75.000

 • Podatki
 • Lastnosti
 • Opis
 • Video

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša samostojna
Šifra oglasa
TPMotvarjevciNSV
oprema
Opremljeno
velikost
220 m²
parcela
1.331 m²
leto izgradnje
1933
nadstropje
P+M
leto prenove
2009
Število spalnic
3
Število kopalnic
1
Število sob
4
država
Slovenija
regija
Pomurska
področje
Moravske Toplice

Oprema nepremičnine

Ogrevanje

 • Ogrevanje na drva

Oprema

 • Telefon
 • Vrt
 • Pralni stroj
 • Pomivalni stroj
Opis

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Ta ponudba je tako enkratna, da nas še same mika k nakupu. Čudovita posest s stanovanjsko hišo, ločeno staro delavnico in ločenim večjim gospodarskim poslopjem se nahaja popolnoma na samem nekako za vasjo Motvarjevci. Naslov nepremičnine je Motvarjevci 43, 9207 Prosenjakovci. Vas se nahaja v Krajinskem Parku Goričko in je zadnja vas Občine Moravske Toplice ob cesti Prosenjakovci – Kobilje – Dobrovnik. Ima okoli 136 prebivalcev. "Le nekaj lučajev od vasi jo gozdovi spremljajo z zahodni smeri proti Bogojini, jugo-zahodno proti Bukovnici, južni proti Dobrovniku ter vzhodni proti madžarski meji. Na tem mestu je potrebno poudariti, da so prav v krogu med Bogojino, Bukovnico, Dobrovnikom, Kobiljem, Motvarjevci, Prosenjakovci in Vučjo Gomilo največji sestoji bukve, gabra, hrasta in bora v vsej prekmurski pokrajini. Bogati niso le z lesom in podrastjo, temveč tudi z veliko vrstami ptic, z divjadjo in gobami. Če gre hodec skozi gozd iz Motvarjevec v smeri proti Bogojini, se kmalu sreča s 100-letnimi bukvami, ki jih sicer ni veliko po številu, a so impozantne v svoji mogočnosti, v svoji ogromnosti" povzeto iz Wikipedije. Približno na sredi vasi se nahaja odcep na javno makadamsko pot. Po približno 200 metrih vožnje boste zagledali posest na svoji desni strani. Parcela ima velikost 1.331 m2 in je ravna ter sončna. Ni nam sicer znano ali je možno dokupiti dodatne sosednje parcele menimo pa, da bi verjetno lastniki bili zainteresirani. Stanovanjska hiša je bila zgrajena v tridesetih letih prejšnjega stoletja in ima zasnovana po čudoviti panonski arhitekturi. Velika verjetnost je, da so bili prvotni lastniki bolj premožnejši kmetje saj je zgradba klasično zidana in lepo zasnovana. Vsebuje visoko pritličje in mansardo. Lega stavbe je zahodna. Vhod se nahaja na zahodni strani kjer vstopimo na vhodni podest. Hiša ima stara in ohranjena vhodna vrata. Sedanji lastnik je pred leti hišo obnovil, zato je občutek, ko vstopite vanjo, prijeten in navdihajoč. Takoj se znajdemo v manjšem podolgovatem hodniku, ki je središče hiše in povezuje vse prostore. Desno po hodniku vstopimo v velik in svetel prostor kjer se nahaja kuhinja in jedilnica. Zlahka