Filter 6
 • Podatki
 • Opis
 • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Zemljišče zazidljivo
Šifra oglasa
RE ID 5024-001
parcela
3.486 m²

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Južna Primorska
področje
Piran/Pirano
lokacija
Portorož
Opis

ENO ZADNJIH VEČJIH NEPOZIDANIH ZEMLJIŠČ ZA STANOVANJSKO GRADNJO OB MORSKI OBALI

Edinstvena lokacija s čudovitmi razgledi

Zemljišče na atraktivno lokaciji: na gričku, ki se vzepnja nad Strunjanskim zalivom, obsijan s soncem, obkrožen z zelenjem in obenem dobro prometno povezan. Nepozidano stavbno zemljišče z namensko rabo za gradnjo stanovanjskega objekta ima sončno lego, pogled proti morju in na okoliške griče. Nahaja se na dobri in frekventni lokaciji ob glavni cesti, ki vodi iz Pirana v Fieso. Vsa potrebna komunalna infrastruktura je v neposredni bližini.

Zemljišče omogoča gradnjo več objektov z visoko dodano vrednostjo

 • Za zemljišče, par. št. 2631-64/6 je izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje št. 351-89/2009-47 za gradnjo petih (5) objektov v skladu s pogoji Odloka o Spremembi ZN Fiesa-Pacug (Ur. objave PN, št. 36/02).
 • Skupna površina objektov po pravnomočnem gradbenem dovoljenju (GD) je 2.687,30 m².
 • V objektih etažnosti K+P+N sta predvidena po 2 apartmaja in 1 stanovanje, bruto površina posameznega objekta znaša 537,46 m². Zemljišče leži na pobočju in ni ravno. Ima urejen dostop iz lokalne ceste, dostopen z osebnim in tovornim vozilom.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

Fiesa – oaza miru v Občini Piran
Fiesa leži ob prijetnem morskem zalivu in dveh jezercih, bogata z zelenjem in čudovitimi razgledi. 
Miren zaliv s ponaša z izredno čistim morjem, zeleno okolico in slikovitimi klifi. Urejena plaža je priljubljena zaradi sence borovcev in plitvega prodnatega dna. Zaradi prosojne vode in bogatega podvodnega sveta je zaliv v Fiesi priljubljena potapljaška točka.
Jezeri imata status naravnega spomenika.Malo jezero leži v zatišju tik pod pobočji, je sladkovodno in globoko do 6,5 m. Večje jezero je globlje in od leta 1963 povezano z morjem, zato se v njem mešata sladka in slana voda. V tem svojevrstnem biotopu se tako na istem mestu srečujejo zelo raznoliki morski in sladkovodni rastlinski ter živalski organizmi.
Od Fiese do Pirana in v obratni smeri vodi ob obali lepo urejena pešpot.
(Vir: www.portoroz.si)

Vabimo vas, da pokličete ali naslovite elektronsko sporočilo nepremičninskemu agentu, ki je naveden v oglasu. Z veseljem vam bomo odgovorili na dodatna vprašanja, se z vami dogovorili za ogled nepremičnine in vam predstavili postopek nakupa ali najema.

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

ONE OF THE LAST LARGE VACANT PLOTS FOR RESIDENTIAL CONSTRUCTION ON THE COAST

Unique location with wonderful views
This land has a unique location: on a hill overlooking the Bay of Piran, kissed by the sun, surrounded by greenery, but with excellent transport connections.
The vacant building land has an excellent sunny aspect, with a partial view of the sea, and a partial view of the surrounding green hills. It is situated in a good, busy location alongside the main Piran to Fiesa road. The quiet, green surroundings are mostly home to residential properties and holiday accommodation. 

The land allows for the construction of several buildings with high added value

 • A building permit (no. 351-89/2009-47) has been issued for land parcel 2631-64/6 for the construction of five buildings in accordance with the terms of an ordinance amending the Fiesa-Pacug land use plan (official announcement 36/02 in Primorske Novice).
 • The total area of the buildings is 2,687.30 m² according to the building permit.
 • The buildings will have a basement, a ground floor and a first floor, with two apartments and one flat, and a gross area of 537.46 m² in each building. The land is on a slope and is not flat. Access is from a local road, suitable for cars and goods vehicles.

The price does not include the corresponding tax.

Fiesa: an oasis of peace in the municipality of Piran
Fiesa lies alongside an attractive bay and two lakes, and boasts greenery and wonderful views. 
The peaceful bay features an extremely clean sea, green surroundings and picturesque cliffs. The well-managed beach is loved for the shade of its pine trees, and its shallow waters. The clear water and rich marine life make Fiesa’s bay a popular spot for diving.
The lakes are classed as natural monuments. The smaller lake is situated in the calm right below the hillside, and is fresh water, with a depth up to 6.5 m. The larger lake is deeper, and has a mixture of fresh water and salt water, having been connected to the sea since 1963. In this very particular environment, a great diversity of marine and freshwater plants and animals coexist.
An attractive path runs alongside the sea between Fiesa and Piran.
(Source: www.portoroz.si)

Please call or email the estate agent cited in the advertisement. We will be happy to answer any further questions, to arrange a viewing of the property, or to talk you through the sale or letting process.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Podobne nepremičnine v okolici

Južna Primorska, Piran/Pirano, Portorož
 • zemljišče zazidljivo
 • PZ99999957994686J
 • 1.100 m²
1.200.000
Poglej
Južna Primorska, Sežana, Avber
 • zemljišče zazidljivo
 • PZ2599246003421AT
 • 4.398 m²
 • 4.398 m²
970.000
Poglej

Južna Primorska