39.999

 • Podatki
 • Lastnosti
 • Opis
 • Video

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša kmetija
Šifra oglasa
TPFilovci154NSV
oprema
Opremljeno
velikost
156 m²
parcela
1.256 m²
leto izgradnje
1954
nadstropje
K+P
leto prenove
2004

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Pomurska
področje
Moravske Toplice
lokacija
Filovci
Položaj
Podeželje

Oprema nepremičnine

Ogrevanje

 • Radiatorsko ogrevanje
 • Kurilno olje

Oprema

 • Vrt
 • Ograjeni vrt
 • Pralni stroj
Opis

Na obrobju vasi Filovci v Prekmurju prodamo staro prekmursko domačijo s pripadajočim zemljiščem. Vasica Filovci leži v občini Moravske Toplice, na obrobju Krajinskega Parka Goričko, 10 minut vožnje do avtocestnega priključka in termalnega kraja Moravske Toplice. Prekrasna startna točka do Bukovniškega jezera ali pohodniška startna točka po čudovitem Goričkem.  Domačija leži na ravni parceli, v delu vasi, ki ni gosto pozidana in je zato posest primerna za tiste, ki iščejo zasebnost in mir. Zahodna stranica parcele je v celoti odprta na kmetijske površine. Druge stranice so obrnjene v notranjost vasi. Ob severni stranici parcele poteka mala vaška cesta z dostopom na parcelo. Zemljišče je v celoti ograjeno. Stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem  leži na zahodni strani zemljišča z dvoriščem obrnjenim na vzhod - v notranjost vasi. Objekti so bili zgrajeni leta 1954. Stanovanjska hiša in deloma tudi gospodarsko poslopje sta bila deloma obnovljena leta 2004. Na ogledu smo opazili, da se je zaradi nekajletne neuporabe objekta, začela pojavljati vlaga in konstrukcijske težave. V dnevni sobi se je zaradi zamakanje dela strehe pojavila na stropu odprtina, ki jo bi bilo potrebno v kratkem sanirati. Streha je po naši oceni še prvotna in v vsem tem obdobju so bili verjetno menjani le posamezni strešniki. Žlebovi so stari in potrebni zamenjave. Ostrešje ne poznamo, ker dostop do podstrešja nismo našli, je pa na podlagi zunanjega grobega ogleda moč razbrati, da bi moralo ostrešje biti še v solidnem stanju. Stanovanjska stavba je delno podkletena, etaža bivalnega dela se nahaja nekaj stopnic višje od nivoja zemljišča. Uporabna površina objekta znaša 132 m2.  Vhodna vrata se nahajajo na podestu med bivalno hišo in gospodarskim poslopjem. Vstopimo v kuhinjo z jedilnico. Je stilsko prenovljen prostor z jedilno mizo, stoli in kuhinjo. Od tam je vhod v notranji hodnik. Po stenah se v hodniku opaža vlaga. Notranji hodnik potem omogoča dostop do urejene večje kopalnice s sanitarijami, do dveh spalnic in dnevne sobe. Kot rečeno je bilo leta 2004 to vse lepo obnovljeno, žal pa tam nihče potem tam ni živel in prostori so se zaželi ponovno rahlo utapljati v vlagi. Menimo, da rušenje objekta ni edina možnost in je stavbo moč sanirati. V delno podkletenem delu stavbe se nahaja delujoča centralna peč na olje in cisterna. Klet je suha in urejena. Potem se v gospodarskem delu nahajajo še: nekdanji hlevi, obnovljen prostor primeren kot letna kuhinja oziroma prostor za druženje, garaža za kmetijska vozila, drvarnica, shramba in podobno. Ti prostori, razen tako imenovane letne kuhinje, niso bili obnovljena vendar so v solidnem stanju. Zunanji omet je bil očitno leta 2004 prepleskan vendar sedaj ponovno potrebuje osvežitev. Zgradba ima kanalizacijski priključek, elektro in vodovodni priključek. Možnost priključitve na telefonski priključek. Parcela ima travne površine in nekaj sadnega drevja. Prodaja se po sistemu "videno - kupljeno". Brez bremen in prevzem je možen takoj po plačilu celotne kupnine. Strošek agencije in stroške davkov plača prodajalec, strošek prepisa pri odvetniku ali notarju plača kupec. Za dodatna vprašanja ali ogled Vas prosimo, da se obrnete na navedenega nepremičninskega agenta. https://youtu.be/Xy2Oic7EOPw

