Filter 6
  • Podatki
  • Opis
  • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Zemljišče zazidljivo
Šifra oglasa
RE ID 969
parcela
2.785 m²

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Osrednjeslovenska
področje
Komenda
lokacija
Moste
Opis

Zemljišče skupne velikosti 2.785 m2 v naravi predstavlja raven travnik pravokotne oblike. Lokacija je izredno sončna, mirna in odprta. Neposredna okolica je pozidana s pretežno enostanovanjskimi hišami. V skladu s sprejetim občinskim prostorskim načrtom je zemljišče predvideno za stanovanjsko gradnjo. Nahaja se v neposredni bližini novejšega naselja dvojčkov. 

Dostop do zemljišča na južni strani je preozek in v tem trenutku ni možno pridobiti gradbenega dovoljenja. Predlagamo preverbo možnosti ureditve dostopa (uredi kupec) in možnosti gradnje na urbanizmu občine Komenda.

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.sdh.si/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_SDH/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

 

The land with a total size of 2,785 m2 in nature represents a flat rectangular meadow. The location is extremely sunny, quiet and open. The immediate surroundings are built up with mostly single-family houses. In accordance with the adopted municipal spatial plan, the land is intended for residential construction. It is located in the immediate vicinity of a newer settlement of twins.

Access to the land on the south side is too narrow and it is not possible to obtain a building permit at the moment. We propose to check the possibility of arranging access (edit the buyer) and the possibility of building on the urban plan of the municipality of Komenda.

The listed price does not include 22% VAT.

The property is sold on a seen-bought basis.

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Podobne nepremičnine v okolici

Osrednjeslovenska, Logatec
  • zemljišče zazidljivo
  • 20221202ZK9PK
  • 1.421 m²
208.034
Poglej
Osrednjeslovenska, Logatec
  • zemljišče zazidljivo
  • 202212027NPEC
  • 1.578 m²
231.019
Poglej

Osrednjeslovenska