Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci, Cena: 16.999,00

ogledan: 4.197
Shranjeni oglasi Shrani

Osnovni podatki

Cena:
16.999,00 
transakcija:
prodaja
šifra:
TPStr35NSV
vrsta objekta:
hiša
tip:
kmetija
država:
Slovenija
lokacija:
Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci
leto izgradnje:
1936
velikost:
372,00 m²
Parcelë:
2.619,00 m²

Kontaktni podatki

Nepremičnine SV
Prešernova ul. 2
9240 Ljutomer
GSM:
041 760 160
Telefon:
2 585 13 44
Fax:
2 585 13 45

Pošlji povpraševanje

E-mail je uspešno poslan!

Pošlji

Energetska izkaznica stavbe

EI ni potrebna (334.člen EI-1)
Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci
Prekmurska kmetija

1 od 20

Prejšnja slika Naslednja slika
Galerija
Prekmurska kmetija - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Bauernhof - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Kmetija - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Zapuščina - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Hiša - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Hlevi - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Gospodarsko poslopje - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Sadovnjak - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Strehovci - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Cesta - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Area - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Views - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Lokacijska info. 1 - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Lokacijska info. 2 - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Lokacijska info. 3 - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Lokacijska info. 4 - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Lokacijska info. 5 - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Lokacijska info. 6 - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Lokacijska info. 7 - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci Lokacijska info. 8 - Stara kmetija naprodaj v okolici Moravskih Toplic, Pomurska, Dobrovnik/Dobronak, Strehovci

Opis

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Na severnem robu vasi Strehovci prodamo manjšo, več kot 100 let staro, zidano, prekmursko kmetijo s pripadajočim zemljiščem. Odlična lokacija posesti s prostim razgledom na Krajinski park Goričko in z nestrjeno umeščenostjo v urbani del vasi. Parcela ima obliko kvadrata s stavbami blizu severne meje in s travnikom s sadovnjakom proti južni meji zemljišča. Zemljišče je popolnoma ravno in čez celi dan obsijano s soncem. Ob severni meji leži mala asfaltna dostopna cesta. Zgradbe so dotrajane in zapuščene. Na zemljišču stojijo tri stavbe. Nekoč je stala še četrta, ki pa je bila odstranjena. Stanovanjska hiša z večjim gospodarskim delom ima obliko črke L. Potem je tam še ločeno gospodarsko poslopje, ki je bilo namenjeno za spravilo pridelkov in garažiranju kmetijskih strojev. Tretja zgradba pa je služila kot senik. Mi v zgradbe nismo vstopili zaradi bujne zaraščenosti z rastlinjem vendar je že na oko možno oceniti, da bi bil poseg v obnovo drag in temeljit. Sicer nam je žal, da takšne kmetije izginjajo iz slovenskega podeželja vendar imamo upanje na nekoga, ki bi v enakem arhitekturnem slogu ponovno zgradil objekt ali več objektov na tem zemljišču. Občina Dobrovnik je izredno odprta k razvitju turizma in k ohranitvi prebivalcev zato so vse kakršne obnove oziroma novogradnje podprte z občinsko administracijo, ki naredi vse za čimprejšnjo realizacijo projekta. Poleg Krajinskega parka se v neposredni bližini nahaja še vedno bolj obiskano Bukovniško jezero s energetskimi točkami. Avtocestni priključek se nahaja 5 minut vožnje stran. Murska Sobota okoli 15 minut vožnje. Terme Lendava in Moravske Toplice okoli 10 minut vožnje. Preverjeno mirna okolica. Po podatkih iz Geodetske uprave RS ima posest vodovodni in električni priključek, na terenu je to težko ugotoviti saj ti priključki že nekaj časa niso aktivni. Nepremičnina je prosta vseh bremen. Prodaja se po sistemu "videno-kupljeno". Možnost nakupa sosednjega zemljišča. Energetska izkaznica v tem primeru ni potrebna, ker je občina (lastnik predmetne nepremičnine) navedene nepremičnine pridobila na podlagi sklepa o dedovanju (334. člen EZ-1 določa, da izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri »prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju«). Ker gre za prodajo z neposredno prodajno pogodbo (posamezna ocenjena ali orientacijska vrednost nepremičnine je nižja od 20.000 eur) mora občina, ki je v tem primeru lastnik ponujene nepremičnine, pred samo sklenitvijo pogodbe s kupcem, v skladu z veljavno zakonodajo, objaviti namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, ki mora biti objavljena najmanj 20 dni na spletni strani občine Dobrovnik pred samo sklenitvijo pogodbe.Ker pa je del zemljišča opredeljen kot kmetijsko zemljišče je potrebno tudi celotno kmetijo, ob dogovoru s kupcem o nakupu, najprej ponuditi predkupnim upravičencem v odkup. Ponudba stoji na pristojni Upravne Enote 30 dni in če se nihče od predkupnih upravičencev na ponudbo o odkupu ne prijavi, ovir za nakup posesti za zainteresirano stranko, več ni. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter stroške prepisa. Stroške davščin in ceno nepremičnine plača kupec. Možnost dodatnega dogovora o porazdelitvi bremena davščin med obema strankama.  Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta.

