• Podatki
 • Lastnosti
 • Opis
 • Video

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša dvojček
Šifra oglasa
TPMalaN64NSV
oprema
Opremljeno
velikost
83 m²
parcela
626 m²
leto izgradnje
2015
nadstropje
P+M
Število kopalnic
2

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Pomurska
področje
Ljutomer
lokacija
Mala Nedelja
Položaj
Podeželje

Oprema nepremičnine

Ogrevanje

 • Etažno gretje

Oprema

 • Vrt
 • Ograjeni vrt
 • Pralni stroj
 • Pomivalni stroj
Opis

V VEDNOST! Kupcem NI potrebno plačati agencijske provizije zato brez skrbi in kar na dan z vprašanji! Želite hišo v kateri bi živeli in z njo tudi služili? Iščete takšno hišo, ki bi imela dva ločena vhoda za vas in svoje bližnje sorodnike? Morda pa bi preprosto radi investirali v nepremično premoženje in z oddajanjem povrnili investicijo ter potem z njo služili? Predstavljamo Vam leta 2015 zgrajeno stanovanjsko hišo z dvema ločenima stanovanjema, ki se nahaja na naslovu Mala Nedelja 64 v občini Ljutomer. Objekt, ki je izgrajen po klasični metodi z vsemi novejšimi materiali stoji na najvišjem vrhu griča kjer se razprostira kraj Mala Nedelja in sicer nad lokalno cerkvijo. Lokacija nepremičnine omogoča fantastične proste razglede na pomursko ravnico in na okoliške vinogradniške brege poleg tega pa je le 5 minut vožnje oddaljena od termalnega zdravilišča Bioterme Mala Nedelja. Celotna parcela je ograjena in v predelu, kjer se nahaja hiša, popolnoma ravna potem pa se na vrtu za hišo ta rahlo prelomi in začne spuščati v dolino. Ima dva vhoda na zemljišče in sicer za vozila z drsnimi vhodnimi vrati in za prebivalce z ločenimi vhodnimi vrati. Urejeno je asfaltno parkirišče za nekaj vozil ostali del zemljišča pa prekriva trava. Stavba je predzadnja v zaporedni vrsti objektov, ki stojijo v tej ulici, to je, ob asfaltiranem javnem cestišču. V bistvu se posest nahaja na koncu te javne poti je pa res, da se nekaj metrov nižje od zgradbe nahaja stara zgradba, last druge osebe, ki pa ne kaže, da bi bila naseljena. Vhoda v objekt se nahaja z notranje, vrtne strani, pred katerima stoji velika, deloma pokrita in ograjena terasa velikosti okoli 33 m2. Levi vhod v objekt nas vodi v manjšo stanovanje z manjšo predsobo, kopalnico s tuš kabino in sanitarijami ter z večjo sobo, ki je kot dnevno-spalna soba s kuhinjo. Desni vhod v objekt nas vodi v pritlični del, ki je enak tlorisu kot že napisano manjše stanovanje s tem, da je tam urejeno stopnišče do mansardne etaže. Obe enoti sta s pohištvom popolnoma opremljeni in takoj pripravljeni za bivanje. Ostrešje hiše je prekrito z Bramac strešniki. Stavba je odlično hidro in termo izolirana in vsebuje PVC stavbno pohištvo izključujoč vhodna vrata, ki so lesena in protivlomna. Ogrevanje manjšega stanovanja v levem delu hiše se izvaja preko IR panelov, v desni- večji enoti, centralno ogrevanje ni izvedeno. Topla voda se pridobiva preko 30 litrskega  grelca tople vode, ki je vgrajen v vsaki stanovanjski enoti. Priključen je tri fazni Elektro priključek kakor tudi javni vodovod. Telefonski priključek se nahaja ob zemljišču. Odpadne vode se stekajo dvo-pretočno greznico s ponikovalnico. Premičnine in nepremičnine se prodajajo po sistemu "videno-kupljeno". Energetski razred C. Uporabno dovoljenje po Gradbenem Zakonu je pridobljeno. Lastnik je do celote vpisan v Zemljiško Knjigo s tem. da ima sosed že omenjene stavbe nižje ob parceli služnostno pravico dostopa do svojega zemljišča. Stroške davkov in storitve nepremičninske agencije nosi prodajalec, stroške prepisa pri odvetniku oz. notarju pa nosi v celoti kupec. NEPREMIČNINA SE NE ODDAJA V NAJEM! Za dodatna vprašanja oz. ogled vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. YOUTUBE: https://youtu.be/Gl1uqyC-_h4

