Filter 6
  • Podatki
  • Opis
  • Kredit

Podatki o nepremičnini

Vrsta in tip
Zemljišče zazidljivo
Šifra oglasa
RE ID 299
parcela
10.575 m²

Podatki o lokaciji

država
Slovenija
regija
Dolenjska
področje
Novo mesto
lokacija
Novo Mesto
Opis

The building plot has an area of 10,889 m2. According to the municipality spatial plan the land is intended for residential construction. Surrounding area is built up with predominantly dwelling houses. Access to the property is arranged by a local asphalt road. All the necessary connections are located on the property.

Excellent opportunity for the development of a residential project. 

If you are interested in buying or renting a property, we kindly request you submit your indicative offer by either filling out the form provided or contacting the relevant contact person. All offers will be reviewed on a case-by-case basis and you will be informed about our decision as soon as possible. 

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Stavbno zemljišče velikosti 10.575 m2. Nepremičnina v naravi predstavlja nezazidano stavbno zemljišče, ki je po namenski rabi predvideno za stanovanjsko.

Za območje je sprejet OPN, predvideno je sprejetje OPPN za stanovanjsko pozidavo prostostoječih in vrstnih hiš. Gradnja je dopustna šele po tem, ko bo zgrajena južna zbirna cesta od križišča na Belokranjski cesti do križišča s Šmihelsko (Ljubensko) cesto. V enoti je registrirano arheološko najdišče, zato se pri pripravi OPPN izvedejo predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi morajo biti predhodno usklajeni s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine.

Neposredna okolica je pozidana s pretežno stanovanjskimi objekti. Dostop do zemljišča je urejen po lokalni asfaltirani cesti. Vsi potrebni priključki se nahajajo ob parceli.

Odlična priložnost za razvoj stanovanjskega naselja.

Mestna občin Novo mesto je pričela s postopki za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto in je bila v ta namen izvedena Javna razgrnitev predloga izhodišč

Navedena cena ne vključuje 22 % DDV.

Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup/najem vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

__________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

Izračun kredita

*Prikazani izračun je informativen. Če razmišljate o kreditu, pridobite individualno ponudbo banke.

Podobne nepremičnine v okolici

Dolenjska, Mirna Peč
  • zemljišče zazidljivo
  • RE ID 6016
  • 25.668 m²
430.000
Poglej
Dolenjska, Šentrupert, Prelesje
  • zemljišče zazidljivo
  • PZ00221N
  • 85.249 m²
690.000 €
620.000
Poglej

Dolenjska