On the outskirts of the village Filovci in Prekmurje region in the north-east part of Slovenia, we are selling a traditional village house with outbuildings and nice size land. The village of Filovci is located in the municipality of Moravske Toplice, on the outskirts of the Goričko Landscape Park, a 10-minute drive from the motorway junction and the Moravske Toplice thermal resort. A beautiful starting point to Lake Bukovniško jezero or a hiking starting point in the beautiful Goričko area. The real estate lies on a flat plot, in a part of the village that is not densely built up and therefore the property is suitable for those seeking privacy and peace. The west side of the plot is fully open to agricultural land. The other sides face the interior of the village. Along the north side of the plot runs a small village road with access to the plot. The land is fully fenced. A residential house with an outbuilding lies on the west side of the land with a courtyard facing east - inside the village. The buildings were built in 1954. The residential house and partly the outbuilding were partly renovated in 2004. During the inspection, we noticed that due to several years of non-use of the building, damp and construction problems began to appear. In the living room, due to the leaking in the part of the roof, an opening appeared on the ceiling, which should be repaired shortly. According to our assessment, the roof is still original and during this whole period, only individual roof tiles were probably replaced. The gutters are old and need to be replaced. We do not know ho is about the wooden part of the roof construction is because we did not find access to the attic, but based on an external rough inspection, it can be seen that the roof should still be in solid condition. The residential building has a partial basement, the floor of the living area is located a few steps above ground level. The usable area of ​​the building is 132 sq m. The front door is located on the platform between the living house and the outbuilding. We enter the kitchen with the dining room. It is a stylishly renovated space with a dining table, chairs and kitchen. From there is the entrance to the inner hallway. A small part of the damp can be seen along the walls in the hallway. The internal hallway then provides access to a tidy larger bathroom with toilets, two bedrooms and a living room. As said, in 2004 it was all beautifully restored, but unfortunately, no one lived there then and the real estate began to drown slightly in moisture again. We believe that the demolition of the building is not the only option and the building can be renovated. In the partly basement part of the building, there is a working central oil stove with its oil tank. The basement is dry and tidy. Then in the outbuilding part, there are also: former barns, renovated space suitable as a summer kitchen or space for socializing, garage for agricultural vehicles, woodshed, pantry etc. These rooms, except for the so-called summer kitchen, have not been renovated but are in solid condition. The exterior plaster was apparently repainted in 2004 but now needs refreshing again. The building has a sewer connection, electrical and plumbing connection. Possibility of connection to a telephone main. The plot has a lawn and some fruit trees. It is sold according to the "sold as seen" system. The cost of the agency and the cost of taxes are paid by the seller, the cost of a transcript by a lawyer or notary is paid by the buyer. For additional questions or viewing, please contact the listed real estate agent. https://youtu.be/Xy2Oic7EOPw