bi v tem prostoru lahko uredili tudi manjši dnevni del... Vse je stilsko opremljeno in uporabno. Ko se vrnemo nazaj v hodnik se na desni strani nahajajo vrata z vhodom v manjšo dnevno sobo in z izhodom na teraso, ki se nahaja na vzhodni strani objekta. Dnevna soba ima prav tako vrata kjer vstopimo v opremljeno kopalnico z WC. Če se vrnemo nazaj v hodnik nas bodo naslednja vrata na desni vodila do mansarde. Tam se nahajata dve postelji in omare. Celoten tloris mansarde je ena velika spalnica z malima oknama in večimi strešnimi okni. Stopnice do mansarde so lesene z okoli 45 stopinjskim naklonom. Ko se ponovno znajddemo v hodniku v pritličje se potem na drugi strani hodnika, na nasprotni strani od kuhinje z jedilnico, nahajajo vrata v dodatno spalnico. Kot rečeno so vse sobe opremljene s pohištvom. V dnevni sobi in v kuhinji z jedilnico se nahajata dve peči na drva ker stavba namreč ne vsebuje centralnega ogrevanja.  Hiša je pred 10 leti bila v notranjosti deloma adaptirana. Takrat je bila zamenjana strešna kritina in vgrajena so bila strešna okna. Omet hiše je bil popravljen in hiša je bila na novo prepleskana. Stavba je priključena na eno fazno električno omrežje in na pomurski javni vodovod. Na parceli sta vkopani dvo prekatni greznici. Za možnost Internetnega priključka se je potrebno pozanimati na Telekomu Slovenije saj ta priključek ne obstaja. V kopalnici se nahaja električni bojler za ogrevanje tople vode. Stara "cimprana" delavnica se nahaja 10 metrov stran od objekta in nismo bili v njej. Od zunaj izgleda dokaj solidno a potrebna obnove. Par metrov globje prosti zahodnem koncu parcele se nahaja še večje zidano gospodarsko poslopje, ki je nekoč služilo shranjevanju strojev in vozil. Lastnik nepremičnine je anglež trenutno stanujoč v Vietnamu. Na zvezi je z lokalnim odvetnikom, saj stavbe nimajo pridobljenega, sedaj obveznega, uporabljenega dovoljenja in jih bo pridobil lokalni odvetnik. Prevzem je možen takoj po plačilu celotne kupnine. Premičnine in nepremičnina se prodajajo po sistemu "videno-kupljeno". Ob odločitvi za nakup posesti je potrebno posest pod istimi pogoji ponuditi Republiki Sloveniji v odkup saj ima po Zakonu o Krajinskem parku Goričko država predkupno pravico. Do sedaj se je država vedno odpovedala tej pravici in ne vidimo razloga zakaj se ne bi tudi tokrat. Prodajalec se zavezuje plačati stroške nepremičninske agencije ter vseh davkov ob prenosu lastninske pravice. Stroške prepisa, ki jih zaračunava notar oziroma odvetnik za pripravo vse dokumentacije, plača kupec.  Za dodatna vprašanja oziroma ogled Vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega posrednika. YOUTUBE video: https://youtu.be/E72CKTiut1k

