Filter 6
  • Podatki
  • Opis
  • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Zemljišče zazidljivo
Šifra oglasa
368
parcela
5.807 m²

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Južna Primorska
področje
Koper/Capodistria
lokacija
Spodnje Škofije
Opis

ZA INVESTICIJO večje nepozidano stavbno zemljišče na sončni in zavetrni legi z urejenim dostopom v bližini meje z Italijo. Zemljišče je v rahlem naklonu, pretežno pravilne pravokotne oblike, v najdaljšem delu meri 110 m, v najširšem pa 65 m. Zemljiška parcela ima urejene meje. Po namenski rabi se zemljišče nahaja v celoti v ureditvenem območju za poselitev - podrobnejša namenska raba: območje za stanovanja.  Na obravnavanem zemljišču je možna gradnja eno in dvostanovanjskih stavb, pridobljena ažurna lokacijska informacija.  Izdelan je predlog parcelacije za ureditev manjšega naselja,  umestitev 10 stanovanjskih hiš na zemljiških parcelah približne velikosti 450-500m2. Možna je umestitev v prostor tudi več kot 10 stanovanjskih hiš - enot.

Na obravnavanem območju je po osnutku OPN-ja občinskem prostorskem načrtu, predlgana sprememba podrobnejše namenske rabe s katero bo dovoljena stanovanjska gradnja 11220 Tri-in večstanovanjske stavbe, 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine kar je z investitorskega vidika morda še bolj zanimiva opcija. Ne glede na predlagane spremembe rabe prostora, se upošteva tista namenska raba ki velja v času vložitve projektne dokumentacije DGD na upravno enoto saj je do dokončnega sprejetja in veljave novega OPN-ja potrebno še precej časa (2 do 3 leta).

Komunalna infrastruktura je v neposredni bližini in na parceli. 

Dodatne informacijie o nepremičnini in o tehnični dokumentaciji so možne na sedežu družbe.

Po naročilu investitorja izdelamo urabnistično idejno zasnovo naselja ter pripravimo in izdelamo projektno dokumentacijo DGD za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine je urejeno in brez bremen

Pogoj prodajalca za sklenitev kupoprodajnega posla: kupec je dolžan povrniti del stroškov prodaje v višini 2% pogodbene vrednosti + DDV. 

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Južna Primorska