Am Rande des Dorfes Filovci in der Region Prekmurje im Nordosten Sloweniens verkaufen wir ein traditionelles Dorfhaus mit Nebengebäuden und einem schönen Grundstück. Das Dorf Filovci liegt in der Gemeinde Moravske Toplice, am Rande des Landschaftsparks Goričko, eine 10-minütige Fahrt vom Autobahnkreuz und dem Thermalbad Moravske Toplice entfernt. Ein schöner Ausgangspunkt zum See Bukovniško jezero oder ein Ausgangspunkt für Wanderungen in der schönen Gegend von Goričko. Die Immobilie liegt auf einem flachen Grundstück, in einem nicht dicht bebauten Teil des Dorfes und eignet sich daher für Ruhesuchende. Die Westseite des Grundstücks ist vollständig für landwirtschaftliche Flächen geöffnet. Die anderen Seiten blicken auf das Innere des Dorfes. Entlang der Nordseite des Grundstücks verläuft eine kleine Dorfstraße mit Zugang zum Grundstück. Das Grundstück ist komplett eingezäunt. Ein Wohnhaus mit Nebengebäude liegt auf der Westseite des Grundstücks mit einem Hof ​​nach Osten - im Dorfinneren. Die Gebäude wurden 1954 erbaut. Das Wohnhaus und teilweise das Nebengebäude wurden 2004 teilweise saniert. Bei der Besichtigung stellten wir fest, dass durch mehrjährige Nichtnutzung des Gebäudes Feuchtigkeit und Bauprobleme auftraten. Im Wohnzimmer entstand durch die Undichtigkeit des Dachteils eine Öffnung an der Decke, die in Kürze repariert werden sollte. Nach unserer Einschätzung ist das Dach noch original und während dieser ganzen Zeit wurden wohl nur einzelne Dachziegel ersetzt. Die Dachrinnen sind alt und müssen ersetzt werden. Wir wissen nicht, was über den Holzteil der Dachkonstruktion ist, da wir keinen Zugang zum Dachboden gefunden haben, aber aufgrund einer groben Außenbesichtigung kann festgestellt werden, dass das Dach noch in einem soliden Zustand sein sollte. Das Wohnhaus ist teilunterkellert, das Geschoss des Wohnbereichs befindet sich wenige Stufen über dem Erdboden. Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt 132 qm. Die Haustür befindet sich auf dem Bahnsteig zwischen Wohnhaus und Nebengebäude. Wir betreten die Küche mit dem Esszimmer. Es ist ein stilvoll renovierter Raum mit Esstisch, Stühlen und Küche. Von dort ist der Eingang zum inneren Flur. Ein kleiner Teil der Feuchtigkeit ist entlang der Wände im Flur zu sehen. Der interne Flur bietet dann Zugang zu einem aufgeräumten größeren Badezimmer mit Toiletten, zwei Schlafzimmern und einem Wohnzimmer. Wie gesagt, 2004 wurde alles schön restauriert, aber leider wohnte dort niemand mehr und die Immobilie begann wieder leicht in Feuchtigkeit zu versinken. Wir glauben, dass der Abriss des Gebäudes nicht die einzige Option ist und das Gebäude renoviert werden kann. Im teilweise unterkellerten Gebäudeteil befindet sich ein funktionierender zentraler Ölofen mit Öltank. Der Keller ist trocken und ordentlich. Im Nebengebäude befinden sich dann noch: ehemalige Scheunen, sanierter Raum, geeignet als Sommerküche oder Raum für Geselligkeit, Garage für landwirtschaftliche Fahrzeuge, Holzschuppen, Speisekammer etc. Diese Räume, mit Ausnahme der sogenannten Sommerküche, wurden nicht renoviert, aber in solidem Zustand. Der Außenputz wurde anscheinend 2004 neu gestrichen, muss aber jetzt wieder aufgefrischt werden. Das Gebäude verfügt über einen Kanalanschluss, Elektro- und Sanitäranschluss. Möglichkeit des Anschlusses an eine Telefonleitung. Das Grundstück hat einen Rasen und einige Obstbäume. Es wird nach dem "sold as seen"-System verkauft. Die Kosten der Agentur und die Kosten der Steuern trägt der Verkäufer, die Kosten einer Niederschrift durch einen Rechtsanwalt oder Notar trägt der Käufer. Für weitere Fragen oder Besichtigungen wenden Sie sich bitte an den aufgeführten Immobilienmakler. https://youtu.be/Xy2Oic7EOPw