Beautiful property with a residential house, a separate old workshop and a separate larger outbuilding is located completely secluded,  behind the village of Motvarjevci. The address of the property is Motvarjevci 43, 9207 Prosenjakovci. The village is located in the Goričko Landscape Park and is the last village of the Municipality of Moravske Toplice along the road Prosenjakovci - Kobilje - Dobrovnik. It has about 136 inhabitants. "Only a few blocks from the village, the forests follow it from the west towards Bogojina, south-west towards Bukovnica, south towards Dobrovnik and east towards the Hungarian border. At this point, it should be emphasized that they are in the circle between Bogojina, Bukovnica, Dobrovnik, Kobilje, Motvarjevci, Prosenjakovci and Vučjo Gomila are the largest stands of beech, hornbeam, oak and pine in the entire Prekmurje region, rich not only in wood and undergrowth but also in many species of birds, game and mushrooms. If a person walks towards Bogojina village, he soon encounters 100-year-old beeches, which are not many in number but are imposing in their might, in their enormity " - taken from Wikipedia. Approximately in the middle of the village, there is a turnoff to a public gravel road. After about 200 meters of driving, you will see the property on your right. The plot has a size of 1,331 m2 and is flat and sunny. We do not know whether it is possible to buy additional adjacent plots, but we believe that the owners of those plots would probably be interested. The residential house was built in the 1930s and is designed according to the beautiful Pannonian architecture. It is very likely that the original owners were richer farmers as the building is classically built and beautifully designed. It contains a high ground floor and attic. The location of the building is west. The entrance is located on the west side where we enter the entrance platform. The house has an old and preserved front door. The current owner renovated the house years ago, so the feeling when you enter it is pleasant and inspiring. We immediately find ourselves in a small elongated hallway, which is the centre of the house and connects all the rooms. To the right of the corridor, we enter a large and bright room where the kitchen and dining room are located. You could easily arrange a small living area in this space ... Everything is stylishly furnished and useful. When we return to the hallway, on the right side there is a door with an entrance to a smaller living room and an exit to the terrace, which is located on the east side of the building. The living room also has a door where we enter the equipped bathroom with toilet. If we go back down the hallway, the next door on the right will lead us to the attic. There are two beds and closets. The entire floor plan of the attic is one large bedroom with small windows and several skylights. The stairs to the attic are wooden with a slope of about 45 degrees. When we find ourselves again in the hallway on the ground floor, then on the other side of the hallway, on the opposite side from the kitchen with the dining room, there is a door to the additional bedroom. As said, all rooms are furnished. In the living room and in the kitchen with the dining room, there are two wood stoves because the building does not contain central heating. The house was partially renovated inside 10 years ago. At that time, the roofing was replaced and the skylights were installed. The plaster of the house was repaired and the house was repainted. The building is connected to a single-phase electricity network and to the Pomurje public water supply. Two-compartment septic tanks are dug on the plot. For the possibility of an Internet connection, it is necessary to inquire at Telekom Slovenije, as this connection does not exist. The bathroom has an electric boiler for heating hot water. The old wattle and daub workshop is located 10 meters away from the building and we were not in it. From the outside, it looks pretty solid but definitely needs renovation. A few meters deeper free end of the plot is an even larger brick outbuilding, which once served to store machinery and vehicles. The owner of the property is an Englishman currently living in Vietnam. He is in contact with a local lawyer, as the buildings do not have so-called "Usage permission", now mandatory, and will be obtained by a local lawyer. Property possession is possible immediately after payment of the full purchase price. The property is for sale on a "sold as seen" basis. On the decision to purchase the property, it is necessary to offer the property to the Republic of Slovenia for purchase under the same conditions, since according to the Goričko Landscape Park Act, the state has a pre-emptive right. So far, the state has always renounced this right and we see no reason why it should not this time as well. For additional questions or to view this property, please contact the listed real estate agent. YOUTUBE video: https://youtu.be/E72CKTiut1k

