Filter 6
 • Podatki
 • Opis
 • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Zemljišče zazidljivo
Šifra oglasa
RE ID 180-003
parcela
6.139 m²

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Pomurska
področje
Turnišče
lokacija
Nedelica
Opis

Predmet prodaje so 4 stavbna zemljišča, ki v naravi ležijo po 2 skupaj, v k.o. NEDELICA (Turnišče). Zemljišča so locirana v naselju Nedelica, nahajajo se v bližini glavne ceste. Dostop do zemljišč je možen s stranske poljske ceste. 

Stavbna zemljišča se nahajajo v k.o. Nedelica v mestni občini Turnišče. Zemljišča se nahajajo v bližini glavne ceste. Do zemljišč je možen dostop s stranske poljske ceste. Umeščena so med zemljišča, ki so v uporabi kot kmetijska zemljišča.

Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, ki ga sestavljajo naselja Gomilica, Nedelica, Renkovci in Turnišče. Na zgodovino tega kraja je močno vplival razvoj čevljarske, kovaške in krojaške obrti. Danes lahko poleg gospodarskih in kulturnih znamenitosti najdemo na področju Turnišča tudi nekatere naravne znamenitosti. Občina Turnišče je z osrednjim delom Slovenije in bližnjimi evropskimi prestolnicami povezana z novo pomursko avtocesto.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V ceno ni vključen pripadajoči davek.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

The subject of the sale are 4 building plots in k.o. NEDELICA (Turnišče). The land is located in the village Nedelica, near the main road. Access to the land is possible from a side field road.

Building land is located in c.o. Sunday in the municipality of Turnišče. The land is located near the main road. Access to the land is possible from a side field road. They are located among the other lands which are in use as agricultural land.

The municipality of Turnišče lies in the part of Prekmurje called Dolinsko, which consists of the settlements of Gomilica, Nedelica, Renkovci and Turnišče. The history of this place was strongly influenced by the development of shoemaking, blacksmithing and tailoring. Today, in addition to economic and cultural attractions, we can also find some natural attractions in the area of Turnišče. The municipality of Turnišče is connected to the central part of Slovenia and nearby European capitals by the new pomurje motorway.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying a property, we kindly request you submit your indicative offer or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. We also kindly ask you to review our General Terms and Conditions.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Podobne nepremičnine v okolici

Pomurska, Razkrižje, Gibina
 • zemljišče zazidljivo
 • TPGibinazemljiščeNSV
 • 6.874 m²
39.998
Poglej
Pomurska, Radenci, Paričjak
 • zemljišče zazidljivo
 • TPParičjaKNSV
 • 9.296 m²
 • 9.296 m²
28.000
Poglej
Pomurska, Radenci
 • zemljišče zazidljivo
 • PZ4647744MR
 • 1.240 m²
43.990
Poglej
Pomurska, Ljutomer, Noršinci pri Ljutomeru
 • zemljišče zazidljivo
 • TPNoršinciNSV
 • 1.200 m²
 • 1.200 m²
33.000
Poglej
Pomurska, Gornja Radgona
 • zemljišče zazidljivo
 • PZ4646816MR
 • 1.061 m²
54.500
Poglej

Pomurska