Do you want a house in which to live and earn additional money with it? Are you looking for such a house that would have two separate entrances for you and your close relatives? Or maybe you just want to invest in real estate and get the invested money back by renting and then making a profit with it? We present to you a residential house built in 2015 with two separate apartments, located at Mala Nedelja 64 in the municipality of Ljutomer. The building, which was built according to the classical, brick made, method with all the newer materials, stands on the highest peak of the hill, above the local church, and where also the village of Mala Nedelja with pubs, restaurants, school, supermarket, post office, stretches. The location of the property provides fantastic free views of the Pomurje plain area and the surrounding vineyard banks, and it is only a 5-minute drive from the thermal spa Bioterme Mala Nedelja and 15 minutes drive to the motorway. The whole plot is fenced and in the area where the house is located, completely flat, but in the garden behind the house, it breaks slightly and begins to descend into the valley. It has two entrances to the plot, namely for vehicles with sliding front doors and for residents with separate front doors. There is an asphalt parking lot for a few vehicles and the rest of the land is covered with grass. The building is the penultimate in a series of buildings standing in this street, that is, along the paved public road. In essence, the property is located at the end of this public path, but it is true that a few meters below the building is an old building, owned by another person, which does not appear to be inhabited. The entrance to the building is located from the garden side, in front of which stands a large, partially covered and fenced terrace of about 33 m2. The left entrance to the building leads us to a smaller apartment with a smaller entrance hall, a bathroom with a shower and toilet, and a larger room, which is like a living room with a kitchen. The right entrance to the building leads us to the ground floor, which is the same floor plan as the already written smaller apartment, with a staircase to the attic floor. Both units are fully equipped with furniture and immediately ready for living. The roof of the house is covered with clay tiles. The building is perfectly hydro and thermally insulated and contains PVC windows excluding the front door, which is wooden and burglar-proof. Heating of a small apartment in the left part of the house is carried out via IR panels, in the right- larger unit, central heating is not established. Hot water is obtained through a 30-liter hot water heater that is installed in each residential unit. A three-phase electrical connection as well as a public mains water supply is connected. The telephone connection is located next to the land. Wastewater flows into a two-flow septic tank with a sinkhole. Real estate is sold by the Principe "sold as seen". Energy class C. The use permit under the Slovenian Building Act has been obtained. The owner is fully registered in the Land Register with the exception that the neighbour of the already mentioned building lower along the plot has an easement of right access to his land. THE PROPERTY IS NOT FOR RENT! For additional questions or. viewing please contact the listed real estate agent. YOUTUBE: https://youtu.be/Gl1uqyC-_h4