Wunderschönes Anwesen mit einem Wohnhaus, einer separaten alten Werkstatt und einem separaten größeren Nebengebäude befindet sich völlig abgelegen hinter dem Dorf Motvarjevci. Die Adresse der Immobilie lautet Motvarjevci 43, 9207 Prosenjakovci. Das Dorf liegt im Landschaftspark Goričko und ist das letzte Dorf der Gemeinde Moravske Toplice an der Straße Prosenjakovci - Kobilje - Dobrovnik. Es hat etwa 136 Einwohner. "Nur wenige Blocks vom Dorf entfernt folgen ihm die Wälder von Westen nach Bogojina, von Südwesten nach Bukovnica, von Süden nach Dobrovnik und nach Osten zur ungarischen Grenze. An dieser Stelle sollte betont werden, dass sie sich im Kreis dazwischen befinden Bogojina, Bukovnica, Dobrovnik, Kobilje, Motvarjevci, Prosenjakovci und Vučjo Gomila sind die größten Bestände an Buche, Hainbuche, Eiche und Kiefer in der gesamten Region Prekmurje, die nicht nur reich an Holz und Unterholz sind, sondern auch an vielen Vogel-, Wild- und Pilzarten Wenn jemand in Richtung des Dorfes Bogojina geht, trifft er bald auf 100 Jahre alte Buchen, die nicht viele sind, aber in ihrer Macht, in ihrer Größe imposant sind "- entnommen aus Wikipedia. Ungefähr in der Mitte des Dorfes gibt es eine Abzweigung zu einer öffentlichen Schotterstraße. Nach ca. 200 m Fahrt sehen Sie das Grundstück auf der rechten Seite. Das Grundstück hat eine Größe von 1.331 m2 und ist flach und sonnig. Wir wissen nicht, ob es möglich ist, zusätzliche benachbarte Grundstücke zu kaufen, aber wir glauben, dass die Eigentümer dieser Grundstücke wahrscheinlich interessiert wären. Das Wohnhaus wurde in den 1930er Jahren erbaut und ist nach der schönen pannonischen Architektur gestaltet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die ursprünglichen Eigentümer reichere Bauern waren, da das Gebäude klassisch gebaut und wunderschön gestaltet ist. Es enthält ein hohes Erdgeschoss und Dachboden. Der Standort des Gebäudes ist westlich. Der Eingang befindet sich auf der Westseite, wo wir die Eingangsplattform betreten. Das Haus hat eine alte und erhaltene Haustür. Der jetzige Besitzer hat das Haus vor Jahren renoviert, so dass das Gefühl beim Betreten angenehm und inspirierend ist. Wir befinden uns sofort in einem kleinen, länglichen Flur, der die Mitte des Hauses darstellt und alle Räume miteinander verbindet. Rechts vom Korridor betreten wir einen großen und hellen Raum, in dem sich Küche und Esszimmer befinden. Sie könnten leicht einen kleinen Wohnbereich in diesem Raum einrichten ... Alles ist stilvoll eingerichtet und nützlich. Wenn wir zum Flur zurückkehren, gibt es auf der rechten Seite eine Tür mit einem Eingang zu einem kleineren Wohnzimmer und einem Ausgang zur Terrasse, die sich auf der Ostseite des Gebäudes befindet. Das Wohnzimmer hat auch eine Tür, durch die wir das ausgestattete Badezimmer mit Toilette betreten. Wenn wir den Flur zurückgehen, führt uns die nächste Tür rechts zum Dachboden. Es gibt zwei Betten und Schränke. Der gesamte Grundriss des Dachbodens besteht aus einem großen Schlafzimmer mit kleinen Fenstern und mehreren Oberlichtern. Die Treppe zum Dachboden ist aus Holz mit einer Neigung von ca. 45 Grad. Wenn wir uns wieder im Flur im Erdgeschoss befinden, dann auf der anderen Seite des Flurs, auf der gegenüberliegenden Seite der Küche mit dem Esszimmer, gibt es eine Tür zum zusätzlichen Schlafzimmer. Wie gesagt, alle Zimmer sind möbliert. Im Wohnzimmer und in der Küche mit dem Esszimmer gibt es zwei Holzöfen, da das Gebäude keine Zentralheizung enthält. Das Haus wurde vor 10 Jahren teilweise innen renoviert. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Dach ersetzt und die Oberlichter installiert. Der Putz des Hauses wurde repariert und das Haus neu gestrichen. Das Gebäude ist an ein einphasiges Stromnetz und an die öffentliche Wasserversorgung von Pomurje angeschlossen. Auf dem Grundstück werden Klärgruben mit zwei Abteilen gegraben. Für die Möglichkeit einer Internetverbindung muss bei Telekom Slovenije nachgefragt werden, da diese Verbindung nicht besteht. Das Badezimmer verfügt über einen Elektrokessel zum Heizen von Warmwasser. Die alte Werkstatt befindet sich 10 Meter vom Gebäude entfernt und wir waren nicht darin. Von außen sieht es ziemlich solide aus, muss aber definitiv renoviert werden. Ein paar Meter tieferes freies Ende des Grundstücks befindet sich ein noch größeres Backsteingebäude, in dem einst Maschinen und Fahrzeuge gelagert wurden. Der Eigentümer der Immobilie ist ein Engländer, der derzeit in Vietnam lebt. Er steht in Kontakt mit einem Anwalt vor Ort, da die Gebäude keine sogenannte "Nutzungserlaubnis" haben, die jetzt obligatorisch ist und von einem Anwalt vor Ort eingeholt wird. Der Besitz von Eigentum ist sofort nach Zahlung des vollen Kaufpreises möglich. Die Immobilie wird "verkauft wie gesehen" verkauft. Bei der Kaufentscheidung ist es erforderlich, die Immobilie der Republik Slowenien zum Kauf unter den gleichen Bedingungen anzubieten, da der Staat nach dem Goričko-Landschaftsparkgesetz ein Vorkaufsrecht hat. Bisher hat der Staat immer auf dieses Recht verzichtet, und wir sehen keinen Grund, warum dies diesmal nicht auch so sein sollte. Für weitere Fragen oder um diese Immobilie anzusehen, wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler. YOUTUBE video: https://youtu.be/E72CKTiut1k

