Filter 6
49.000 €

39.000

  • Podatki
  • Opis
  • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Zemljišče zazidljivo
Šifra oglasa
PZ02174
velikost
467 m²
parcela
467 m²

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Gorenjska
področje
Radovljica
lokacija
Zgornja Lipnica
Opis

Spodnja Lipnica  pri Radovljici,  stavbno  zemljišče – zazidljiva parcela  na  sončni legi  na  pobočju nad naseljem

Parcela  meri  467  m2  in leži   v   brežini  nad   stanovanjskimi  stavbami  stanovanjskega  naselja v Spodnji Lipnici,  s pogledom preko  stavb  na  gozdnato planoto Jelovica.   

V  bližini parcele  potekajo vsi  javni infrastrukturni priključki:  vodovodni, električni, telekomunikacijski  in kanalizacijski priključek.

Parcela leži v  območju  podrobne namenske rabe -  SS-splošne stanovanjske  površine.

Na zemljišču je  dopustna  novogradnja stanovanjske  stavbe z  do  tremi stanovanjskimi enotami

Faktor zazidanosti: 35%

DOBP = 30 % ( delež odprtih bivalnih površin)

Velikost prostostoječe  hiše: podolgovat tlorisni gabarit v razmerju stranic vsaj 1:1,2

Višinski gabarit stavbe:

  • (K)+P+M (kota P=1,2 m nad terenom) ali  (K)+P+16+ M (kota P=0,3 m nad terenom)

Višina kapi je največ  5,5 m nad koto pritličja

Streha - simetrična dvokapnica v naklonu 30°-40°

Približne dimenzije  parcele :  dolžina  25 m,   širina 19 m  

Za več informacij o merilih in pogojih gradnje na zemljišču nas pokličite oz. obiščite v pisarni.

Prodajalec  zemljišča  je  fizična oseba.

Prodajalec pogojuje prodajo s tem, da mu kupec povrne del stroškov, ki nastanejo pri prodaji nepremičnine.

Prosimo  stranke, ki jih  nepremičnina zanima,  da za vse informacije pokličejo  našo  družbo Makler Bled d.o.o.,  obenem pa se bomo  lahko dogovorili za ogled nepremičnine.  Prosimo  stranke, naj  ne  ogledujejo nepremičnine sami,  ter brez predhodne najave.

Spodnja Lipnica pri Radovljici, building land - buildable plot in a sunny position on a slope above the settlement

The plot measures 467 m2 and is situated on a bank above the residential buildings of the housing estate in Spodnja Lipnica, with a view over the buildings to the wooded Jelovica plateau.   

All public infrastructure connections are located in the vicinity of the plot: water, electricity, telecommunications and sewerage.

The plot is located in the detailed zoning area - SS-general residential areas.

The plot is suitable for the construction of a new residential building with up to three residential units.

Building factor: 35%

DOBP = 30 % (proportion of open living areas)

Size of detached house: elongated floor plan with a side aspect ratio of at least 1:1,2

Building height:

(B)+GF+A (angle P=1,2 m above ground level) or (B)+GF+16+A(angle P=0,3 m above ground level)
The height of the eaves shall be a maximum of 5,5 m above the ground floor level.

Roof - symmetrical gable with pitch 30°-40°

Approximate dimensions of the plot : length 25 m, width 19 m  

For more information on the criteria and conditions for building on the plot, please call or visit us at the office.

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Podobne nepremičnine v okolici

Gorenjska, Radovljica, Kropa
  • zemljišče zazidljivo
  • PZ1599246000879AT
  • 967 m²
  • 967 m²
53.000
Poglej

Gorenjska