Filter 6
 • Podatki
 • Opis
 • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Hiša samostojna
Šifra oglasa
RE ID 682
velikost
153 m²
parcela
143 m²
leto izgradnje
1991

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Južna Primorska
področje
Koper/Capodistria
lokacija
Črni Kal
Opis

Dva dvoetažna objekta na naslovu Črni Kal 8a, ki se dotikata in tvorita celoto. V naravi predstavljata stanovanjski hiši, z bivalnimi prostori v drugi etaži in kletjo/garažo v prvi etaži. Zunanje stopnišče v zgornjo etažo je skupno. 

ZK ID: parcela  2600 *94/1, na kateri stoji bivalni objekt, GURS ID 2600 120 (stanovanje v nadstropju, klet/garaža v pritličju). Stavba prvotno zgrajena leta 1776. NTP: 43 m2 (GURS).

ZK ID - parcela 2600 *95, na kateri stoji prenovljen dvoetažni objekt, GURS ID 2600 122 (stanovanje v nadstropju, klet/garaža v pritličju). NTP: 110,6 m2 (GURS). Stavba prvotno zgrajena leta 1779, leta 1991-92 izvedena rekonstrukcija a še vedno nima fasade. 

Črni Kal je manjši zaselek na območju Krasa. Teren je v naklonu in z vzpetine ponuja čudovite razglede na bližnje in daljne vasi. Spada pod upravno enoto Koper. 

DUTB d.d. ne razpolaga z skladnim Gradbenim dovoljenjem (GD) za objekte. Prodaja se obstoječe stanje nepremičnine, brez GD. GD bo urejal novi lastnik na svoje stroške, brez kakršnihkoli zahtevkov do DUTB d.d..

Objekt ni dokončan - ni potrebna EI. 

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Two two-level buildings at Črni Kal 8a, which touch and form a whole. In nature they represent a residential house, with living rooms on the second floor and a basement/garage on the first floor. The external staircase to the upper floor is common. 

Land Registry ID: plot 2600 *94/1, on which the residential building stands, GURS ID 2600 120 (apartment on the first floor, basement / garage on the ground floor). The building was originally built in 1776. NTP: 43 m2 (GURS).

Land Registry ID - plot 2600 *95, on which stands a renovated two-level building, GURS ID 2600 122 (apartment on the first floor, basement / garage on the ground floor). NTP: 110.6 m2 (GURS). The building was originally built in 1779, reconstructed in 1991-92 but still has no facade.

BAMC d.d. does not have a compliant Building Permit (DG) for the facilities. The existing condition of the property is for sale, without DG. DG will be regulated by the new owner at his own expense, without any claims against BAMC d.d.

Building not finished. Energy certificate not needed. 

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

The BAMC informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the BAMC may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.dutb.eu/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromBAMC/

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Podobne nepremičnine v okolici

Južna Primorska, Hrpelje - Kozina, Obrov
 • hiša samostojna
 • RE ID 1057-001
 • 168 m²
 • 1.286 m²
 • 1978
90.000
Poglej
Južna Primorska, Sežana, Pliskovica
 • hiša samostojna
 • PH22901266859342KM-3
 • 163 m²
 • 182 m²
 • 1800
92.000
Poglej
Južna Primorska, Koper/Capodistria, Koper
 • hiša vrstna
 • PH22901266859559BS
 • 164 m²
 • 1.559 m²
 • 1950
109.000
Poglej
Južna Primorska, Komen, Rubije
 • hiša vrstna
 • PH01315ZK
 • 197 m²
 • 313 m²
 • 1927
108.000
Poglej

Južna Primorska