Filter 6

18,00/m² na mesec

 • Podatki
 • Opis

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Poslovni prostor pisarna
Šifra oglasa
OP24528EC
velikost
145 m²
leto izgradnje
2006
nadstropje
Pritličje

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Ljubljana
področje
Šiška
lokacija
Šiška
Položaj
Mesto
Opis
We rent open space offices in a modern business building on the GROUND FLOOR.

The building is equipped with the most modern technological infrastructure, computer control of lighting, ventilation and temperature, sprinkler fire protection and an extremely responsive and efficient janitorial and maintenance team. The security-reception service operates 24 hours a day, every day of the year.

The offices are on raised floors, which makes it possible to change the locations of floor boxes (electricity, telecommunications, IP) and ventilation grilles and other installations according to the wishes of the tenants.

The building has three levels of underground garages. The building houses a restaurant, a bar, a bank, a notary\'s office and many prominent domestic and foreign companies.

Operating costs are approx. 4€/m2/month.

The premises can be occupied in a short time.

Lessor\'s condition for concluding a deal:
- Minimum rental period 36 months,
- The lessee must be a taxpayer,
- The lessee accepts part of the additional services in payment, i.e. drawing up the rental agreement, which includes the following actions of the intermediary: execution of the handover of the real estate and drawing up of minutes, participation in the transcription of subscriptions, preparation and storage of image material, in accordance with the price list specified in the general terms and conditions of the real estate company, so that the tenant pays the advertised rent and duration of the lease one-off amount for additional services EUR 2,610 plus 22% VAT, total EUR 3,184.20

Oddamo open space pisarne v modernem poslovnem objektu v PRITLIČJU.

Objekt je opremljen z najsodobnejšo tehnološko infrastrukturo, računalniškim krmiljenjem osvetlitve, prezračevanja in temperature, sprinkler protipožarno zaščito ter izjemno odzivno in učinkovito hišniško-vzdrževalno ekipo. Varnostno-recepcijska služba deluje 24 ur na dan vse dni v letu.

Pisarne so na dvignjenih podih, kar omogoča spreminjanje lokacij talnih doz (elektrika, telekomunikacije, IP) in prezračevalnih rešetk ter drugih inštalacij po željah najemnikov.

Stavba ima tri nivoje podzemnih garaž. V stavbi se nahaja restavracija, bar, banka, notarska pisarna ter številna ugledna domača in tuja podjetja.

Obratovalni stroški so cca 4€/m2/mesec.

Prostori so vseljivi v kratkem času.

Pogoj najemodajalca za sklenitev posla:
- Minimalna doba najema 36 mesecev,
- Najemnik mora biti davčni zavezanec,
- Najemnik prevzame v plačilo del dodatnih storitev, tj. sestave najemne pogodbe, kar vključuje naslednja dejanja posrednika: izvedbo primopredaje nepremičnine in sestavo zapisnika, sodelovanje pri prepisu naročnin, pripravo in hrambo slikovnega gradiva, skladno s cenikom, navedenim v splošnih pogojih poslovanja nepremičninske družbe tako, da najemnik pri oglaševani najemnini in trajanju najema plača enkratni znesek za dodatne storitve 2.610 EUR plus 22 % DDV, skupaj 3.184,20 EUR

Energetska izkaznica stavbe

Potrebna toplota za ogrevanje
Razred D
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+

Podobne nepremičnine v okolici

Ljubljana, Šiška
 • poslovni prostor pisarna
 • OP26198EC
 • 145 m²
 • 2006
 • 8
18,00/m² na mesec
Poglej
Ljubljana, Šiška
 • poslovni prostor pisarna
 • OP05590EC
 • 142 m²
 • 2006
 • 8
18,00/m² na mesec
Poglej
Ljubljana, Moste Polje, BTC
 • poslovni prostor pisarna
 • OP00719SI
 • 150 m²
 • 2004
12,00/m² na mesec
Poglej
Ljubljana, Bežigrad
 • poslovni prostor pisarna
 • OP2599246001958AT
 • 142 m²
 • 2005
 • 8
18,00/m² na mesec
Poglej
Ljubljana, Bežigrad
 • poslovni prostor pisarna
 • OP00039AO
 • 145 m²
 • 1960
6,50/m² na mesec
Poglej
Ljubljana, Moste Polje, Nove Jarše
 • poslovni prostor pisarna
 • OP2599246001568UZ
 • 137 m²
 • 2012
 • 3
16,75/m² na mesec
Poglej

Ljubljana