Красивая собственность с жилым домом, отдельной старой мастерской и отдельной большой постройкой расположена полностью в уединении, позади деревни Мотварьевци. Адрес имущества: Motvarjevci 43, 9207 Prosenjakovci. Деревня находится в ландшафтном парке Горичко и является последней деревней муниципалитета Моравске Топлице вдоль дороги Просеняковцы - Кобилье - Добровник. Население составляет около 136 человек. «Всего в нескольких кварталах от деревни леса следуют за ней с запада в направлении Богого, на юго-запад в направлении Буковницы, на юг в направлении Добровника и на восток в направлении границы с Венгрией. На этом этапе следует подчеркнуть, что они находятся в круге между Богохина, Буковница, Добровник, Коболье, Мотварьевцы, Просеняковцы и Вучжо Гомила являются крупнейшими насаждениями бука, граба, дуба и сосны во всем регионе Прекмурье, богаты не только древесиной и подлеском, но и многими видами птиц, дичью и грибами. «Если человек идет к деревне Богоджина, он вскоре сталкивается со 100-летними буками, которых не так много, но они внушительны по своей мощи, по своим масштабам», - взято из Википедии. Примерно в середине села есть поворот на общественную гравийную дорогу. Проехав около 200 метров, вы увидите собственность справа от вас. Участок имеет размер 1331 м2 и является плоским и солнечным. Мы не знаем, возможно ли купить дополнительные смежные участки, но мы полагаем, что владельцы этих участков, вероятно, будут заинтересованы. Жилой дом был построен в 1930-х годах и спроектирован в соответствии с красивой паннонской архитектурой. Вполне вероятно, что первоначальные владельцы были более богатыми фермерами, так как здание классически построено и красиво оформлено. Он содержит высокий цокольный этаж и чердак. Расположение здания западное. Вход расположен на западной стороне, где мы входим в платформу входа. В доме есть старая и сохранившаяся входная дверь. Нынешний владелец отремонтировал дом много лет назад, поэтому ощущение, когда вы в него входите, приятно и вдохновляюще. Мы сразу оказываемся в небольшом вытянутом коридоре, который является центром дома и соединяет все комнаты. Справа от коридора мы входим в большую и светлую комнату, где расположены кухня и столовая. Вы можете легко устроить небольшую жилую зону в этом пространстве ... Все стильно обставлено и полезно. Когда мы возвращаемся в прихожую, с правой стороны есть дверь со входом в меньшую гостиную и выходом на террасу, которая находится на восточной стороне здания. В гостиной также есть дверь, куда мы входим в оборудованную ванную комнату с туалетом. Если мы пойдем обратно по коридору, следующая дверь справа приведет нас на чердак. Есть две кровати и шкафы. Весь план этажа мансарды представляет собой одну большую спальню с небольшими окнами и несколькими мансардными окнами. Лестница на чердак деревянная с уклоном около 45 градусов. Когда мы снова оказываемся в прихожей на первом этаже, то с другой стороны прихожей, на противоположной стороне от кухни со столовой, есть дверь в дополнительную спальню. Как сказано, все комнаты меблированы. В гостиной и на кухне со столовой есть две дровяные печи, потому что в здании нет центрального отопления. Дом был частично отремонтирован внутри 10 лет назад. В то время кровля была заменена и были установлены мансардные окна. Штукатурка дома была отремонтирована, и дом был перекрашен. Здание подключено к однофазной электрической сети и к коммунальному водоснабжению Помурье. Двухсекционные септики вырыты на участке. Для возможности подключения к Интернету, необходимо обратиться в Telekom Slovenije, так как это соединение не существует. В ванной комнате есть электрический бойлер для нагрева горячей воды. Старая мастерская по плетению и смазыванию находится в 10 метрах от здания, и нас там не было. Со стороны это выглядит довольно солидно, но определенно нуждается в ремонте. В нескольких метрах от свободного конца участка находится еще одна кирпичная постройка, которая когда-то служила для хранения техники и транспортных средств. Владелец недвижимости - англичанин, в настоящее время проживающий во Вьетнаме. Он связывается с местным юристом, поскольку в зданиях нет так называемого «разрешения на использование», которое теперь является обязательным, и будет получено местным юристом. Владение недвижимостью возможно сразу после оплаты полной покупной цены. Недвижимость продается по принципу «продается как видно». При принятии решения о приобретении недвижимости необходимо предложить недвижимость в Словении для покупки на тех же условиях, поскольку в соответствии с Законом о ландшафтных парках Горичко государство имеет преимущественное право. До сих пор государство всегда отказывалось от этого права, и мы не видим причин, по которым оно не должно действовать и в этот раз. Для дополнительных вопросов или для просмотра этой собственности, пожалуйста, свяжитесь с перечисленным агентом по недвижимости. YOUTUBE video: https://youtu.be/E72CKTiut1k

Poglej video

Podobne nepremičnine v okolici

Pomurska, Moravske Toplice, Vučja Gomila
 • hiša samostojna
 • Vučja G. 21A
 • 230 m²
 • 7.741 m²
 • 1986
79.900
Poglej
Pomurska, Sveti Jurij, Slaptinci
 • hiša samostojna
 • PH38621863BM
 • 223 m²
 • 615 m²
 • 2014
 • 3
 • 1
 • 4
75.000
Poglej
Pomurska, Beltinci, Lipovci
 • hiša samostojna
 • PH00371MK
 • 236 m²
 • 1.543 m²
 • 1984
68.000 €
59.000
Poglej
Pomurska, Ljutomer, Desnjak
 • hiša samostojna
 • Stara C. 4
 • 227 m²
 • 2.019 m²
 • 2007
0,00
Poglej
Pomurska, Hodoš/Hodos, Hodoš
 • hiša kmetija
 • TPKrNSV
 • 225 m²
 • 7.501 m²
 • 2007
 • 1
 • 1
 • 2
65.000
Poglej

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.