Old farm for sale close to a Thermal Spa resort. On the northern edge of the village of Strehovci we are offering a small, more than 100 year old Prekmurje farm with its associated land for sale. Excellent location with open views of Goričko National Park and an unspoiled location in a nice part of the village. The plot is square with buildings near the northern boundary and a lawn with an orchard towards the southern boundary of the land. The land is completely flat and sunlit throughout the day. Along the northern border lies a small asphalt access road. The existing buildings are dilapidated and abandoned. There are three buildings on the land. Once there was a fourth, which was removed. The house is L shaped. There is a separate outbuilding, intended for harvesting and garaging agricultural machinery. The third building served as a hay store. It is very overgrown. We are sad that such farms are disappearing from the Slovenian countryside, but we have hope for someone who would rebuild an object or several structures on this land in the same architectural style. The municipality of Dobrovnik is extremely open to the development of tourism and to the preservation of the population, so any renovations or new constructions are supported by the municipal administration. The motorway is 5 minutes away. Murska Sobota about 15 minutes drive. Therme Lendava and Moravske Toplice are about 10 minutes drive. Mains services available but need reconnection. The property is unencumbered. It is sold on a "bought as seen" basis. There is the possibility of buying adjacent land.

Alter Bauernhof zum Verkauf in der Nähe eines Thermalbades. Am nördlichen Rand des Dorfes Strehovci bieten wir einen kleinen, mehr als 100 Jahre alten Bauernhof in Prekmurje mit dem dazugehörigen Grundstück zum Verkauf an. Ausgezeichnete Lage mit freiem Blick auf den Goričko-Nationalpark und eine unberührte Lage in einem schönen Teil des Dorfes. Das Grundstück ist quadratisch mit Gebäuden in der Nähe der Nordgrenze und einem Rasen mit einem Obstgarten in Richtung der Südgrenze des Landes. Das Land ist ganz flach und den ganzen Tag über sonnendurchflutet. Entlang der Nordgrenze verläuft eine kleine asphaltierte Zufahrtsstraße. Die bestehenden Gebäude sind baufällig und verlassen. Es gibt drei Gebäude auf dem Land. Es war einmal ein vierter, der entfernt wurde. Das Haus ist L-förmig. Es gibt ein separates Nebengebäude, in dem landwirtschaftliche Maschinen geerntet und abgestellt werden können. Das dritte Gebäude diente als Heulager. Es ist sehr verwachsen. Wir sind traurig, dass solche Höfe vom slowenischen Land verschwinden, aber wir hoffen auf jemanden, der ein Objekt oder mehrere Strukturen auf diesem Land im gleichen Baustil wieder aufbauen würde. Die Gemeinde Dobrovnik ist der Entwicklung des Tourismus und der Erhaltung der Bevölkerung gegenüber sehr aufgeschlossen, so dass alle Renovierungs- und Neubauarbeiten von der Gemeindeverwaltung unterstützt werden. Die Autobahn ist 5 Minuten entfernt. Murska Sobota ca. 15 Autominuten entfernt. Therme Lendava und Moravske Toplice sind ca. 10 Autominuten entfernt. Netzdienste verfügbar, müssen aber erneut angeschlossen werden. Die Liegenschaft ist unbelastet. Es wird "wie gesehen gekauft" verkauft. Es besteht die Möglichkeit, angrenzendes Land zu kaufen.

Старая ферма на продажу недалеко от термального курорта. На северной окраине деревни Стреховци мы предлагаем на продажу небольшую, более 100-летнюю ферму Прекмурье с прилегающей землей. Отличное расположение с открытым видом на Национальный парк Горичко и нетронутое место в красивой части деревни. Участок квадратный со зданиями у северной границы и газоном с фруктовым садом по направлению к южной границе земли. Земля полностью ровная и освещенная солнцем в течение дня. Вдоль северной границы проложена небольшая асфальтовая подъездная дорога. Существующие здания ветхие и заброшенные. На земле есть три здания. Когда-то был четвертый, который был удален. Дом Г-образный. Есть отдельная хозяйственная постройка, предназначенная для уборки урожая и гаража сельскохозяйственной техники. Третье здание служило магазином для сена. Это очень заросло. Нам грустно, что такие фермы исчезают из словенской деревни, но у нас есть надежда на кого-то, кто восстановит объект или несколько сооружений на этой земле в том же архитектурном стиле. Муниципалитет Добровника чрезвычайно открыт для развития туризма и сохранения населения, поэтому любая реконструкция или новые постройки поддерживаются муниципальной администрацией. Автомагистраль находится в 5 минутах езды. Мурска Собота около 15 минут езды. Термы Лендава и Моравске Топлице находятся примерно в 10 минутах езды. Основные услуги доступны, но требуется переподключение. Имущество не обременено. Он продается по принципу «куплено как видно». Есть возможность покупки прилегающей земли.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.