Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik, Cena: 17.999,00

Osnovni podatki

Cena:
17.999,00 
transakcija:
prodaja
šifra:
TPDob101NSV
vrsta objekta:
hiša
tip:
kmetija
država:
Slovenija
lokacija:
Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik
leto izgradnje:
1898
leto prenove:
1908
velikost:
484,00 m²
Parcelë:
2.723,00 m²

Kontaktni podatki

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telefon:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Pošlji povpraševanje

E-mail je uspešno poslan!

Pošlji

Energetska izkaznica stavbe

EI ni potrebna (334.člen EI-1)
Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik
Kmetija

1 od 27

Prejšnja slika Naslednja slika
Galerija
Kmetija - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Farm - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Bauernhof - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Dvorišče - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Gospodarska poslopja - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Nadstrešek - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Meadow - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Outbuildings - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Sadovnjak - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Fruit trees - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Cherries - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Uvoz - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Kmečka hiša - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Cesta - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Kmetija v vasi - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik Traditional farm house in Slovenia - Prekmurska kmetija naprodaj v Dobrovniku, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Dobrovnik

Opis

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! V samem kraju Dobrovnik prodamo staro zapuščeno kmetijo klasičnega panonskega tipa. Naslov ponujene nepremičnine je Dobrovnik 101. Posest sestavlja kvadratna parcela deloma opredeljena kot stavbno zemljišče in deloma kot kmetijsko zemljišče. Parcela je umeščena v urbani del vasi in se potem razširi v kmetijski del, ki se razprostira vse okoli vasi. Na urbanem delu parcele stoji stara, zidana, kmečka hiša z gospodarskim poslopjem. Tam stojita še dve ločeni zidani gospodarski poslopji. Za njimi je potem travnik z sadovnjakom. Na vzhodnih in zahodnih sosednjih parcelah so prav tako kmetije oziroma stanovanjske hiše zato kmetija ni na samem kar je velikokrat želja kupcev, je pa vsekakor privlačna s stališča avtohtone arhitekture in videza, ki že postaja redkost v teh krajih. Stavbe so bile zgrajene koncem 19 stoletja in v prvi polovici 20 stoletja. Statično so v dobrem stanju se pa vidi, da stavbe počasi najeda čas in dejstvo, da stanovalcev tam že nekaj časa ni. Če smo odkriti v notranjosti stanovanjske stavbe nismo bili zato Vam o stanju notranjosti hiše težko kaj povemo, iz naših izkušenj pri podobnih nepremičninah, ki smo jih prodali, pa lahko predvidevamo, da je tam več sob z visokimi stropovi in ločeno kuhinjo. Ta ima po vsej verjetnosti krušno peč, hiša pa je verjetno s časoma dobila tudi kopalnico. Če bi si želeli pogledati notranjost Vas lepo naprošamo, da nas vsaj nekaj dni pred načrtovanim ogledom obvestite, da se z lastniki dogovorimo o skupnem ogledu. Žal, ključev nimamo pri sebi zato drugače ne gre. Centralnega ogrevanja stanovanjska hiša ne vsebuje. Gospodarski del, ki je spojen s stanovanjsko hišo v obliki črke "L", vsebuje hleve in vinske kleti. Drugi dve gospodarski poslopji pa sta bili predvsem namenjeni za shranjevanje kmetijskih pridelkov in kmetijskih strojev. Vsekakor je posest namenjena za tiste, ki ljubijo tradicijo in so pripravljeni vložiti svoja sredstva v obnovo teh čudovitih zgradb in si tam ustvariti doma ali pa se ukvarjati s kakšno storitveno dejavnostjo kot je turizem na podeželju ali podobno. Uvoz na zemljišče s ceste je urejen. Komunalni priključki so naslednji: vodovod in elektrika. Telekom priključek je na hiši. Kanalizacija je v naselju in se je nanjo možno priključiti. Energetska izkaznica v tem primeru ni potrebna, ker je občina (lastnik predmetne nepremičnine) navedene nepremičnine pridobila na podlagi sklepa o dedovanju (334. člen EZ-1 določa, da izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri »prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju«). Ker gre za prodajo z neposredno prodajno pogodbo (posamezna ocenjena ali orientacijska vrednost nepremičnine je nižja od 20.000 eur) mora občina, ki je v tem primeru lastnik ponujene nepremičnine,  pred samo sklenitvijo pogodbe s kupcem, v skladu z veljavno zakonodajo, objaviti namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, ki mora biti objavljena najmanj 20 dni na spletni strani občine Dobrovnik pred samo sklenitvijo pogodbe.Ker pa je del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno tudi celotno kmetijo, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni Upravne Enote 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter stroške prepisa. Stroške davščin in ceno nepremičnine plača kupec. Možnost dodatnega dogovora o porazdelitvi bremena davščin med obema strankama. Nepremičnina je bremen prosta! Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