Möchten Sie ein Haus, in dem Sie leben und damit zusätzliches Geld verdienen können? Suchen Sie ein solches Haus, das zwei separate Eingänge für Sie und Ihre nahen Verwandten hat? Oder möchten Sie einfach nur in Immobilien investieren und das investierte Geld zurückerhalten, indem Sie mieten und dann damit Gewinn machen? Wir präsentieren Ihnen ein 2015 erbautes Wohnhaus mit zwei separaten Wohnungen in der Mala Nedelja 64 in der Gemeinde Ljutomer. Das Gebäude, das nach der klassischen Methode aus Ziegeln mit allen neueren Materialien erbaut wurde, befindet sich auf dem höchsten Gipfel des Hügels über der örtlichen Kirche und dort befindet sich auch das Dorf Mala Nedelja mit Pubs, Restaurants, Schulen, Supermarkt, Post, Strecken. Die Lage der Unterkunft bietet einen fantastischen freien Blick auf die Ebene von Pomurje und die umliegenden Weinbergufer. Das Thermalbad Bioterme Mala Nedelja erreichen Sie nach einer 5-minütigen Fahrt und die Autobahn nach einer 15-minütigen Fahrt. Das ganze Grundstück ist eingezäunt und in dem Bereich, in dem sich das Haus befindet, völlig flach, aber im Garten hinter dem Haus bricht es leicht und beginnt ins Tal abzusteigen. Es hat zwei Eingänge zum Grundstück, nämlich für Fahrzeuge mit Schiebetüren und für Bewohner mit separaten Haustüren. Es gibt einen Asphaltparkplatz für ein paar Fahrzeuge und der Rest des Landes ist mit Gras bedeckt. Das Gebäude ist das vorletzte in einer Reihe von Gebäuden, die in dieser Straße stehen, dh entlang der asphaltierten öffentlichen Straße. Im Wesentlichen befindet sich das Anwesen am Ende dieses öffentlichen Pfades, aber es ist wahr, dass sich einige Meter unterhalb des Gebäudes ein altes Gebäude befindet, das einer anderen Person gehört und nicht bewohnt zu sein scheint. Der Eingang zum Gebäude befindet sich von der Gartenseite, vor der sich eine große, teilweise überdachte und eingezäunte Terrasse von ca. 33 m2 befindet. Der linke Eingang zum Gebäude führt uns zu einer kleineren Wohnung mit einer kleineren Eingangshalle, einem Badezimmer mit Dusche und WC und einem größeren Raum, der wie ein Wohnzimmer mit Küche wirkt. Der rechte Eingang zum Gebäude führt uns zum Erdgeschoss, das dem Grundriss der bereits geschriebenen kleineren Wohnung entspricht, mit einer Treppe zum Dachgeschoss.  Beide Einheiten sind komplett mit Möbeln ausgestattet und sofort bewohnbar. Das Dach des Hauses ist mit Lehmziegeln bedeckt. Das Gebäude ist perfekt hydro- und wärmeisoliert und enthält PVC-Fenster mit Ausnahme der Eingangstür, die aus Holz und einbruchhemmend ist. Die Heizung einer kleinen Wohnung im linken Teil des Hauses erfolgt über IR-Panels, in der rechten größeren Einheit ist keine Zentralheizung eingerichtet. Warmwasser wird durch einen 30-Liter-Warmwasserbereiter gewonnen, der in jeder Wohneinheit installiert ist. Ein dreiphasiger elektrischer Anschluss sowie eine öffentliche Wasserversorgung sind angeschlossen. Die Telefonverbindung befindet sich neben dem Grundstück. Das Abwasser fließt in eine Klärgrube mit zwei Durchflüssen und einem Sinkloch. Immobilien werden von der Principe "verkauft wie gesehen" verkauft. Energieklasse C. Die Nutzungserlaubnis nach dem slowenischen Baugesetz wurde eingeholt. Der Eigentümer ist vollständig im Grundbuch eingetragen, mit der Ausnahme, dass der Nachbar des bereits erwähnten Gebäudes weiter unten auf dem Grundstück einen leichteren Zugang zu seinem Grundstück hat. Das Eigentum ist nicht zu vermieten! Für zusätzliche Fragen oder. Bitte wenden Sie sich an den aufgeführten Immobilienmakler. YOUTUBE: https://youtu.be/Gl1uqyC-_h4

