Vzdrževanje in investicije v stanovanjih

Ali lahko lastnik stanovanja s katerim ima sklenjeno najemno pogodbo zahteva, da plačujem stroške vzdrževanja, ki jih pošilja upravnik?

Vir: www.jssmol.si

Večino stroškov za izvedbo rednih vzdrževalnih del manjše vrednosti,za izvedbo katerih mora upravnik skrbeti sproti, plača lastnik stanovanja. Delitev plačila stroškov vzdrževanja med lastnikom stanovanja in najemnikom stanovanja je podrobneje opredeljena v Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur. l. RS, št. 20/04). Za natančnejši odgovor je potrebno pri upravniku pridobiti informacijo, kateri stroški so zajeti v postavki »vzdrževanje«.

V najemnem stanovanju živim že več kot trideset let. Ker je sosed menjal okna, sem se tudi jaz odločil, da naročim zamenjavo pri istem izvajalcu. Dogovoril sem se za postopno zamenjavo.

Vir: www.jssmol.si

V najemnem stanovanju živim že več kot trideset let. Ker je sosed menjal okna, sem se tudi jaz odločil, da naročim zamenjavo pri istem izvajalcu. Dogovoril sem se za postopno zamenjavo. Zamenjali so mi že polovico oken. Sedaj pa sem izvedel, da v najemnem stanovanju plača zamenjavo oken lastnik. Ali lahko zahtevam, da mi lastnik povrne sredstva za plačilo zamenjanih oken ter plača zamenjavo še preostalih oken in balkonskih vrat?
preberi odgovor