanja in količino vpihanega materiala. Izvrtane luknje v mavčno kartonskih ploščah po izvedbi izolacije zatesnimo.

3. Zaključek

Da bi zadostili težnjam po okolju prijazni gradnji, se zadnje čase na tržišču pojavljajo vedno novi, alternativni izolacijski materiali iz bolj ali manj naravnih surovin in recikliranih izdelkov. Pri tem je potrebno vzeti v zakup poleg nekaterih prednosti za okolje tudi določene slabosti v primerjavi z klasičnimi izolacijskimi materiali (na primer dodajanje raznih snovi za protipožarno odpornost in zaščito pred mrčesom). Pri starejših, slabo izoliranih stavbah, je uporaba vpihane izolacije (izolacija iz tekstilnih ostankov, izolacija iz celuloze oziroma reciklirani material iz starega časopisa) v nekaterih primerih edino možni in tudi najcenejši način sanacije. Izolacijo iz tekstilnih ostankov se z dodatki raznih veziv lahko vgrajuje tudi z brizganjem. Iz tekstilnih ostankov se izdelujejo tudi trde in mehke izolacijske stenske in talne plošče (za strope telovadnic, laminatni podi, notranji plavalni bazeni itd).

 

 

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str.

 

Viri: www.fonaterm.com
Vir: http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm

 

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str.

Deli na Facebook
Deli na Twitter
house image

Želite prejemati obvestila o novicah? Prijavite se na naše e-novice: