Filter 6

1.400.000

 • Podatki
 • Lastnosti
 • Opis
 • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša samostojna
Šifra oglasa
32889-1
velikost
210 m²
parcela
167.000 m²
Število sob
1

Podatki o lokaciji

država
Hrvaška
regija
Istarska županija
področje
Marčana
lokacija
Krnica

Oprema nepremičnine

Ogrevanje

 • Ogrevanje na drva

Oprema

 • Vrt

Ostalo

 • Balkon
 • Garaža
 • Parkirno mesto
Opis

Krnica - stancija sa 16.7ha zemljišta, od čega 7.000m2 građevinsko, sa 2 objekta.
Krnica je naselje 9 km sjeveroistočno od općinskoga središta Marčane, nalazi se na visoravni iznad Krničke luke, na županijskoj cesti Šišan–Kavran–Rakalj, koji je na državnoj cesti Pula–Barban.Lokacijski udaljena je samo 3 km od mora i luke Krnica.
Tu nudimo stanciju impresivne veličine od 167000 m2 s 2 objekta, izvorna kamena kuća na 3 etaže ukupne površine 210 m2 i štala od 70 m2.
Cijeli kompleks sastoji se od Građevinskog zemljišta I. kategorije veličine 7000 m2 koju čine dvije zgradne čestice i poljoprivredno zemljište IV. kategorije, veći broj parcela smještenih na više lokacija. Kuća je polu ugrađena i nenastanjena zgrada u dotrajalom stanju, funkcionalno nekorisna pored koje se nalazi i urušeni prizemni objekt 70 m2, zgrada manjih gabarita bez dijela zida i krovne konstrukcije, s okućnicom od cca 40 000 m2.Cjelina obiluje pogodnim poljoprivrednim zemljištem i šumskim površinama, bogato sa samoniklim biljem, niskim raslinjem i samoniklim stablima autohtonog hrasta, crnike i vazdazelenih stabala, koje su grupirane, raspoređene, na četiri mikro lokacije u blizini naselja.Oznake zemljišta su oranica, vinograd, šuma i pašnjak, koje su u neuređenom dijelu i izvan izgrađenog dijela naselja, dijelom ograđena zidovima, zidanim od kamena.
Nekretnine se nalaze unutar obuhvata prostornog plana Općine Marčana, manjim dijelom unutar i većinom izvan gradivog područja izdvojenog dijela naselja stancije, stambene i poljoprivredne namjene, u rubnom dijelu naselja i većim dijelom izvan naselja. Područje karakterizira poljoprivredno zemljište bez nasada poljoprivrednih kultura. Stancija je nenaseljena i zapuštena. Pristup do parcela, koje se nalaze u gradivom dijelu je moguć poljskim putevima koji su u privatnom vlasništvu. Poljoprivredno područje naselja Krnica graniči s, prostornim planom predviđenim područjem građevinskog dijela.
Namjena nekretnine : gospodarska djelatnost, poljodjelstvo i stanovanje za osobne ili turističke potrebe. Udaljenost do zračne luke \"Pula\" cca. 20km. Udaljenost od lokalnog središta Marčana, 9km.Udaljenost od međunarodne morske luke, cca. 23km.Udaljenost od priključka na autocestu 18km. Udaljenost od županijskog središta, grada Pule cca 24km.
 
 
 
Agencijska provizija naplaćuje se u skladu s Općim uvjetima poslovanja koji su dostupni na stranici www.elite-nekretnine.hr/opci-uvjeti-poslovanja. 

 

Krnica - Bahnhof mit 16,7 ha Land, davon 7.000 m2 für den Bau, mit 2 Gebäuden.
Krnica ist ein Dorf 9 km nordöstlich des Gemeindezentrums Marčana, auf einem Plateau über dem Hafen von Krnička, an der Kreisstraße Šišan-Kavran-Rakalj, die an der Staatsstraße Pula-Barban liegt.Es ist nur 3 km vom Meer und dem Hafen von Krnica entfernt.
Hier bieten wir eine Wohnung mit einer beeindruckenden Größe von 167.000 m2 mit 2 Gebäuden, einem ursprünglichen Steinhaus auf 3 Etagen mit einer Gesamtfläche von 210 m2 und einer Scheune von 70 m2 an.
Der gesamte Komplex besteht aus Bauland I. Kategorie von 7000 m2, bestehend aus zwei Baugrundstücken und Ackerland IV. Kategorien, eine größere Anzahl von Grundstücken an mehreren Standorten. Das Haus ist ein halbgebautes und unbewohntes Gebäude in heruntergekommenem Zustand, funktionell nicht nutzbar, daneben ein eingestürztes Erdgeschossgebäude 70 m2, ein kleineres Gebäude ohne einen Teil der Wand- und Dachkonstruktion, mit einem Garten von ca. 40.000 m2.Das Ganze ist reich an geeigneten landwirtschaftlichen Flächen und Waldgebieten, reich an Wildpflanzen, niedriger Vegetation und wilden Bäumen aus einheimischen Eichen, Steineichen und immergrünen Bäumen, die in vier Mikrostandorten in der Nähe des Dorfes gruppiert und verteilt sind.Die Wahrzeichen sind Ackerland, Weinberge, Wälder und Weiden, die im unbebauten Teil und außerhalb des bebauten Teils der Siedlung, teilweise von Mauern umgeben, aus Stein gebaut sind.
Die Immobilie befindet sich im Rahmen des Raumordnungsplans der Gemeinde Marčana, in geringerem Umfang innerhalb und größtenteils außerhalb des Baugebiets des abgetrennten Teils der Siedlung, Wohn- und Landwirtschaftszwecke, im peripheren Teil der Siedlung und meist außerhalb der Siedlung. Das Gebiet ist geprägt von landwirtschaftlichen Flächen ohne Plantagen landwirtschaftlicher Nutzpflanzen. Die Station ist unbewohnt und vernachlässigt. Die Zufahrt zu den im Gebäudeteil befindlichen Grundstücken ist über private Feldwege möglich. Das landwirtschaftliche Gebiet der Siedlung Krnica grenzt an das Raumplangebiet des Bauteils.
Zweck der Immobilie: wirtschaftliche Tätigkeit, Landwirtschaft und Wohnen für den persönlichen oder touristischen Bedarf.
Entfernung zum Flughafen \"Pula\" ca. 20km.Entfernung vom Ortszentrum von Marcana, 9 km.Entfernung vom internationalen Seehafen, ca. 23km.Entfernung vom Autobahnanschluss 18km.Entfernung vom Kreiszentrum, der Stadt Pula ca. 24km. 

 

Krnica - station with 16.7 ha of land, of which 7,000 m2 for construction, with 2 buildings.
Krnica is a village 9 km northeast of the municipal center of Marčana, located on a plateau above the port of Krnička, on the county road Šišan-Kavran-Rakalj, which is on the state road Pula-Barban.It is located only 3 km from the sea and the port of Krnica.
Here we offer an apartment of an impressive size of 167,000 m2 with 2 buildings, an original stone house on 3 floors with a total area of ​​210 m2 and a barn of 70 m2.
The whole complex consists of Building Land I. category of 7000 m2 consisting of two building plots and agricultural land IV. categories, a larger number of plots located in multiple locations. The house is a semi-built and uninhabited building in dilapidated condition, functionally unusable next to which is a collapsed ground floor building 70 m2, a smaller building without a part of the wall and roof structure, with a garden of approximately 40,000 m2.The whole is rich in suitable agricultural land and forest areas, rich in wild plants, low vegetation and wild trees of indigenous oak, holm oak and evergreen trees, which are grouped, distributed, in four micro locations near the village.The landmarks are arable land, vineyards, forests and pastures, which are in the undeveloped part and outside the built-up part of the settlement, partly surrounded by walls, built of stone.
The real estate is located within the scope of the spatial plan of the Municipality of Marčana, to a lesser extent within and mostly outside the building area of ​​the separated part of the settlement, residential and agricultural purposes, in the peripheral part of the settlement and mostly outside the settlement. The area is characterized by agricultural land without plantations of agricultural crops. The station is uninhabited and neglected. Access to the plots, which are located in the building part, is possible on privately owned field roads. The agricultural area of ​​the Krnica settlement borders the area of ​​the construction part envisaged by the spatial plan.
Purpose of the property: economic activity, agriculture and housing for personal or tourist needs.
Distance to the airport \"Pula\" approx. 20km.Distance from the local center of Marcana, 9km.Distance from the international seaport, approx. 23km.Distance from the highway connection 18km.Distance from the county center, the city of Pula about 24km. 

 

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Podobne nepremičnine v okolici

Istarska županija, Marčana, Rakalj
 • hiša samostojna
 • IST-0474
 • 220 m²
 • 600 m²
 • 2021
 • 3
 • 4
1.150.000
Poglej
Istarska županija, Marčana
 • hiša samostojna
 • ALG-1370
 • 200 m²
 • 1.700 m²
 • 5
 • 4
 • 8
1.560.000
Poglej
Istarska županija, Marčana, Rakalj
 • hiša samostojna
 • 300391033-189
 • 220 m²
 • 600 m²
 • 2021
 • 3
 • 4
 • 4
1.150.000
Poglej
Istarska županija, Poreč
 • hiša samostojna
 • ALG-1538
 • 220 m²
 • 480 m²
 • 4
 • 1
 • 5
985.000
Poglej
Istarska županija, Bale
 • hiša samostojna
 • 933
 • 215 m²
 • 1.375 m²
 • 2014
 • 3
 • 3
 • 4
1.100.000
Poglej
Istarska županija, Bale
 • hiša samostojna
 • 2360
 • 230 m²
 • 712 m²
 • 2
 • 2
 • 2
1.050.000
Poglej

Istarska županija