Bauernhof zum Verkauf in Dobrovnik. In der kleinen Stadt Dobrovnik verkaufen wir ein altes verlassenes Bauernhaus im klassischen pannonischen Baustil. Die Adresse der angebotenen Immobilie ist Dobrovnik 101. Die Immobilie besteht aus einem quadratischen Grundstück, das teilweise als Baugrundstück und teilweise als landwirtschaftliches Grundstück definiert ist. Das Grundstück befindet sich im städtischen Teil des Dorfes und erstreckt sich dann auf den landwirtschaftlichen Teil, der das Dorf umgibt. Auf dem städtischen Teil des Grundstücks befindet sich ein altes Backsteinhaus mit einem Wirtschaftsgebäude. Es gibt zwei weitere separate Nebengebäude. Dahinter befindet sich eine Wiese mit Obstgarten. Auf den östlichen und westlichen Nachbargrundstücken gibt es auch Bauernhöfe oder Wohnhäuser, so dass der Hof nicht isoliert ist, was oft die Präferenz unserer Käufer ist, aber vom Standpunkt der einheimischen Architektur und des Erscheinungsbilds, das bereits selten wird, attraktiv ist diese Orte. Die Gebäude stammen aus dem späten 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie sind im Grunde in gutem Zustand, aber es ist offensichtlich, dass sich die Gebäude langsam verschlechtern, da seit einiger Zeit keine Bewohner mehr da sind. Wir können den Zustand des Inneren des Hauses nicht wirklich beschreiben, da wir keinen Zugang hatten, aber aufgrund unserer Erfahrung mit ähnlichen Immobilien, die wir verkauft haben, können wir davon ausgehen, dass es mehrere Räume mit hohen Decken und einer separaten Küche gibt. Ein Raum hat wahrscheinlich den originalen Brotofen und das Haus hat mit der Zeit wahrscheinlich ein Badezimmer bekommen. Es gibt keine Zentralheizung im Haus. Das Nebengebäude, das mit einem L-förmigen Wohnhaus verbunden ist, beherbergt Ställe und Weinkeller. Die beiden anderen Nebengebäude dienten in erster Linie der Lagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen und landwirtschaftlichen Maschinen. Das Anwesen ist ideal für diejenigen, die Tradition lieben und bereit sind, ihr Geld in die Renovierung dieser schönen Gebäude zu investieren und dort ein Zuhause zu schaffen, oder sich einer Dienstleistungstätigkeit wie ländlichem Tourismus oder ähnlichem zu widmen. Dienstprogramme sind wie folgt: Wasser, Telefon und Strom. Kanalisation ist vorhanden und die Unterkunft kann daran angeschlossen werden.

Farm for sale in Dobrovnik. In the small town of Dobrovnik we are selling an old abandoned farmhouse in the classical Pannonian style of architecture. The address of the property being offered is Dobrovnik 101. The property consists of a square plot partly defined as building land and partly as agricultural land. The plot is situated in the urban part of the village and then spreads to the agricultural part that encircles the village. On the urban part of the plot is an old, brick house with a farm building. There are two more separate outbuildings. Behind them is a lawn with an orchard. On the eastern and western neighbouring plots there are also farms or residential houses, so the farm is not isolated which is often the preference  of our buyers, but it is certainly attractive from the standpoint of indigenous architecture and appearance, which is already becoming rare in these places. The buildings date from the late 19th century and in the first half of the 20th century. They are basically in good condition but it is evident that the buildings are slowly deteriorating due to the fact that there have been no occupants for some time. We cannot really describe the the condition of the interior of the house as we have had no access, but from our experience with similar real estate that we have sold, we can assume that there are several rooms with high ceilings and a separate kitchen. One room probably has the original bread oven, and the house probably gained a bathroom over time. There is no central heating in the house. The outbuilding which is joined to an "L" shaped dwelling house contains stables and wine cellars. The other two outbuildings were primarily intended for the storage of agricultural produce and agricultural machinery. The property is ideal for those who love tradition and are willing to invest their money in the renovation of these beautiful buildings and create a home there, or engage in a service activity such as rural tourism or the like. Utilities are as follows: water, telephone and electricity. Mains sewage is available and the property can be connected to it. 

Ферма для продажи в Добровнике. В небольшом городке Добровник мы продаем старый заброшенный фермерский дом в классическом паннонском стиле архитектуры. Адрес предлагаемой недвижимости - Добровник 101. Недвижимость состоит из квадратного участка, частично определенного как земля под застройку, а частично как земля сельскохозяйственного назначения. Участок расположен в городской части деревни, а затем распространяется на сельскохозяйственную часть, которая окружает деревню. В городской части участка находится старый кирпичный дом с хозяйственным зданием. Есть еще две отдельные хозяйственные постройки. За ними газон с фруктовым садом. На восточных и западных соседних участках есть также фермы или жилые дома, поэтому ферма не является изолированной, что часто является предпочтением наших покупателей, но она, безусловно, привлекательна с точки зрения местной архитектуры и внешнего вида, что уже становится редким в Эти места. Здания датируются концом 19 века и первой половиной 20 века. Они в основном находятся в хорошем состоянии, но очевидно, что здания постепенно разрушаются из-за того, что в течение некоторого времени не было жильцов. Мы не можем действительно описать состояние интерьера дома, поскольку у нас не было доступа, но из нашего опыта с подобной недвижимостью, которую мы продали, мы можем предположить, что есть несколько комнат с высокими потолками и отдельная кухня. В одной комнате, вероятно, установлена ​​оригинальная хлебная печь, а в доме со временем, вероятно, появилась ванная. В доме нет центрального отопления. Флигель, который соединен с жилым домом в форме буквы "L", содержит конюшни и винные погреба. Две другие хозяйственные постройки в основном предназначались для хранения сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственной техники. Недвижимость идеально подходит для тех, кто любит традиции и хочет вложить свои деньги в ремонт этих красивых зданий и создать там дом, или заняться услугами, такими как сельский туризм или тому подобное. Коммунальные услуги: вода, телефон и электричество. Имеется сеть канализации, к которой можно подключить недвижимость.

Podobne nepremičnine v okolici

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.