Filter 6
 • Podatki
 • Opis
 • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Zemljišče zazidljivo
Šifra oglasa
PZ26556ND
velikost
428 m²
leto izgradnje
2023

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Osrednjeslovenska
področje
Domžale
lokacija
Domžale
Opis
Na odlični lokaciji v naselju Srednje Jarše pri Domžalah se prodaja 6 parcel s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in plačanim komunalnim prispevkom za gradnjo lesenih samostojnih dvoetažnih hiš. Parcele so velike od 415 do 458 m2. Na podlagi gradbenega dovoljenja je možno graditi samostojno hišo dimenzije 11,8 x 8,1 m in s površino 154 m2.

V pritličju (80 m2) so predvideni naslednji prostori: vhod, kuhinja, jedilnica in dnevna soba, hodnik, kabinet, kopalnica, tehnični prostor in stopnišče.

V mansardi (74 m2) so predvideni naslednji prostori: hodnik, kopalnica, 3 sobe, utility. Iz jedilnice je predviden izhod na pokrito teraso v izmeri 22 m2. Na dvorišču je predvidena nadstrešnica za dva avtomobila v površini 29,5 m2, ki vključuje tudi vrtno lopo v izmeri 11,7 m2.

Dovoz do parcel bo potekal z javne lokalne ceste (Jarška cesta) ter nato po dovozni cesti skozi naselje v smeri vzhod/zahod. Predvideva se izgradnja 6,4 m široke dovozne ceste s pločnikom. Pod cesto bo položena komunalna in druga infrastruktura. Na začetku dovozne ceste je predviden ekološki otok. Do posamezne parcele bodo pripeljani priključki na javno kanalizacijsko, vodovodno, električno, plinsko in telekomunikacijsko omrežje. Makro lokacija naselja omogoča kakovostno družinsko bivanje, saj je v bližini vsa potrebna infrastruktura: • center Domžal je oddaljen 1,5 km, kjer se nahajajo banke, pošta, občina, Upravna enota, knjižnica, trgovine, ... • Osnovna šola Rodica je oddaljena 1 km • vrtec je oddaljen 700 m • - avtobusna in železniška postaja s povezavo do Ljubljane in Kamnika • rekreacijske poti ob Kamniški Bistrici so oddaljene 1,2 km • AC priključek Domžale je oddaljen 4 km. DDV JE VKLJUČEN V CENO. Komunalna opremljenost zemljišča :
- Nakup 600 m2 ceste: 180.000 eur,
- gradnje ceste 125.000eur
- projekti dgd in pzi 50.000 eur in nadzor 10.000 eur kar pomeni
- Dgd hise 6.000 cca
- Geo posnetki raziskave in stroški 2.000 cca
- Kom.prispevki 20.000 eur Skupaj stroški po posamezni enoti 88.000 do 90.000 eur za komunalno opremljenoparcelo. Samo zemljišče se prodaja po ceni cca 300 eur/m2. Vljudno vabljeni na ogled.

in the suburbs of Domžale, 6 plots are for sale with a building permit obtained and a municipal contribution paid for the construction of wooden independent two-story houses. The plots are 415 to 458 m2 in size. On the basis of a building permit, it is possible to build a detached house with dimensions of 11.8 x 8.1 m and an area of 154 m2. The ground floor (80 m2) has the following spaces: entrance, kitchen, dining room and living room, corridor, cabinet, bathroom, technical room and staircase.

The attic (74 m2) has the following spaces: hallway, bathroom, 3 bedrooms, utility room. There is an exit from the dining room to a covered terrace measuring 22 m2. In the yard, there is a carport for two cars with an area of 29.5 m2, which also includes a garden shed measuring 11.7 m2.

Access to the plots will take place from the public local road (Jarška cesta) and then along the access road through the settlement in the east/west direction. It is planned to build a 6.4 m wide access road with a sidewalk. Utility and other infrastructure will be laid under the road. An ecological island is planned at the beginning of the access road. Connections to the public sewage, water, electricity, gas and telecommunications networks will be brought to each plot. The macro location of the settlement enables quality family living, as all the necessary infrastructure is nearby: • the center of Domžal is 1.5 km away, where banks, post office, municipality, administrative unit, library, shops, etc. are located • Rodica elementary school is 1 km • kindergarten is 700 m away • - bus and train station with connection to Ljubljana and Kamnik • recreational trails along Kamniška Bistrica are 1.2 km away • Domžale AC connection is 4 km away. VAT IS INCLUDED IN THE PRICE. Communal equipment of the land: - Purchase of 600 m2 of road: 180,000 euros, - road construction 125,000 euros - dgd and pzi projects 50,000 euros and supervision 10,000 euros, which means . - Dgd house 6,000 approx - Survey geo-recordings and costs approx. 2,000 - Community contributions of 20,000 euros Total costs per unit 88,000 to 90,000 euros, communal equipment of the plot. The land itself is sold at a price of approx. 300 euros/m2.

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Podobne nepremičnine v okolici

Osrednjeslovenska, Ig, Podkraj
 • zemljišče zazidljivo
 • PZ14765JD
 • 430 m²
43.000
Poglej
Osrednjeslovenska, Medvode, Vaše
 • zemljišče zazidljivo
 • PZ2599246004481SP
 • 1.378 m²
 • 1.300 m²
480.000
Poglej
Osrednjeslovenska, Mengeš
 • zemljišče investicijsko zemljišče
 • PZ2599246003633DS
 • 1.008 m²
 • 1.008 m²
469.000
Poglej

Osrednjeslovenska