Хотите дом, в котором можно жить и зарабатывать на нем дополнительные деньги? Вы ищете такой дом, в котором было бы два отдельных входа для вас и ваших близких? Или, может быть, вы просто хотите инвестировать в недвижимость и вернуть вложенные деньги, сдавая в аренду, а затем получая на этом прибыль? Представляем вам жилой дом 2015 года постройки с двумя отдельными квартирами, расположенный на улице Мала Неделя 64 в муниципалитете Лютомер. Здание, построенное в классическом стиле из кирпича с использованием всех новейших материалов, стоит на самой высокой вершине холма, над местной церковью, а также деревней Мала Неделя с барами, ресторанами, школой, супермаркет, почта, тянется. Расположение отеля обеспечивает фантастический бесплатный вид на равнину Помурье и окружающие берега виноградников, всего в 5 минутах езды от термального курорта Bioterme Mala Nedelja и в 15 минутах езды от автомагистрали. Весь участок огорожен забором и на участке, где расположен дом, совершенно ровный, но в саду за домом он слегка ломается и начинает спускаться в долину. Имеет два входа на участок, а именно для автомобилей с раздвижными входными дверями и для жителей с отдельными входными дверями. Есть асфальтированная стоянка для нескольких машин, а остальная территория покрыта травой. Здание является предпоследним в ряду зданий, стоящих на этой улице, то есть вдоль асфальтированной дороги общего пользования. По сути, собственность находится в конце этой общественной дороги, но правда, что в нескольких метрах ниже здания находится старое здание, принадлежащее другому человеку, которое, похоже, не заселено. Вход в здание расположен со стороны сада, перед которым находится большая частично крытая и огороженная терраса площадью около 33 м2. Левый вход в здание ведет нас в меньшую квартиру с меньшей прихожей, ванной комнатой с душем и туалетом и большой комнатой, которая похожа на гостиную с кухней. Правый вход в здание ведет нас на цокольный этаж, который имеет тот же план этажа, что и уже написанная меньшая квартира, с лестницей на мансардный этаж. Обе квартиры полностью укомплектованы мебелью и сразу готовы к проживанию. Крыша дома покрыта глиняной черепицей. Дом с идеальной гидро- и теплоизоляцией, в нем есть окна ПВХ, за исключением входной двери, которая деревянная и взломостойкая. Отопление маленькой квартиры в левой части дома осуществляется через ИК-панели, в правой - больший блок, центральное отопление не установлено. Горячая вода получается через 30-литровый водонагреватель, установленный в каждом жилом доме. Подключено трехфазное электроснабжение, а также водопровод. Телефонная связь находится рядом с участком. Сточные воды стекают в двухпоточный септик с воронкой. Недвижимость продается Principe "как видно". Класс энергопотребления C. Получено разрешение на использование в соответствии с Законом о строительстве Словении. Собственник полностью зарегистрирован в земельной книге, за исключением того, что сосед уже упомянутого здания, расположенного ниже по участку, имеет право доступа к своей земле. Расходы по налогам и услугам агентства недвижимости несет продавец, расходы на расшифровку - юристом или. нотариус полностью оплачивается покупателем. НЕДВИЖИМОСТЬ НЕ СДАЕТСЯ! Для дополнительных вопросов или. для просмотра обращайтесь к указанному агенту по недвижимости. YOUTUBE: https://youtu.be/Gl1uqyC-_h4

Energetska izkaznica stavbe

Št. izkaznice: 2019-605-316-7**** Velja do: 18.09.2029
Vrsta energetske izkaznice: Računska
Potrebna toplota za ogrevanje
Razred C 59 kWh/m²a
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
0 15 35 60 105 150 210 300+
A1
A2
B1
B2
C
D
E
F
G
67 kWh/m²aReferenčna klima
Dovedena energija za delovanje stavbe
87 kWh/m²a
0100200300400500600+
Primarna energija in Emisije CO₂
218 kWh/m²a
0100200300400500600+
0255075100125150175+
46 kg/m²a
Poglej video

Podobne nepremičnine v okolici

Pomurska, Gornja Radgona, Spodnja Ščavnica
 • hiša samostojna
 • PH4647538MR
 • 80 m²
 • 1.182 m²
 • 2015
 • 2
 • 1
 • 3
79.990
Poglej
Pomurska, Apače, Segovci
 • hiša samostojna
 • PH4646969MR
 • 80 m²
 • 4.617 m²
 • 1850
 • 1
 • 2
34.500
Poglej
Pomurska, Grad, Vidonci
 • hiša samostojna
 • PH00292MK
 • 84 m²
 • 11.444 m²
 • 1960
55.000 €
47.000
Poglej

Pomurska

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.