На окраине деревни Филовци в районе Прекмурье в северо-восточной части Словении мы продаем традиционный деревенский дом с хозяйственными постройками и большим участком земли. Деревня Филовци находится в муниципалитете Моравске Топлице, на окраине ландшафтного парка Горичко, в 10 минутах езды от развязки автомагистралей и термального курорта Моравске Топлице. Прекрасная отправная точка к Буковничскому озеру или отправная точка для пеших прогулок в красивом районе Горичко. Недвижимость находится на ровном участке в не плотно застроенной части поселка, поэтому недвижимость подходит для тех, кто ищет уединения и покоя. Западная сторона участка полностью открыта для сельскохозяйственных земель. Остальные стороны обращены внутрь села. Вдоль северной стороны участка проходит небольшая деревенская дорога с выходом на участок. Земля полностью огорожена. Жилой дом с пристройкой находится на западной стороне участка с двором, выходящим на восток - внутри поселка. Здания построены в 1954 году. Жилой дом и частично хозяйственная постройка были частично отремонтированы в 2004 году. В ходе проверки мы заметили, что из-за нескольких лет неиспользования здания начали появляться проблемы с сыростью и строительством. В гостиной из-за протечки в части крыши на потолке образовался проем, который необходимо в ближайшее время отремонтировать. По нашей оценке, крыша осталась оригинальной, и за все это время, вероятно, заменяли только отдельные черепицы. Желоба старые и требуют замены. Мы не знаем, что насчет деревянной части конструкции крыши, потому что мы не нашли доступа на чердак, но на основе внешнего грубого осмотра можно увидеть, что крыша все еще должна быть в прочном состоянии. Жилой дом имеет частичный подвал, этаж жилой зоны находится на несколько ступенек выше уровня земли. Полезная площадь здания 132 кв.м. Входная дверь находится на площадке между жилым домом и флигелем. Входим на кухню со столовой. Это стильно отремонтированное помещение с обеденным столом, стульями и кухней. Отсюда вход во внутренний коридор. Небольшая часть сырости видна вдоль стен в коридоре. Затем из внутреннего коридора можно попасть в аккуратную большую ванную комнату с туалетами, две спальни и гостиную. Как уже говорилось, в 2004 году все было красиво отреставрировано, но, к сожалению, тогда там никто не жил, и недвижимость снова стала слегка тонуть от влаги. Мы считаем, что снос здания - не единственный вариант, и его можно отремонтировать. В частично цокольной части здания находится действующая центральная масляная печь с масляным баком. Подвал чистый и сухой. Кроме того, во флигеле находятся: бывшие сараи, отремонтированное пространство, подходящее как летняя кухня или место для общения, гараж для сельскохозяйственных машин, дровяной сарай, кладовая и т. Д. Эти помещения, за исключением так называемой летней кухни, не использовались. отремонтированы, но находятся в хорошем состоянии. Внешняя штукатурка была перекрашена в 2004 году, но теперь снова нуждается в обновлении. В доме подведены канализация, электричество и водопровод. Возможность подключения к телефонной сети. На участке есть газон и несколько фруктовых деревьев. Он продается по системе «продано как видно». Стоимость агентства и стоимость налогов оплачивает продавец, стоимость выписки у юриста или нотариуса оплачивает покупатель. Для дополнительных вопросов или просмотра, пожалуйста, свяжитесь с указанным агентом по недвижимости. https://youtu.be/Xy2Oic7EOPw

Poglej video

Podobne nepremičnine v okolici

Pomurska, Gornja Radgona, Stavešinski Vrh
 • hiša kmetija
 • PH4646936MR
 • 154 m²
 • 18.445 m²
 • 1997
 • 2
 • 2
 • 5
159.990
Poglej
Pomurska, Radenci
 • hiša samostojna
 • PH4647134MR
 • 172 m²
 • 1.359 m²
 • 2011
212.000
Poglej
Pomurska, Beltinci, Dokležovje
 • hiša samostojna
 • PH00368MK
 • 156 m²
 • 1.120 m²
 • 1982
65.000
Poglej
Pomurska, Ljutomer
 • hiša dvojček
 • TPIK5NSV
 • 150 m²
 • 478 m²
 • 2000
 • 1
 • 1
 • 3
35.780 €
23.000
Poglej
Pomurska, Moravske Toplice, Čikečka vas
 • hiša samostojna
 • PH00299MK
 • 157 m²
 • 4.086 m²
 • 1952
53.000 €
49.000
Poglej

Pomurska

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kabi d.o.o.